settings icon
share icon
Pitanje

Što znači biti žena Božja?

Odgovor


Žena Božja je prije svega kćer Božja. Postati Božje dijete događa se kroz spasonosni odnos s Isusom Kristom (Ivan 1,12; 3,16-18. 36). Kad se pouzdamo u Isusa za spasenje, postajemo nova stvorenja (2. Korinćanima 5,17). Bog nam daje svoga Svetoga Duha koji djeluje u nama i čini da postajemo sličniji Kristu (Ivan 14,15-17; 1. Ivanova 4,13; 2. Korinćanima 3,18). Najjednostavnije, žena Božja je žena koju je Isus Krist spasio i koja se podlaže djelu Duha Svetoga u njoj. Kako ovo praktično izgleda?

Žena Božja nastoji što više spoznati Boga čitajući Njegovu Riječ, komunicirajući s Njime u molitvi, imajući zajedništvo s drugim vjernicima i slušajući zdravi nauk. Zna da je „svako Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo" (2. Timoteju 3,16-17), stoga želi znati što kaže Božja Riječ. Daje sve od sebe „da se kao prokušana pokaže pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine" (2. Timoteju 2,15). Također sluša Jakovljevo upozorenje: „I budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe" (Jakovljeva 1,22).

Dio vršenja onoga što Riječ kaže je aktivni molitveni život. Pavao nas upućuje: „Ne brinite se ni za što, nego u svemu — molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem — iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu" (Filipljanima 4,6-7). Slično tome, 1. Solunjanima 5,16-18 kaže: „Svagda se radujte! Bez prestanka molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu." Žena Božja prilazi Bogu sa zahvalnim srcem i baca svoje brige na Boga (1. Petrova 5,7). Pouzdaje se u Božju sposobnost i Njegovu ljubav i na taj način donosi štovanje i brige Njegovom prijestolju (Hebrejima 4,14-16).

Žena Božja se pokorava Božjim zapovijedima da ljubi druge. Njezin govor poučava i ohrabruje druge; nije klevetnički, pun tračeva ili zlih namjera (Efežanima 4,29; 1. Petrova 2,1-3). Ljubazna je, suosjećajna i samilosna (Efežanima 4,32). Pomaže nositi teret drugih vjernika (Galaćanima 6,2; Rimljanima 12,15). Kad god ima priliku, pokušava činiti dobro svima, posebno onima koji su također u Božjoj obitelji (Galaćanima 6,10). Nije sujetna, već živi u duhu poniznosti (Rimljanima 12,10. 16; Filipljanima 2,5-11). Ne prigovara, nepotrebno se ne raspravlja, niti izaziva razdore, već pokušava živjeti u harmoniji s drugima (Rimljanima 12,16. 18; Filipljanima 2,14).

Žena Božja slijedi Petrovo učenje: „Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas išće obrazloženje za nadu koja je u vama, ali s blagošću i strahom. Imajte dobru savjest, da se u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince postide oni koji ozloglašuju vaše dobro življenje u Kristu" (1. Petrova 3,15-16). Nastoji u ovome: „Klonite se tjelesnih požuda koje vojuju protiv duše. Življenje vaše među poganima neka bude dobro, da u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohođenja" (1. Petrova 2,11-12).

Žena Božja revno vrši djelo koje joj je Bog dao (Rimljanima 12,11). Ako je starija žena, živi kao primjer mladim ženama (Titu 2,3-5). Provodi vrijeme s drugim vjernicima, ohrabrujući ih i ohrabrujući se njima (Hebrejima 10,24-25). Podlaže se, što znači da stavlja druge na prvo mjesto, kao što su svi kršćani pozvani (Efežanima 5,21). Drži Petrovu zapovijed: „Podložite se dakle svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina… Jer tako je volja Božja: čineći dobro ušutkivati neznanje bezumnih ljudi. Kao slobodni, i to ne kao oni kojima je sloboda pokrivalo zloće, nego kao sluge Božje. Sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite" (1. Petrova 2,13-17). Zna da je dragocjena u Kristu (Galaćanima 3,28) i odlučuje ga oponašati polaganjem vlastite volje. Ako je u braku, dopušta mužu da vodi obitelj (Efežanima 5,21-33; 1. Petrova 3,1-2). Poštuje svoje roditelje (Efežanima 6,1-3), a ako ima djecu, brine se za njih (Titu 2,3-5; 1. Timoteju 5,14). Dobro upravlja svojim domom i po Božjim načelima (Titu 2,3-5; Izreke 14,1; 31).

Žena puna Božje ljepote je „skrovita srca, neprolazne ljepote krotka i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno" (1. Petrova 3,3-4). Konačno, žena Božja je djelo u procesu, Božje remek-djelo, spašena Njegovom milošću po vjeri (Efežanima 2,8-10), te sve više nalikuje Isusu jer ga želi upoznavati i slušati.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što znači biti žena Božja?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries