settings icon
share icon
Pitanje

Kako se trebamo podlagati Bogu?

Odgovor


U svim novozavjetnim slučajevima u kojima se javlja riječ „podlagati se", riječ se prevodi s grčke riječi hupotasso. Hupo znači „pod", a tasso znači „složiti, organizirati". Ova se riječ i njen korijen prevode još riječima „podrediti se" i „podređenost". Puno značenje riječi je „pokoravati se, staviti pod, biti podložan, podvrći se, staviti se u podložnost ili biti podložan poslušnosti ili poslušati". Riječ se koristila kao vojni izraz koji znači „vojno organizirati divizije vojnika pod zapovjedništvom vođe". Ova je riječ prekrasna definicija onoga što znači „podložiti se" Bogu. To znači organizirati se pod zapovjedništvom božanskog gledišta, a ne živjeti prema starom načinu života temeljenom na ljudskom gledištu. To je proces podlaganja vlastite volje volji našega Oca.

Biblija mnogo toga govori o podvrgavanju „višim silama". To se odnosi na uspostavu načela koja je Bog odredio u našem svijetu – vlasti i vođe, u bilo kojem svojstvu, koje je Bog postavio kao autoritet nad nama na ovoj zemlji. Stihovi koji podučavaju ovo načelo su Rimljanima 13,1-7; Hebrejima 13,17; 1. Petrova 2,13-14; i Titu 3,1. Načelo kaže da poslušnost autoritetu nad nama, ma kakva da je vlast, donosi privremeni blagoslov u stvarnom vremenu ovdje i sada, a za vjernika nagradu kasnije. Najviši autoritet je Bog, a On delegira vlast drugima; stoga, kako bismo se podvrgnuli Bogu, podvrgavamo se autoritetu kojeg nam je postavio. Primijetit ćete da ne postoje upozorenja koja bi razlikovala dobar ili loš autoritet, ili čak pravedan ili nepravedan autoritet. Moramo se samo poniziti i pokoravati se Gospodinu.

Također nam se kaže da se podložimo Bogu (Jakovljeva 4,7). U Efežanima čitamo da se kršćani trebaju podlagati jedni drugima iz poštovanja prema Kristu (Efežanima 5,21). Također čitamo da se žena treba pokoravati svome mužu kao Gospodinu, a muž ljubiti svoju ženu (Efežanima 5,22-25). Apostol Petar piše: „Tako i vi, mladići, podredite se starješinama, a svi se, podređeni jedni drugima, pripašite poniznošću, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost" (1. Petrova 5,5). Ovdje je tema poniznosti. Ne možete se pokoriti Bogu bez poniznosti. Poslušnost zahtijeva da se ponizimo kako bismo se predali drugom autoritetu, te nam se kaže da se Bog protivi ponosu – suprotno od poniznosti – i aroganciji koja gaji taj ponos.

Stoga je imati ponizno i pokorno srce odluka koju donosimo. To znači da kao nanovorođeni vjernici svakodnevno odlučujemo podlagati se Bogu za djelo koje Duh Sveti čini u nama kako bi nas suobličio liku Krista. Bog će koristiti situacije našeg života kako bi nam pružio priliku da mu se podlažemo (Rimljanima 8,28-29). Vjernik tada prihvaća Njegovu milost i odredbu da hoda u Duhu, a ne po manirama stare prirode. To se djelo postiže odlukom da primjenjujemo Riječ Božju i da upoznamo odredbe koje je Bog odredio za nas u Kristu Isusu. Od trenutka kada se nanovo rodimo, imamo sve odredbe koje su nam potrebne u Kristu da bismo postali zreli vjernik, ali moramo donositi odluku da učimo o tim odredbama proučavanjem Riječi i da te odredbe primjenjujemo u našem svakodnevnom hodu.

Moramo odabrati podlagati se Bogu u procesu učenja kako bismo duhovno rasli. Taj proces započinje pri spasenju i traje sa svakim izborom kojeg donosimo da se podredimo Bogu. Taj će se proces nastaviti sve dok Gospodin ne dođe ponovno ili nas ne pozove kući. Divna stvar u ovome je to što, kao što apostol Pavao prikladno kaže: „A mi svi koji otkrivenim licem slavu Gospodnju kao u zrcalu gledamo, u isti se lik preobražavamo iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha" (2. Korinćanima 3,18).

Bog ne zahtijeva da se podređujemo zato što je tiranin, nego zato što je Otac koji nas voli i zna što je najbolje za nas. Blagoslovi i mir koje stječemo svakodnevnim poniznim podlaganjem i predavanjem Njemu dar su milosti s kojim se ništa na ovome svijetu ne može usporediti.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kako se trebamo podlagati Bogu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries