settings icon
share icon
Kérdés

Mi Énok könyve? Énok könyve valóban a Biblia könyveinek sorába kellene tartozzon?

Válasz


Énok könyve egy azon könyvek sorából, melyekről már bebizonyosodott, hogy az állítólagos szerző nem a tényleges szerző (ún. pszeudoepigráfia). Énok, Járed fia (1.Mózes 5:18), valós bibliai szereplő, Noé dédapja volt. Énok az egyetlen olyan ember Illésen és Jézus Krisztuson kívül, aki testben vitetett fel a mennybe (ő és Illés tehát nem ízlelték meg a testi halált). Így olvassuk az erre csak igen röviden utaló igét: "És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé" (1.Mózes 5:24; lásd még Zsidókhoz 11:5). Az Énok könyve cím Énok első könyvére utal, ami teljes terjedelmében kizárólag etióp nyelven férhető hozzá (cikkünk keletkezésének idejében – a a fordító megjegyzése).

Júdás levele 14. és 15. versében Énok könyvéből idéz: "Ezekről (az emberekről) is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene" (betoldva). Ez azonban még nem jelenti azt, hogy Énok teljes könyve Istentől ihletett, vagyis hogy helye volna a Szentírásban.

Júdás idézete nem az egyetlen olyan idézet a Bibliában, ami Biblián kívüli forrásból ered. Pál apostol például Epimenidészt idézi a Tituszhoz írt levél 1:12 igehelyén. Ez persze messze nem jelenti azt, hogy Epimenidész írói munkásságának bármiféle isteni tekintélyt kellene tulajdonítani. Ezt a gondolatmenetet érdemes a Júdás 1:14-15 esetében is érvényre juttatnunk. Pusztán azért tehát, mert Júdás Énok könyvéből idéz, még hibás volna azt a következtetést levonnunk, hogy Énok teljes könyve ihletett, vagyis hogy igaz. Azt viszont kijelenthetjük, hogy ez a konkrét ige ihletett és igaz. Érdekes továbbá az is, hogy nincs olyan Bibliatudós, aki komolyan gondolná, hogy Énok könyvét a valós bibliai szereplő Énok írta volna. Énok, Ádámtól számolva a hetedik nemzedék tagja volt, és még az özönvíz előtti időkben élt (1.Mózes 5:1-24). Minden jel szerint azonban volt Istentől való igaz próféciája (jövendölés), egyébként a Biblia semmiképp sem nyilatkozna így róla: "Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt..." Az Énok által közvetített fenti isteni Igét valószínűleg szájhagyomány útján örökítették tovább, míg egy napon végül az Énok könyvének nevezett írásban kapott helyet.

Énok könyvét, és tulajdonképpen minden hozzá hasonló könyvet, úgy helyes kezelnünk, mint bármelyik más apokrif írást. Az apokrifák (és azon belül egy-egy konkrét könyv) egy hányada igaz és hiba nélkül való, ezzel egyidejűleg azonban tetemes részük egyszerűen csupán hazugság, és még történelmi hitelesség szempontjából sem állják meg helyüket. Ezen könyvek olvasásakor jó, ha nem feledjük, hogy nem Isten ihletett Igéjét tartjuk kezünkben, melyet annak kijáró tekintély illetne meg, hanem egy még történelmileg sem akkuráns írást, mely - legyen még olyan érdekes is - nem Istentől származik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi Énok könyve? Énok könyve valóban a Biblia könyveinek sorába kellene tartozzon?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries