settings icon
share icon
Pitanje

Što znači biti živa žrtva?

Odgovor


U Rimljanima 12,1, Pavao kaže: „Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu — kao svoje duhovno bogoslužje." Pavlova molba vjernicima u Rimu bila je da se žrtvuju Bogu; ne kao žrtva na oltaru, kao što je Mojsijev zakon zahtijevao žrtvovanje životinja, već kao živa žrtva. Rječnik definira žrtvu kao „sve što se posvećuje i prinosi Bogu". Kao vjernici, kako se posvećujemo i prinosimo Bogu kao živa žrtva?

Prema Starom savezu, Bog je prihvaćao žrtve životinja. No, to je bilo samo nagoviještanje žrtve Jaganjca Božjeg, Isusa Krista. Zbog Njegove konačne žrtve na križu jednom zauvijek, starozavjetne žrtve su postale zastarjele i više nemaju nikakvog učinka (Hebrejima 9,11-12). Za one koji su u Kristu zahvaljujući spasenju po vjeri, jedino prihvatljivo štovanje je da se potpuno predamo Gospodinu. Pod Božjom kontrolom vjernikovo još uvijek neobnovljeno tijelo može se i mora mu se dati kao instrument pravednosti (Rimljanima 6,12-13; 8,11-13). S obzirom na konačnu Isusovu žrtvu za nas, to je jednostavno „razumno".

Kako izgleda živa žrtva u praktičnom smislu? Sljedeći stih (Rimljanima 12,2) pomaže nam da razumijemo. Mi smo živa žrtva za Boga time što se ne usklađujemo s ovim svijetom. Svijet nam se definira u 1. Ivanovoj 2,15-16 kao požuda tijela, požuda očiju i oholost života. Sve što svijet može ponuditi može se svesti na ove tri stvari. Požuda tijela uključuje sve što privlači naše apetite i uključuje pretjerane želje za hranom, pićem, seksom i bilo čim drugim što zadovoljava fizičke potrebe. Požuda očiju uglavnom uključuje materijalizam, žudnju za onim što vidimo da nemamo i zavist prema onima koji imaju ono što želimo. Oholost života definira se bilo kakvim ambicijama za onim što nas napuhuje i postavlja na prijestolje naših vlastitih života.

Kako se vjernici NE mogu usklađivati sa svijetom? Tako što se „preobražavaju obnavljanjem svoga uma". To radimo prvenstveno snagom Božje Riječi da nas preobrazi. Moramo slušati (Rimljanima 10,17), čitati (Otkrivenje 1,3), proučavati (Djela 17,11), pamtiti (Psalam 119, 9-11) i razmišljati o (Psalam 1,2-3) Pismu. Riječ Božja, koju u našim srcima poslužuje Duh Sveti, jedina je snaga na zemlji koja nas može preobraziti iz svjetovnosti u pravu duhovnost. Zapravo, sve što trebamo jest postati „potpuni, opremljeni za svako dobro djelo" (2. Timoteju 3,17). Rezultat toga je da ćemo biti u stanju „rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno" (Rimljanima 12,2). Božja je volja za svakog vjernika da bude živa žrtva za Isusa Krista.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što znači biti živa žrtva?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries