settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar a Szentírás elégséges voltának tana? Mit jelent, hogy a Biblia elégséges?

Válasz


A Szentírás elégséges volta alaptanítása a keresztyén hitnek. A Szentírás elégséges volta azt jelenti, hogy a Biblián kívül nincs egyébre szükség a hitélet és szolgálat kérdéseinek tekintetében. Világosan bemutatja Isten szándékát, hogy Fia, Jézus Krisztus által helyreállítsa a megromlott kapcsolatot maga és az emberiség között. A Biblia megtanítja, hogyan fogadhatjuk el a Jézus kereszthalála és feltámadása révén elérhető hitet, kiválasztást és üdvösséget. Semmilyen más iratra nincs szükség ahhoz, hogy ezt a jóhírt megértsük, és semmilyen más iratra nincs szükség ahhoz, hogy a hitéletre felkészítsen.

A Szentírásba a keresztyének szerint mind az Ó-, mind az Újszövetség beletartozik. Pál apostol azt állította, hogy a szent iratok „bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2Timóteus 3:15-17). Ha a Szentírást Isten ihlette, akkor nem emberek ihlették. Habár emberek jegyezték le, „a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek" (2Péter 1:21). Egyetlen emberek által szerzett könyv sem elegendő ahhoz, hogy felkészítsen minket a jó cselekedetekre – csakis Isten igéje képes erre. Sőt, a Szentírás elegendő, hogy teljesen felkészítsen, és semmi másra nincs szükség.

A Kolossé 2 megemlíti azokat a veszélyeket, amelyeknek a gyülekezet kiteszi magát, ha nem tartja elegendőnek a Szentírást, vagy azt nem-bibliai szövegekkel elegyíti. Pál így figyelmeztette a kolossébeli gyülekezetet: „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik" (Kolossé 2:8). Júdás ennél is világosabb: „Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott" (Júdás 1:3). Figyeljük meg az „egyszer s mindenkorra" kifejezést. Ez egyértelművé teszi, hogy – akármilyen istenfélő is a lelkipásztor, teológus vagy az adott gyülekezet, akitől vagy amelyből a tanítás származik –, nem tekinthető egyetlen tan sem egyenértékűnek Isten igéjével, vagy nem szállhat vele harcba. A Bibliában minden megtalálható, amire a hívőnek szüksége van, hogy megértse Isten jellemét, az ember természetét, ill. a bűn, menny, pokol vagy a Jézus Krisztus általi üdvösség tanát.

Talán a legmeggyőzőbb versek a Biblia elégséges voltával kapcsolatban a Zsoltárok könyvében találhatók. A Zsoltárok 19: 7-14-ben Dávid örvendezik Isten igéjének, és tökéletesnek, megbízhatónak, igaznak, ragyogónak, világosnak, biztosnak és igazságosnak tartja. Mivel a Biblia tökéletes, nincs szükség további iratokra.

A Szentírás elégséges voltát manapság sok támadás éri, és sajnos, ez a támadás túl gyakran a gyülekezeten belülről érkezik. A világi vezetési technikák, a tömegvonzó módszerek, a szórakoztatás, biblián kívüli kinyilatkoztatások, a miszticizmus és a pszichológiai tanácsadás mind azt üzenik, hogy a Biblia és tanai nem elegendőek a keresztyén életvitelhez. De Jézus azt mondta: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem" (János 10:27). Csak az Ő hangjára kell figyelnünk – és ez a hang a Szentírás által szól hozzánk, és teljes és elégséges tanítást nyújt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar a Szentírás elégséges voltának tana? Mit jelent, hogy a Biblia elégséges?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries