settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Pentateuchus?

Válasz


A Pentateuchus a Biblia első öt könyvének gyűjtőneve, amelyről a konzervatív bibliatudósok azt tartják, hogy a nagyját Mózes írta. Noha a Pentateuchus könyvei nem nevezik meg világosan a szerzőjüket, sok szakaszt tartalmaz, amelyek Mózesi szerzőségre, az ő szavaira utalnak (2Mózes 17:14, 24:4-7, 4Mózes 33:1-2, 5Mózes 31:9-22). Egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy Mózes a Pentateuchus szerzője az, hogy maga Jézus is úgy utal az Ószövetség ezen részére mint „Mózes törvényére" (Lukácsa 24:44). Noha vannak a Pentateuchusban olyan versek, amelyeket látszólag mások toldtak be (például 5Mózes 34:5-8, ahol Mózes haláláról és temetéséről olvasunk), a legtöbb tudós ezeknek a könyveknek a nagy részét Mózesnek tulajdonítja. Még ha Józsué vagy valaki más írta volna is az eredeti szöveget, a tanítás és kinyilatkoztatás Istentől származik, amit Mózesen keresztül adott a népnek, és függetlenül attól, hogy a szavakat ki írta le, végső soron Isten a szerző, és a könyvek ihletettek.

A Pentateuchus szó a penta (öt) és teuchos (tekercs) görög szavakból tevődik össze, és egyszerűen arra az öt tekercsre utal, amely a zsidó kánon három részéből az elsőt teszi ki. A Pentateuchus elnevezés Kr.u. 200-ra vezethető vissza, mikor is Tertullianus a Biblia első öt könyvét ezzel a névvel látta el. A más néven Tóraként is ismert gyűjteménybe tartozik Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve.

A zsidók három részre osztották fel az Ószövetséget: törvényre, prófétákra és írásokra. A törvény vagy Tóra tartalmazza a teremtés történelmi körülményeit, illetve Ábrahám és a zsidó nép kiválasztását. A Tóra a törvényt is tartalmazza, amit Isten adott Izraelnek a Sinai hegyen. A Szentírás különböző nevekkel illeti ezt az öt könyvet. A Józsué 1:7 így utal rá: „ama törvény ... a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe" (Károli), míg az 1Királyok 2:3 „Mózes törvényé"-nek nevezi.

A Pentateuchust alkotó öt könyv jelenti Isten progresszív kinyilatkoztatásának kezdetét. Az 1Mózesben található a teremtés eredete, az ember bukása, a megváltás ígérete, az emberi civilizáció kezdete, és Isten szövetségének kezdete a választott néppel, Izraellel.

A következő könyvben, a 2Mózesben, Isten megszabadítja szövetséges népét a rabszolgaságból, és felkészíti őket az Ígéret földjének megszerzésére, amelyet Isten a számukra tett félre. A 2Mózes feljegyzi tehát, miként szabadult meg Izrael Egyiptomból 400 év rabszolgaság után, amint Isten azt megígérte Ábrahámnak (1Mózes 15:13), illetve, hogy miként kötött szövetséget Isten Izraellel a Sinai hegyen, miként kellett megépíteni a szentsátort, mi a Tízparancsolat, és milyen más utasítások szerint kell Izraelnek imádnia Istent.

A 3Mózes részletesebben taglalja, hogy miként kell a szövetséges népnek (Izraelnek) imádnia Istent, és hogyan kell éljenek. Leírja, mik az áldozati rendszer követelményei, hogy Isten eltekinthessen a nép bűneitől, míg Krisztus tökéletes áldozata végérvényesen megváltást nem szerzett a bűnökért.

A 4Mózes Izrael 40 éves pusztai vándorlásának kulcseseményeit eleveníti fel, és utasításokat ad arra nézve, miként kell a szövetséges népnek élnie és Istent imádnia. A Pentateuchus utolsó könyve az 5Mózes. Az 5Mózesre gyakran utalnak úgy mint a második törvényre vagy a törvény megismétlésére. Mózes utolsó szavait tartalmazza, amelyeket Izrael népéhez intézett, mielőtt bementek volna az Ígéret földjére (5Mózes 1:1). Az 5Mózesben a Sinai hegyen kapott törvény felelevenítődik és magyarázatot nyer. Izrael történelmének új fejezete előtt áll, és Mózes emlékezteti őket Isten parancsolataira, valamint az áldásokra, ha azokat betartják, és az átkokra, ha megszegik.

A Pentateuchus öt könyvét történelmi könyveknek tartják, mivel történelmi eseményeket jegyeznek fel. Bár törvénynek vagy tórának nevezik, igazából sokkal több mindenről beszélnek, nemcsak a törvényekről. Áttekintést adnak Isten üdvtervéről, és háttér információt szolgáltatnak mindahhoz, ami ezután jön a Szentírásban. Az Ószövetség hátralevő részéhez hasonlóan, az itt található ígéretek, típusok és próféciák végső soron Jézus Krisztus személyében és munkájában teljesednek be.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Pentateuchus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries