settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Septuaginta?

Válasz


A Septuaginta (más nevén LXX) a Biblia héber nyelven íródott könyveinek görög nyelvű fordítása. A Septuaginta név (ejtsd: szeptuaginta) a latin “hetven” szóra vezethető vissza (lásd LXX, azaz hetven). A fordítás a hagyomány szerint 70, esetleg 72, zsidó tudós ember munkásságának eredményeként jött létre. A Septuaginta a Krisztus előtti 2.- 3. században Alexandria városában, Egyiptomban keletkezett. Ebben a korban Izráel már több száz éve görög fennhatóság alatt volt, így a görög nyelv egyre elterjedtebb lett, míg aztán a Kr.e. 2. és 1. századra át is vette a vezető nyelv szerepét. Azért volt tehát szükséges Isten Igéjének héber nyelvű könyveit görögre fordítani, mert a legtöbb izraeli ember első nyelve e korra már a görög volt. A fordításnak köszönhetően azok is megérthették Isten életükre vonatkozó akaratát, akik egyszerűen már nem beszéltek héberül. A Septuaginta vallástörténeti szempontból is fontos, ugyanis ez volt az első olyan nagy vállalkozás, melynek keretében egy kiterjedt, egybefüggő vallásos szöveget egy másik nyelvre átültettek.

Ha figyelmesen megvizsgáljuk az Újszövetség Ószövetségből átvett idézeteit, akkor világossá válik, hogy az Újszövetség már sokszor a Septuagintát vette alapul, vagyis az Újszövetség héber nyelvű írásokra utaló passzusai már a Septuagintából származnak. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a Krisztus előtti kései első század-, és kiváltképp a Krisztus utáni első század idején a Septuaginta már “elfoglalta” az eredeti héber nyelvű Írás helyét, ugyanis a legtöbben már csak azt használták. Mivel a lakosság legnagyobb része e korra már csak görögül beszélt és írt, és mivel a görög hatóságok továbbra is kizárólag saját anyanyelvük használatát propagálták, a Septuaginta végül sokkal elterjedtebbé vált, mint a zsidó nyelvű Ószövetség. Mivel a fordítás egyben mindig értelmezést is jelent, a Septuaginta fordítói legalaposabb törekvései ellenére is fel-felmerültek fordítási nehézségek. A Szent Lélek vezetése alatt álló apostolok, és az újszövetségi Iratok minden egyes ihletett (emberi) írója azonban teljes szabadsággal használta a Septuaginta változatot. Ez a tény már önmagában is igazolja, hogy a lefordított változat-, valamint az annak nyomán keletkező számos nemzeti nyelvű fordítás, Isten hamisítatlan Igéje. Istenünk képes hűen megőrízni el nem múló Igéjét, így vezéreljen akár hívőt-, gyakoroljon hatást akár hitetlenre-, emberi közreműködést érvényesítve-, vagy éppen emberi ártó szándékokat meghiúsítva-, Szavát mind a mai napig hitelesen őrizte meg nekünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Septuaginta?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries