settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia egy mese?

Válasz


Az a vád, miszerint a Biblia nem több egy mesénél vagy szép történetnél, nem új keletű. A Biblia kétség kívül a leghatásosabb könyv, amelyet valaha ismertek, számtalan életet változtatva meg. Akkor miért tekintik világszerte olyan sokan jogosnak a kérdést, hogy a Biblia mese-e?

Az 1Mózestől a Jelenésekig arról olvasunk, mi Isten örök terve a bukott világ megmentésére. Mivel Isten a szerző, a Biblia a világ legnagyszerűbb irodalmi alkotása, és az évszázadok során tömegek szánták életüket arra, hogy annak igazságtartalmát hirdessék. Ami azt illeti, sokan végső áldozatot hoztak azért, hogy mások egy példányt a kezükben tarthassanak. Mégis, még egyetlen könyvet sem támadtak olyan ádázul, mint a Bibliát. A Bibliát betiltották, elégették, kigúnyolták, megszólták és megszentségtelenítették. Sokakat halálra ítéltek pusztán azért, mert birtokoltak belőle egy példányt. Ezzel szemben még mindig fennáll az az elképzelés, hogy a Biblia egy mese.

„E világ fejedelme" már az idők kezdete óta elvakította az embereket az igazsággal szemben. Azzal kezdte meg földi pályafutását, hogy megkérdőjelezte Isten szavát (1Mózes 3:1-5), és azóta is ezt teszi. Akárhová nézünk, mindenütt tévtanításokkal találkozunk: a rádióban, televízióban, könyvekben, folyóiratokban, iskoláinkban, egyetemeinken, és sajnos, néhány gyülekezetben és keresztyén egyetemen is, pont ott, ahol Isten igéjének igazságát kellene ádázul védelmezni. Amikor a gyermekeknek azt tanítják, hogy évmilliókkal ezelőtt az őseink a tengerből másztak ki, akkor Ádám és Éva teremtésének történetét nem degradáljuk-e mesévé? Ez ugyanolyan, mint amikor a tudósok és akadémikusok azt állítják, hogy az időnket fecséreljük, amikor a „mitikus" Nóé bárkája után kutatunk.

Ami azt illeti, amikor azért, hogy a tudományos világot kiengeszteljék, sok gyülekezetben újraértelmezik az 1Mózes könyvét, hogy helyt adhassanak az evolúciós gondolatoknak, azzal azt üzenjük a világnak, hogy a Biblia, úgy tűnik, egyebet jelent, mint amit az egyszerű, közönséges szavak mondani akarnak. Amikor a Biblia természetfeletti eseményeit a naturalisták allegóriáknak titulálják, érthető, hogy azok, akik soha nem tanulmányozták a Bibliát, nem értik az abban található igazságokat. Mennyi a valószínűsége, hogy ha valaki soha nem merített Isten igéjének igazságából, akkor elhiszi, hogy a szamár beszél, a hal lenyel, majd partra köp egy embert, vagy hogy egy asszony sóbálvánnyá változik?

A Biblia azonban minden bizonnyal nem egy mese. Ami azt illeti, a Bibliát Isten „lehelte ki" (2Timóteus 3:16), ami alapjában véve azt jelenti, hogy Isten írta. Az emberi szerzők azt jegyezték le, amit a Szentlélek sugallt nekik (2Péter 1:21). Ezért van az, hogy ez a szinte háromnegyed millió szóból álló isteni szöveg tökéletes összhangban van az elejétől a végéig, és nem tartalmaz ellentmondást, noha a hatvanhat könyvnek negyven különböző szerzője van az élet különböző területeiről; három nyelven íródott, és közel 1600 év-be telt, míg befejezték. Hogyan lenne ez az elképesztő összhang lehetséges, ha nem Isten vezette volna a szerzők kezét? Egy igazságos Isten soha nem sugallna tévedést. Egy igaz Isten nem hívna egy hibákkal teli Szentírást szentnek és igaznak. Egy kegyelmes Isten nem állítaná, hogy az igéje tökéletes, ha nem lenne az, és egy mindentudó Isten pedig úgy fogalmazhatta meg, hogy ma is olyan aktuális legyen, mint több ezer évvel ezelőtt.

