Kako mogu sa sigurnošću znati da je moja ljutnja pravedni gnjev?Pitanje: Kako mogu sa sigurnošću znati da je moja ljutnja pravedni gnjev?

Odgovor:
Sa sigurnošću možemo znati da je naša ljutnja ili gnjev pravedan kada je usmjeren prema onome što ljuti samoga Boga. Pravedna ljutnja i gnjev pravedni su izrazi kad se suočimo s grijehom. Dobri primjeri bi bili ljutnja zbog zlostavljanja djece, pornografije, rasizma, homoseksualnog čina, abortusa i slično.

Apostol Pavao daje jasno upozorenje onima koji ljute Boga: „A očita su djela tijela. To su: preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično, za koja vam unaprijed kažem, kao što već i rekoh: oni koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti" (Galaćanima 5,19-21). Isus je izrazio pravednu ljutnju zbog grijeha naroda (Marko 3,1-5; Matej 21,12-13; Luka 19,41-44). Ali Njegova je ljutnja bila usmjerena na grešno ponašanje i nepogrešivu nepravdu.

Međutim, također nas se uči da budemo oprezni u svojoj ljutnji i da ne sagriješimo. „Srdite se, ali ne griješite! Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. I ne dajite mjesta đavlu" (Efežanima 4,26-27). Trebamo provjeriti svoj stav, kao i svoje motive prije nego što se naljutimo na druge. Pavao nam daje neke zdrave savjete o prikladnom pristupu: „Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu; jer pisano je: Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospodin. Stoga: Ako je gladan neprijatelj tvoj, hrani ga; ako je žedan, poji ga. Jer to čineći, ugljevlje ognjeno zgrćeš na glavu njegovu. Ne daj zlu da te svlada, nego pobjeđuj zlo dobrim" (Rimljanima 12,19-21).

Jakov nam također daje dobre upute kad je riječ o pravednom gnjevu: „Zato, braćo moja ljubljena, neka svaki čovjek bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje" (Jakovljeva 1,19-20). Apostol Petar ponavlja ovaj savjet posebno za ona vremena kada se suočavamo s ljudima koji su neprijateljski raspoloženi prema Bogu i onome što se tiče Boga: „Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste! No nemojte se uplašiti njihova zastrašivanja i ne dajte se uznemiriti! Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas išće obrazloženje za nadu koja je u vama, ali s blagošću i strahom. Imajte dobru savjest, da se u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince postide oni koji ozloglašuju vaše dobro življenje u Kristu. Ta bolje je trpjeti — ako je to volja Božja — čineći dobro nego čineći zlo" (1. Petrova 3,14-17).

Vjernici također mogu svoju ljutnju usmjeriti u konstruktivno djelovanje uključivanjem u kršćanske organizacije koje se bore protiv zlih utjecaja u društvu. Ključno je da, ako naš bijes rezultira dovođenjem drugih u odnos ljubavi i obnove s Bogom, to bude pravedni gnjev.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kako mogu sa sigurnošću znati da je moja ljutnja pravedni gnjev?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga