Veoma važna pitanja


Tko je Isus Krist?

Postoji li Bog? Postoji li dokaz o postojanju Boga?

Je li Isus Bog? Je li Isus ikada tvrdio da je Bog?

Koji su atributi Boga? Kakav je Bog?

Je li Biblija zbilja Božja Riječ?

Što je kršćanstvo i što kršćani vjeruju?

Je li Bog stvaran? Kako mogu sigurno znati da je Bog stvaran?

Koje je značenje života?

Trebaju li kršćani poštivati Starozavjetni zakon?

Je li nauk o Kristovoj božanskoj prirodi u skladu s Biblijom?

Je li spasenje isključivo po vjeri ili po vjeri i djelima?

Tko je Sveti Duh?

Kako mogu znati Božju volju za moj život?

Kako mogu nadvladati grijeh u svome kršćanskom životu?

Zašto ne bih trebao počiniti samoubojstvo?


Veoma važna pitanja