Időről időre, a biológia, geológia és asztronómia alátámasztja a Biblia történelmiségét. Noha a Biblia nem mindig egyezik meg a naturalista hipotézisekkel, nem mond ellent semmilyen igazságnak vagy tudományosan igazolt ténynek sem. Az elmúlt száz évben a régészet olyan bibliai igazságok kincsesbányáját tárta fel, amelyekben a tudósok évszázadokon át kételkedtek. Ide tartoznak a Holt-tengeri tekercsek; egy bazaltkő, amely a „Dávid háza" feliratot tartalmazza; egy Kr.e. 7. századi amulett tekercs, amely Isten nevét tartalmazza; vagy egy kő, amelyre Poncius Pilátus, a Jézus Krisztus kivégzését elrendelő júdeai kormányzó nevét és tisztségét vésték. A Biblia kétség kívül az ókorból származó legjobban dokumentált könyv, hiszen több mint 24 ezer teljes vagy töredékes bibliai kézirat áll rendelkezésünkre. Egyetlen ókori dokumentum sem rendelkezik közel sem ekkora bizonyítékkal, amely a hitelességét alátámaszthatná.

Egy másik bizonyíték a Biblia isteni szerzőségére az a temérdek részletes prófécia, amely pontosan úgy következett be, ahogy meg volt jósolva. Itt van például a zsoltáríró, aki közel ezer évvel azelőtt előre jelzi Jézus Krisztus keresztre feszítését, mint ahogy az bekövetkezett volna (Zsoltárok 22), és több száz évvel korábban, mint hogy a keresztre feszítést bevezették volna! Egyszerűen lehetetlen lett volna, hogy egy emberi lény több száz alkalommal ekkora pontossággal és precizitással ennyire előre látta volna a jövőt. Valóban teljesen logikátlan lenne azt hinni, hogy ezek a bizonyított próféciák nem Isten keze nyomáról tanúskodnak. Mellékesen, és meglepő módon, a valószínűségszámítás nagyjai szerint a matematikai valószínűsége annak, hogy csak 48 prófécia egy személyben (jelen esetben Krisztusban) megvalósuljon, egy a tíz157-hez!

De a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a Biblia nem egy mese, az a temérdek személy, akinek a lapjai következtében változott meg az élete. Isten Lelkének vezetése révén a Biblia szent igazságai sok millió bűnöst változtattak szentté. Kábítószerfüggők gyógyultak meg, homoszexuálisok váltak szabaddá, züllött, lecsúszott emberek épültek fel, kemény gonosztevők változtak meg, bűnösök figyeltek az intésre, míg a gyűlölet szeretetre váltott. Akárhányszor olvassuk el Hamupipőkét vagy Hófehérke és a hét törpét, ilyen hatásuk nem lesz az emberi lélekre. A Bibliának tényleg dinamikus és átformáló ereje van, amely csak akkor lehetséges, ha az valóban Isten igéje.

Az előbbiek értelmében a valódi kérdés tehát az, hogy miként képes valaki nem hinni ezeknek a meggyőző, Isten-ihlette, tévedésmentes, életet megváltoztató igazságoknak? Sajnos, a válasz igazából egyszerű. Isten azt mondta, hogy ha nem nyitjuk meg a szívünket előtte, Ő sem fogja megnyitni a szemeinket az igazságai előtt. Jézus megígérte, hogy a Szentlélek igazságban fog tanítani és vezetni (János 16:13). Isten igazsága Isten igéjében található (János 17:17). Ezért azok számára, akik hisznek, ezek a szent szavak magát az életet jelentik, de azok számára, akikben nincs ott a Lélek, a Biblia nem több holmi bolondériánál (1Korinthus 2:14).

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia egy mese?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries