Katolička pitanjaŽelimo biti posve otvoreni: GotQuestions.org nije katolička organizacija. Čvrsto vjerujemo da Biblija treba biti naš vodič za vjeru i praksu. Premda uviđamo vrijednost crkvenih predaja, odbijamo prihvatiti bilo kakvu predaju koju Božja riječ jasno ne podupire. Naš »sukob« s katoličanstvom tiče se ispravnoga tumačenja Biblije. Dolje smo naveli najčešća pitanja koja primamo od katolika i o katoličanstvu.

Primamo puno »prigovora« od katolika da naši članci o Rimokatoličkoj crkvi nisu točan prikaz onoga što katolička crkva zbilja uči i prakticira. U isto vrijeme, primamo mnoge pohvale od nekdašnjih katolika koji kažu da su naši članci o Rimokatoličkoj crkvi zbilja točni. Sve naše članke o katoličkim temama napisali su bivši katolici koji su napustili Katoličku crkvu nakon što su usporedili ono što katolička crkva uči i prakticira s onime što piše u Bibliji. Ovi članci su podrobno istraženi. Čvrsto vjerujemo da točno predstavljaju doktrine Katoličke crkve. Možete se ne slagati s našim zaključcima, ali napisali su ih ljudi koji su godinama bili katolici, bili poučeni katoličkoj nauci, prakticirali su katoličanstvo, proučavali katoličku teologiju i razgovarali s katolicima. Mi ne napadamo Katoličku crkvu i ne mrzimo katolike. Jednostavno vjerujemo da u Katoličkoj crkvi postoje pojedini ozbiljni doktrinarni problemi na koje je potrebno odgovoriti na biblijski način.

Problem je ujedno i u tome što se praksa mnogih katolika razlikuje od »službene Predaje« Rimokatoličke crkve. Na primjer, Rimokatolička crkva »službeno« ne uči katolike da štuju Mariju, već da je poštuju i časte. Međutim, zapažamo da mnogi katolici zbilja štuju Mariju. To je posljedica toga što Rimokatolička crkva ne provodi baš najbolje svoj zadatak poučavanja i objašnjavanja svoga nauka. Mnogi katolici uopće ne znaju što katoličke doktrine i praksa zapravo znače i označavaju. Neki od naših članaka o katoličkoj vjeri stoga možda više govore o nebiblijskim običajima nekih (ili većine) katolika, a ne o »službenom stajalištu« Rimokatoličke crkve.


Katolička pitanja

Ja sam katolik. Zašto bih trebao razmotriti mogućnost da postanem kršćanin?

Je li katoličanstvo lažna religija? Jesu li katolici spašeni?

Temelje li se katolička vjerovanja i običaji na Bibliji?

Koje je porijeklo Katoličke crkve?

Što je katolički sakrament Svete Euharistije? Koja je katolička definicija slavljenja Svete Euharistije?

Što je Sola Scriptura?

Što su to apokrifne / deuterokanonske knjige? Pripadaju li apokrifne / deuterokanonske knjige u Bibliju?

Što kaže Biblija o djevici Mariji?

Temelje li se molitve svecima / Mariji na Bibliji?

Temelji li se štovanje svetaca / Marije na Bibliji?

Što je bezgrješno začeće?

Što je pretvorba / transupstancijacija?

Temelji li se apostolsko naslijeđe na Bibliji?

Treba li katolička Predaja imati jednak ili veći autoritet od Biblije?

Što su kršćanski sveci prema Bibliji?

Što kaže Biblija o ispovijedanju grijeha svećeniku?

Što kaže Biblija o krštavanju male djece?

Što je bila prva / izvorna crkva? Je li izvorna / prva crkva prava crkva?

Što kaže Biblija o papi / papinstvu?

Je li moljenje krunice u skladu sa Svetim pismom?

Što je bila protestantska reformacija?

Što kaže Biblija o Čistilištu?

Jesu li sedam katoličkih sakramenata u skladu s biblijskim učenjem?

Je li Papa Kristov Vikar?

Jesu li Marijina ukazanja, poput Gospe Fatimske, stvarno poruke od Boga?

Što je Marijino uznesenje?

Katolici nasuprot protestanata – zašto postoji toliko neprijateljstvo?

Koja je razlika između katolika i protestanata?

Što su oprosti / indulgencije i potpuni oprosti, te je li ta predodžba u skladu s Biblijom?

Uči li Biblija da postoje smrtni i laki grijesi?

Temelji li se nauk o papinoj nezabludivosti na Bibliji?

Temelji li se Marijino vječno djevičanstvo na Bibliji?

Je li sveti Petar bio prvi Papa?

Temelji li se nauk o svećenstvu svih vjernika na Bibliji?

Križanje – koje je njegovo značenje? Trebaju li se kršćani križati?


Katolička pitanja