settings icon
share icon
Pitanje

Što je kršćanska duhovnost?

Odgovor


Kada se nanovo rodimo, primamo Svetog Duha koji nas pečati za dan otkupljenja (Efežanima 1:13; 4:30). Isus je obećao da će nas Sveti Duh uvesti u „svu istinu” (Ivan 16:13). Dio te istine je uzeti Božje stvari i primijeniti ih u našem životu. Kada to primijeni, vjernik potom odlučuje dopustiti Svetome Duhu da njime upravlja. Prava kršćanska duhovnost temelji se na tome do koje mjere nanovo rođen vjernik dopušta Svetome Duhu da vodi i usmjerava njegov ili njezin život.

Apostol Pavao kaže vjernicima da se ispunjavaju Svetim Duhom. „I ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast, već se napunite Duhom” (Efežanima 5:18). Glagolsko vrijeme u ovom odlomku je nesvršeno te stoga znači „nastavite biti napunjani Duhom”. Biti ispunjen Duhom jednostavno znači dopustiti Svetome Duhu da nas kontrolira umjesto da popuštamo željama naše tjelesne naravi. U ovome odlomku Pavao uspoređuje. Naime, kad nekoga kontrolira vino, on je pijan i pokazuje određene karakteristike kao što je nerazgovijetan govor, nestabilan hod i smanjena sposobnost odlučivanja. Isto kao što se vidi da je osoba pijana na osnovu njenih karakteristika, tako će i nanovo rođen vjernik kojeg kontrolira Sveti Duh pokazivati svoje karakteristike. Te karakteristike nalazimo u Galaćanima 5:22-23 gdje se nazivaju „plodovima Duha“. To je prava kršćanska duhovnost koju proizvodi Duh djelujući u vjerniku i kroz njega. Takav karakter ne proizvodi se vlastitim trudom. Nanovo rođen vjernik kojega kontrolira Sveti Duh imat će zdrav govor, dosljedan duhovni hod i odlučivanje zasnovano na Božjoj Riječi.

Prema tome, kršćanska duhovnost uključuje odluku da „znamo i rastemo“ u svome dnevnom odnosu s Gospodinom Isusom Kristom podlažući se službi Svetoga Duha u našim životima. To znači da kao vjernici odlučujemo održavati svoju komunikaciju s Duhom čistom priznajući svoje grijehe (1. Ivanova 1:9). Kad žalostimo Duha grijehom (Efežanima 4:30; 1. Ivanova 1:5-8), podižemo prepreku između nas i Boga. Kad se pokorimo službi Svetoga Duha, naš odnos ostaje netaknut (1. Solunjanima 5:19). Kršćanska duhovnost je svijest o zajedništvu s Kristovim Duhom, neprekinuta tjelesnošću i grijehom. Kršćanska duhovnost se razvija kada nanovo rođeni vjernik napravi dosljedan i trajan izbor da se podloži službi Duha Svetoga.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je kršćanska duhovnost?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries