Pitanja o kršćanskom životu


Tko je kršćanin?

Kako mogu poznavati Božju volju za svoj život?

Kako mogu nadvladati grijeh u svome kršćanskom životu?

Kako mogu evangelizirati prijatelje i obitelj a da ih ne uvrijedim i ne odgurnem od sebe?

Što Biblija kaže o kršćanskom postu?

Kako mogu oprostiti onima koji su sagriješili protiv mene?

Što je duhovni rast?

Što Biblija kaže o duhovnom ratu?

Kako možemo prepoznati Božji glas?

Što je to tjelesan kršćanin?

Zašto su svi kršćani licemjeri?

Kako mogu iskusiti radost u svome kršćanskom životu?

Što je kršćanska meditacija?

Što je kršćanska duhovnost?

Zašto moramo priznavati svoje grijehe ako su nam već bili oprošteni (1. Iv 1:9)?

Ako sam spašen/a i ako su mi svi grijesi oprošteni, zašto ne bih nastavio/la griješiti?

Što je bojna oprema Božja?

Kada, zašto i kako nas Bog kori kad sagriješimo?

Kako se kršćaninu nositi s osjećajima krivnje zbog prošlih grijeha, bilo da su se dogodili prije ili poslije spasenja?

Što Biblija kaže o legalizmu?

Tko sam ja u Kristu?

Što je Isus mislio kada je obećao život u izobilju?

Zašto je važno provoditi vrijeme nasamo s Bogom?

Što je pomazanje? Što znači biti pomazan? Kako mogu znati je li me Bog pomazao za nešto?

Kako se kršćani trebaju zauzeti za svoju vjeru u ovakvom antikršćanskom svijetu?

Imaju li kršćani autoritet da prekore đavla?

Kako sve više mogu postati nalik Kristu?

Kako mogu imati bliži odnos s Bogom?

Trebamo li priznavati grijehe onima protiv kojih smo sagriješili?

Kako mogu biti učinkoviti svjedok za Krista u izgubljenom svijetu?

Što uistinu znači slijediti Krista?

Počinio sam _____ grijeh. Hoće li mi Bog oprostiti?

Kako mogu znati kada mi Bog govori da učinim nešto?

Kako da živim svoj život za Boga?

Obećava li Bog da nam neće dati više nego što možemo podnijeti?

Kako mogu nadvladati kušnju?

Je li pogrešno potajno biti kršćanin kako bi sačuvao svoj vlastiti život?

Je li potpuno posvećenje/bezgrešno savršenstvo moguće u ovom životu?

Duhovne utvrde – koje je biblijsko gledište?

Je li trpljenje za Krista uvijek dio života osobe koja je Kristov sljedbenik?

Kako mogu preuzeti kontrolu nad svojim mislima?

Zašto Bog dozvoljava da prolazimo kroz kušnje i nevolje?

Što je istinsko štovanje?

Kako mogu naučiti pouzdati se u Boga?

Kako mogu znati na koji način ispravno štovati?

Na koje je načine teško biti kršćanin?

Što je kršćansko učeništvo?

Što je kršćansko vodstvo?

Kakav bi trebao biti kršćanski život?

Koji su biblijski principi za čvrsto donošenje odluka?

Kako mogu ostati usredotočen na Krista?

Upućuje li nas Biblija na opraštanje i zaboravljanje?

Što Biblija kaže o opraštanju sebi?

Kako vjernici mogu biti u svijetu, ali ne od svijeta?

Što znači biti u Kristu?

Kako mogu povećati svoju vjeru?

Što znači da ne bismo trebali ljubiti svijet?

Novi sam kršćanin. Koji je sljedeći korak?

Što Biblija kaže o nadvladavanju požude?

Kako mogu zadobiti strast za Isusom?

Kako mogu znati koja su Božja obećanja za mene?

Kako mogu primiti Božju zaštitu?

Kako mogu obnoviti svoju dušu?

Zašto bih htio služiti Bogu?

Griješimo li svakodnevno? Je li moguće da prođe cijeli dan bez da sagriješimo?

Kako se trebamo podlagati Bogu?

Što je Isus mislio kad je rekao: 'Uzmi svoj križ i slijedi me' (Matej 16,24; Marko 8,34; Luka 9,23)?

Ima li kršćanin dvije naravi?


Pitanja o kršćanskom životu

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga