A Biblia tényleg Isten szava?Kérdés: A Biblia tényleg Isten szava?

Válasz:
A válaszunk erre a kérdésre nem csak azt fogja befolyásolni, hogy hogyan látjuk a Bibliát és annak fontosságát az életünkben, de örök, végleges hatással is lesz ránk. Ha a Biblia valóban Isten szava, akkor kedvelnünk, tanulmányoznunk kell, engedelmeskedve neki és bízva benne. Ha Isten szava, akkor elutasítása egyben magának Istennek az elutasítását is jelenti.

A tény, hogy Isten odaadta a Bibliát nekünk már egy bizonyítéka és illusztrációja az Ő szeretetének. A “kijelentés” egyszerűen azt jelenti, hogy Isten elmondta az emberiségnek, hogy ő milyen és hogy miként lehet megfelelő kapcsolatunk vele. Ezeket a dolgokat nem tudhatnánk ha Isten nem jelentette volna ki őket a Bibliában. Igaz, hogy Istennek ez a kijelentése önmagáról a Bibliában valamivel több, mint 1500 év alatt lett teljes, mégis mindig minden benne volt, ami az embernek ahhoz kell, hogy megfelelő kapcsolata legyen Istenel. Ha a Biblia tényleg Isten szava, akkor végső tekintély a hit, a vallásgyakorlás és az erkölcsök kérdéseiben.

A kérdés, amit fel kell tennünk önmagunknak, az az, hogy honnan tudhatjuk, hogy a Biblia valóban Isten szava és nem csak egy jó könyv? Mi olyan egyedi a Bibliában, ami megkülönbözteti minden más vallási könyvtől? Van bizonyíték rá, hogy tényleg Isten szava? Ilyen típusú kérdéseket kell megválaszolni, hogyha komolyan azt vizsgáljuk, hogy a Biblia saját állítása szerint Isten szava, ő ihlette, és teljesen elegendő a hit és a mindennapi élet problémáira.

Afelől nem lehet kétségünk, hogy a Biblia önmagát Isten szavának tartja. Ez tisztán kiderül olyan versekből, mint például a 2 Timóteus 3:15-17 – “mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

A kérdés megválaszolásához belső és külső bizonyítékokat kell keresnünk. A belső bizonyítékok a Bibliában vannak és úgy bizonyítják annak isteni eredetét. Az egyik ilyen belső bizonyíték a Biblia egysége. Igaz, hogy 66 önálló könyvből áll, amiket három kontinensen írtak, három különböző nyelven, kb. 1500 év alatt, több mint 40-en (akik teljesen különböző emberek voltak), a Biblia mégis egységes könyv elejétől a végéig ellentmondások nélkül. Ez az egységesség egyedülálló bármely más könyvhöz képest és bizonyítéka annak, hogy az embereket Isten mozgatta olyan módokon, hogy az ő saját szavait írják le.

Szintén belső bizonyítékok a Biblia isteni jellegére a lapjain található próféciák. A Bibliában több száz részletes prófécia szerepel önálló nemzetek, mint például Izrael jövőjéről, városok jövőjéről, az emberiség jövőjéről és annak az eljöveteléről, aki a Messiás, a Megváltó, de nem csak Izrael, hanem minden benne hívő számára. Más próféciákat tartalmazó könyvvel, például Nostradamus könyveivel ellentétben a biblai próféciák mindig nagyon részletesek és soha nem bizonyultak hamisnak. Több, mint háromszáz próféca szerepel Jézus Krisztusról csak az Ószövetségben. Nem csak az volt előre megmondva, hogy hol és milyen családba fog születni, de az is, hogy meg fog halni és három nap múlva fel fog támadni. Egyszerűen nincs más logikus módja a beteljesült próféciák magyarázatának, csak azoknak isteni eredete. Nincs még egy olyan vallási könyv, amelyikben ennyi és ilyen stílusú prófécia lenne, mint a Bibliában van.

A harmadik belső bizonyíték a Biblia isteni eredetére annak ereje és hatalma. Ez a bizonyíték szubjektívebb, mint az előző kettő, mégis nagyon erős tanúja a Biblia isteni származásának. A Bibliának olyan hatalma van, amilyen semmilyen más könyvnek nincsen. Az ereje legjobban abban látszik, ahogyan számtalan életet megváltoztatott az olvasása. Drogosok gyógyultak meg általa, homoszexuálisok szabadultak meg, eltévedtek és elcsigázottak változtak meg, veszélyes bűnözők alakultak át, bűnösök lettek rendreutasítva, a gyűlölet szeretetre fordult a Biblia által. A Biblia erőteljes, átalakító hatalommal rendelkezik, aminek egyetlen magyarázata, hogy valóban Isten szava.

A belső bizonyítékok mellett külső bizonyítékok is alátámasztják a Biblia isteni voltát. Ezek egyike a Biblia történelmisége. Részletesen leír történelmi eseményeket, amelyeknek pontosságát és igazságtartalmát ugyanúgy meg lehet vizsgálni, mint más történelmi dokumentumokét. A régészeti kutatások és más történelmi feljegyzések is újra meg újra bebizonyítják, hogy a Biblia pontos és igaz. A rengeteg ásatás és a sok kézirat miatt a Biblia az Ókor legjobban dokumentált könyve. A tény, hogy a Biblia pontosan ír le történelmileg bizonyítható történéseket, jól jelzi annak igazságosságát akkor is, amikor vallásos alapelvekkel foglalkozik; ez is bizonyítja, hogy Isten szava.

Egy másik külső bizonyítéka annak, hogy a Biblia valóban isteni eredetű, az az emberi írók egységessége. Mint már korábban említettem, Isten sokféle embert használt, hogy leírják az Ő szavát nekünk. Ha tanulmányozzuk ezeknek az embereknek az életét, nincs okunk feltételezni, hogy ne lettek volna őszinték. Az életükből az látszik, hogy meghalni és készek voltak (akár gyötrelmes halállal is) a hitükért, tehát egyértelmű, hogy ezek az egyszerű, de őszinte emberek valóban hittek benne, hogy Isten beszélt hozzájuk. Azok, akik az Újszövetséget írták, és még sok más hívő (1 Korinthus 15:6) is tudta, hogy az üzenetek igazak, mert látták Jézus Krisztust, időt töltöttek vele miután feltámadt a halálból. A feltámadott Krisztus átváltozása óriási hatással volt ezekre az emberekre. A félve bujkálás helyett hajlandóak lettek meghalni Isten üzenetéért, amit Ő kijelentett nekik. Az életük és haláluk is bizonyítja, hogy a Biblia Istan szava.

Még egy külső bizonyíték a Biblia elpusztíthatatlansága. Fontossága miatt és mert Isten szavának tartották több rosszindulatú támadásnak és elpusztítási kísérletnek volt kitéve, mint a történelem bármely más könyve. A korai római császároktól, például Diocletianus-tól kezdve a kommunista diktátorokon át egészen a modern kori ateistákig és agnosztikusokig kiállta a Biblia a támadásokat, és támadóit túlélve napjainkban a világ legszélesebb körben kiadott könyve lett.

Az idők során a szkeptikusok a Bibliát mitológiának tartották, de a régészet bebizonyította történelmiségét. Az ellenségei támadták, mint primitívet és idejétmúltat, de erkölcsei, törvénnyel kapcsolatos felfogásai és tanításai pozitívan befolyásolták a társadalmakat és kultúrákat az egész világon. Most is támadja a tudomány, a pszichológia és a politikai mozgalmak, mégis ugyanolyan igaz és hasznos ma, mint amikor írták. Számtalan életet és kultúrát megváltoztatott ez a könyv az elmúlt 2000 évben. Akárhogy támadták, próbálták elpusztítani vagy hiteltelenné tenni, a Biblia ugyanolyan erős, igaz és élő a támadások után, mint előttük. A pontossága, ami megmaradt minden támadási és hamisítási kísérlet ellenére, egyértelműen bizonyítja, hogy Isten szava. Nem lenne szabad meglepődnünk rajta, hogy bárhogyan is támadják a Biblia, mégsem változik, mégsem sérül. Végülis Jézus mondta “Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Márk 13:31) A bizonyítékok megvizsgálása után bárki kétségek nélkül kimondhatja, hogy “Igen, a Biblia valóban Isten szava.”Vissza a magyar oldalraA Biblia tényleg Isten szava?