settings icon
share icon
Kérdés

Miért olyan fontos hinni a Biblia tévedhetetlenségében?

Válasz


Olyan időkben élünk, amikor az emberek csak vállukat vonogatják, ha egy tévedéssel szembesülnek. Ahelyett, hogy Pilátushoz hasonlóan feltennék a kérdést, hogy „Mi az igazság?”, a posztmodern ember szerint „Nincs igazság” vagy esetleg „Van igazság, de az nem ismerhető meg.” Hozzászoktunk, hogy hazudnak nekünk, és sokan megelégszenek azzal a hamis állítással, hogy a Biblia hibákat tartalmaz.

A Biblia tévedhetetlensége nagyon fontos alaptétel, mert az igazság igenis számít. Ez a kérdés Isten természetét tükrözi, és ez ad alapot a bibliai tanítások megértéséhez is. Íme, néhány oka annak, hogy miért olyan fontos hinni a Biblia tévedhetetlenségében:

1. Maga a Biblia azt állítja, hogy tökéletes. „Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek” (Zsoltárok 12:7). „Az Úr törvénye tökéletes” (Zsoltárok 19:8). „Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.” (Példabeszédek 30:5). Ezek a tisztasággal és tökéletességgel kapcsolatos kijelentések abszolút állítások. Nem azt olvassuk, hogy Isten Igéje „többnyire” tiszta vagy a Szentírás „majdnem” tökéletes. A Biblia a teljes tökéletesség mellett érvel, nem hagy helyet a „részleges tökéletesség” teóriáinak.

2. Vagy a teljes Biblia megáll, vagy az egész elvetendő. Ha valamelyik vezető napilapban újra és újra hibákat találunk, akkor az a lap hamar hitelét veszti. Nem változtatna a dolgon, ha azt mondhatnánk, hogy a hibák például csak a harmadik oldalra korlátozódnak. Ahhoz, hogy egy dokumentum bármelyik része megbízható legyen, a teljes egésznek végig ragaszkodnia kell a tényszerűséghez. Ugyanígy, ha a Biblia pontatlan a geológiában, miért lenne megbízható a teológiában? Vagy megbízható dokumentum, vagy nem.

3. A Biblia a Szerzőjének a tükröződése. Minden könyv az. A Bibliát maga Isten írta, de embereket használt fel erre az „ihletés” folyamatán keresztül. “Minden Írás Istentől ihletett” (2 Timóteus 3:16). Lásd még: 2 Péter 1:21 és Jeremiás 1:2.

Hisszük, hogy a világegyetemet teremtő Isten könyvet is tud írni. Sőt, a tökéletes Isten tökéletes könyvet tud írni. Nem egyszerűen az a kérdés, hogy „Van-e a Bibliában hiba?”, hanem, hogy „Hibázhat-e Isten?” Ha a Bibliában ténybeli hibák vannak, akkor Isten nem mindentudó, és képes hibát ejteni. Ha a Bibliában téves információk vannak, akkor nem mond igazat, hanem hazug. Ha a Bibliában ellentmondások vannak, akkor Isten a zűrzavar szerzője. Tehát, ha a Biblia nem tévedhetetlen, akkor Isten nem isten.

4. A Biblia ítél meg bennünket, nem pedig fordítva. „Mert Isten igéje… megítéli a szív gondolatait és szándékait” (Zsidók 4:12). Figyeljük meg a „szív” és az „ige” közötti kapcsolatot. Az Ige megvizsgál; a szív vizsgálatnak van alávetve. Ha az Ige bármely részét bármilyen okból lefokozzuk, akkor megfordítjuk ezt a sorrendet. Mi leszünk a vizsgálók, és az Igének kell alávetnie magát a mi „felsőbbrendű meglátásainknak”. De Isten így szól: „Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel?” (Róma 9:20).

5. A Biblia üzenetét egy egészként kell kezelnünk. Nem valamiféle tankeverék, amiből szabadon válogathatunk. Sok embernek tetszik, amikor azt olvassák, hogy Isten szereti őket, de nem tetszik, ahol arról olvasnak, hogy Isten el fogja ítélni a bűnösöket. De nem tehetjük meg, hogy kiválogathatjuk a Bibliából, ami tetszik, a többit pedig kidobjuk. Például, ha a Bibliának nincs igaza a pokollal kapcsolatban, akkor miért lenne igaza a mennyel — vagy bármi mással — kapcsolatban? Ha a Bibliában nem stimmelnek a teremtés részletei, akkor lehet, hogy nem bízhatunk meg az üdvösségről szóló részletekben sem. Ha Jónás története mítosz csupán, akkor lehet, hogy Jézus története is az. Ezzel ellentétben viszont Isten megmondta, amit megmondott, a Biblia pedig a teljes képet tárja elénk őróla. „Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég” (Zsoltárok 119:89).

6. Hitünk és hitgyakorlatunk egyedüli mércéje a Biblia. Ha nem megbízható, akkor mire alapozzuk a hitünket? Jézus azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne, és ebbe beletartozik az is, hogy megbízunk a szavában is. A János 6:67–69 csodálatos igeszakasz. Jézus végignézi, ahogy sok addigi követője eltávozik tőle. A tizenkét apostolhoz fordul, és megkérdezi: „Vajon ti is el akartok menni?” Erre mindannyiuk nevében Péter így válaszol: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” Bárcsak ugyanilyen bizalmunk lenne az Úr és az ő szava iránt!

A fentiek nem a valódi kutatás ellen szólnak. A Biblia tévedhetetlensége nem azt jelenti, hogy már ne is használjuk az elménket, vagy vakon fogadjuk el, amit a Biblia állít. Az Ige tanulmányozására kapunk biztatást (2 Timóteus 2:15); az írások kutatása dicséretben részesül (Cselekedetek 17:11). Elismerjük azt is, hogy vannak nehéz szakaszok a Bibliában; léteznek nemes lelkű, de mégis eltérő álláspontok az értelmezéssel kapcsolatban. Célunk az, hogy a Szentíráshoz tisztelettel és imádságos lelkülettel közelítsünk, és amikor olyasmire bukkanunk, amit nem értünk, akkor még erőteljesebben imádkozunk, még többet kutatunk, és ha a válasz még mindig elkerül bennünket, akkor az Isten tökéletes igéje fényében alázatosan belátjuk saját korlátainkat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért olyan fontos hinni a Biblia tévedhetetlenségében?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries