settings icon
share icon
Pitanje

Koji su načini odupiranja iskušenju?

Odgovor


Iskušenje se može definirati kao „navođenje ili poziv na grijeh, uz obuhvatno obećanje većeg dobra koje bi trebalo proizaći iz slijeđenja neposlušnosti." Odupiranje iskušenju započinje spoznajom da je Sotona vrhovni „kušač" (Matej 4,3; 1. Solunjanima 3,5) koji iskušava čovječanstvo još od rajskog vrta (Postanak 3; 1. Ivanova 3, 8). Konačno, međutim, znamo da je Sotonina vlast nad kršćanima učinkovito uništena jer je rat već zadobiven smrću i uskrsnućem našeg Spasitelja koji je zauvijek porazio silu grijeha i smrti. Unatoč tome, Sotona još uvijek obilazi zemljom tražeći kako da uništi odnos između Boga i Njegove djece, a njegova iskušenja su, nažalost, svakodnevni dio našeg života (1. Petrova 5,8). No snagom Duha Svetoga i istinom Božje Riječi učinkovito se odupiremo iskušenjima.

Apostol Pavao nas ohrabruje ovim riječima: „Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske" (1. Korinćanima 10,13). Doista, svatko od nas suočava se s iskušenjima neke vrste; čak ni Isus nije bio imun budući da je bio „poput nas iskušavan u svemu, a ipak bez grijeha" (Hebrejima 4,15). Iako Sotonina mračna sila u konačnici stoji iza iskušenja, naša pala i iskvarena ljudska priroda jest ta koja dopušta da se ta iskušenja ukorijene i izazovu da postupamo po njima, čime se „rađa grijeh" (Jakovljeva 1,15). Ali snaga Duha Svetoga omogućuje nam da se oslobodimo grijeha i iskušenja s kojima se borimo u svakodnevnom životu. Dakle, ako Kristov Duh boravi u našim srcima, već imamo ono što je potrebno da se odupremo ognjenim strelicama koje Đavao šalje na naš put. Kao što je Pavao rekao Galaćanima, „hodite u Duhu, pa nećete ugađati požudi tijela" (Galaćanima 5,16).

Riječ Božja je oduvijek bila naša najbolja obrana od Sotoninih iskušenja, a što bolje poznajemo Njegovu Riječ, lakše će nam biti proklamirati pobjedu nad našim svakodnevnim borbama. Psalmist nam govori: „U srce sam svoje tvoju pohranio riječ, da protiv tebe ne sagriješim" (Psalam 119,11). Kad je Sotona kušao Isusa u pustinji, prvo je citirao Pismo (Matej 4,4-11), što je na kraju dovelo do toga da ga Đavao napusti. Doista, kršćani moraju biti marljivi u proučavanju Božje Riječi. „Kako ljubim Zakon tvoj! Povazdan mislim o njemu. Svojim me zapovijedima od neprijatelja mojih činiš mudrijim…" (Psalam 119,97-98).

Pored Božje Riječi, molitva nam može pomoći da se odupremo iskušenju. U noći kada je bio izdan, Isus se molio u Getsemanskom vrtu i rekao Petru da moli kako „ne bi došao u iskušenje" (Marko 14,38). U Gospodnjoj molitvi, Isus nas je naučio da molimo da ne padnemo u iskušenje (Matej 6,13; Luka 11,4). Ipak, kad padnemo u iskušenje, znamo da je „vjeran Bog, on neće dopustiti da budemo kušani preko onoga što možemo, nego će s kušnjom dati i ishod da je možemo podnijeti" (1. Korinćanima 10,13). Ovo je obećanje od Boga, i poput Abrahama kršćani trebaju biti „posve uvjereni" da Bog ima moć izvršiti ono što je obećao (Rimljanima 4,21).

Drugi način koji nam pomaže da se odupremo iskušenju jest da se sjetimo što je Isus Krist učinio za nas. Iako nikada nije počinio grijeh, dobrovoljno je podnio muku križa za nas dok smo još bili grešnici (Rimljanima 5,8). Svaki grijeh koji smo ikada počinili ili ćemo počiniti imao je ulogu u pribijanju našeg Spasitelja na križ. Kako odgovaramo na Sotonine svjetovne mamce izvrstan je pokazatelj koliko ljubavi prema Isusu Kristu zauzima naša srca.

Dakle, iako kršćani već posjeduju alate potrebne za pobjedu, moramo koristiti svoj zdravi razum i ne stavljati se u situacije koje nas mame ili potiču naše slabosti. Ionako nas svakodnevno bombardiraju slikama i porukama koje izazivaju naše grešne požude. Ne trebamo si otežavati još više. Iako Kristov Duh boravi u našim srcima, naše tijelo ponekad može biti vrlo slabo (Matej 26,41). Kad znamo da nešto jest ili može biti grešno, Pavao nas upozorava da „bježimo od toga" (1. Korinćanima 6,18; 1. Timoteju 6,11; 2. Timoteju 2,22). Zapamtite, „Kušač" je također majstor racionalizacije, i nema ograničenja argumentima koje nam Đavao može ponuditi da opravdamo svoje grešno ponašanje.

Naoružani Božjim Duhom i istinom Njegove Riječi, dobro smo opremljeni za nadvladavanje Sotoninih napada (Efežanima 6). Bez obzira kakvi testovi i iskušenja dolaze na naš put, Božja Riječ i Duh beskrajno su snažniji od bilo kojeg Sotoninog plana. Kad hodamo u Duhu, možemo gledati na iskušenja kao na prilike da pokažemo Bogu da je On zaista Gospodar naših života.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koji su načini odupiranja iskušenju?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries