Bibliával kapcsolatos kérdések


Mi a Biblia?

A Biblia valóban Isten Igéje?

Vajon a Biblia tartalmaz hibákat, ellentmondásokat?

Mi a bibliatanulmányozás helyes módja?

Mit jelent az, hogy a Biblia ihletett?

Vonatkozik-e a Biblia mai napra?

Hogy és mikor tették össze a bibliai kánont?

Miért olvassuk/tanulmányozzuk a Bibliát?

Kik írták a Biblia könyveit?

Miért olyan fontos hinni a Biblia tévedhetetlenségében?

Hozzá lehet-e még tenni más könyveket is a Bibliához?

Mi a Szentírás kánonja?

Meghamisították-e, megváltoztatták-e, szerkesztették-e, felülvizsgálták-e vagy megmásították-e a Bibliát?

Ószövetség kontra Újszövetség — mi a különbség?

Miért adott nekünk Isten négy evangéliumot?

Miért tanulmányozzuk az Ószövetséget?

Hinnem kell-e, hogy a Biblia tévedhetetlen, ha üdvözülni szeretnék?

Mi a helyzet a Biblia elveszett könyveivel?

Hol érdemes a bibliaolvasást elkezdeni?

Ihletettek Pál apostol írásai (lásd 1Korinthus 7:12)?

Mik a boldogmondások?

Honnan tudhatjuk, hogy a Bibliának melyik részeit alkalmazhatjuk az életünkre?

Miért van olyan sok zűrzavar a Biblia tanításait illetően?

A Biblia tévedhetetlensége csak az eredeti kéziratokra vonatkozik?

Lehet-e vagy kell-e szó szerint értelmezni a Bibliát?

Mi a megvilágosodás biblikus tana?

Mi a bibliai számmisztika?

Mi alapján döntjük el, hogy melyik könyvek tartoznak a Bibliába, hiszen a Biblia nem mondja meg, hogy melyek tartoznak bele?

Miért fontos a Bibliát kontextusában tanulmányozni? Mi a baj azzal, ha igeverseket kiragadunk a kontextusból?

Mit takar az evangéliumok összhangja kifejezés?

Miért hívják a Bibliát szent Bibliának?

Honnan hallottak az emberek Istenről, amikor még nem volt Biblia?

Szó szerint kell-e értelmezni a Biblia csodáit?

Milyen megnevezései vannak a Bibliának?

Mi a Pentateuchus?

Biblikus-e a megőrzés tana?

Van bizonyíték a Biblia ihletettségére?

A Jelenések 22:18-19-ben szereplő figyelmeztetés az egész Bibliára vonatkozik vagy csak a Jelenések könyvére?

Mit takar a Szentírás elégséges voltának tana? Mit jelent, hogy a Biblia elégséges?

Mit takar a Lélek kardja kifejezés?

Miért fontos megérteni a Bibliát?

Miért olyan nehéz megérteni a Bibliát?

Honnan tudjuk, hogy a Biblia az Isten igéje, és nem az apokrif iratok vagy a Korán vagy a Mormon könyve vagy valami más?


Bibliával kapcsolatos kérdések