settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy Isten Igéje nem tér vissza üresen?

Válasz


Az Ézsaiás 55:10-11 igerészben a következőket olvassuk: "Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen...". Az eredeti szövegben itt szereplő üres szót, még ekképp adja vissza a Károli fordítás: "üresen" (lásd 1.Mózes 31:42), "elárvult" (lásd Ruth 1:21), "ok nélkül" (lásd Zsoltárok 7:5). A 11. igevers második fele azt is tisztázza, hogy mit jelent “nem üresen visszatérni”, mikor ezt mondja: "hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem."

Az eső és a hó a vízkörforgás részét képezik. A pára felszáll a földről és a nagy vizekről, csapadék formájában eléri a szárazföldet, és megitatja annak minden terményét, felfrissíti az "eltikkadt és szomjas" lelket, és mindeneknek életet ad. Az eső és a hó felülről valók, és nem térnek oda vissza, mielőtt beteljesítették volna rendeltetésüket. Isten azért is hasonlítja Szavát életet adó vízhez, mert a lecsapódó esőhöz és hóhoz hasonlóan Isten Igéje is mindig betölti galamblelkű küldetését.

Mikor tehát Isten azt mondja, hogy beszéde nem tér vissza Hozzá üresen, akkor biztosra vehetjük, hogy küldetése van Igéje számára. Ő az élet leheletéhez hasonlóan Igéjét is belénk lehelte, mint ahogyan arról a Biblia is tanúságot tesz (1.Mózes 2:7; János 1:1 vö. 1.Korinthusbeliekhez 15:45, 47). Isten az emberiséghez kiment minden egyes szava okkal és céllal adatott. Az esőhöz és a hóhoz hasonlóan Isten Igéje is életet ad (János 6:63), és jó gyümölcsöket hoz életünkben. Az Igéjéből tudjuk meg, hogy Isten szeret minket, hogy Jézus azért halt meg, hogy kiszabadítson minket bűneink végső következményéből, a szellemi halálból, mint ahogyan azt is a Szentírásból tanuljuk meg, hogy ezen megingathatatlan igazságok fényében hogyan vezessük életünket.

Mikor tehát Isten azt mondja, hogy Igéje nem tér vissza hozzá üresen, akkor egyben arra is bátorít bennünket, hogy maradjunk meg az Ő Igéjében, azaz hogy engedjük meg, hogy át- és átmossa életünket, felszívva azt, mint ahogyan a termékeny talaj is felszívja az esőt és a havat. Szívünk állapota megváltozik, és az Igazság nem tér vissza üres kézzel. Isten Szava megdorgál és kijavít bennünket, ha eltévelyedünk, és megedz minket az Istennek tetsző életvitelben való állhatatosságra (2.Timótheus 3:16-17). Isten Igéje mécses, soha ki nem alvó szövétnek ösvényeinken, mely biztosan igazgatja lépteinket ebben a sötét világban (Zsoltárok 119:105). Minden égető elvi és gyakorlati problémánkra megoldást tartogat. Isten Igéje mindig el fogja érni célját, legyen az akár tanítás, vagy “okos fenyíték”, akár szellemi edzés, vagy a bűneink felfedése, akár az Ő megtalálása vagy bármilyen más gyümölcs, mely személyesen a mi javunkra-, vagy a mennyei királyság gyarapodására válik.

Mikor Isten azt mondja, hogy Igéje nem tér vissza Hozzá üresen, akkor az jól jelzi, hogy Isten szuverén, teljhatalmú Isten. Ez a kissé burkolt ígéret abban áll, hogy Isten Igéje mindent elér, amit Ő akar, de nem feltétlenül azt, amit mi akarunk tőle. “Legyen meg a Te akaratod...” Urunk! Biztos előfordult már velünk is, hogy annak reményében osztottuk meg Isten Igéjét, hogy az megváltoztatja felebarátunk gondolkodásmódját—az illető azonban nem változott meg. Akkor tehát Isten Igéje üresen tért vissza? Távol legyen, az viszont igencsak elképzelhető, hogy az, amit jó szándékkal célul tűztünk ki, nem egyezett Isten tervével, időzítésével. Hasonlóan, mint ahogyan a szél fúj, "a hová akar", Isten Szent Lelke is rejtélyes módon jár és kel (János 3:8). Arról se feledkezzünk meg, hogy Isten meglepő módon, meglepő időben és meglepő emberek száján keresztül is szól(hat)ja Igéjét. Hasonlóan, mint ahogyan a meteorológusok sem tudják pontosan előrejelezni az esőt és a havat, úgy mi sem tudhatjuk előre, hogy Isten hogyan fogja Szavát bevetni.

Isten Igéje már csupán azért sem tér vissza üresen, mert ahhoz egyszerűen túl hatalmas. Mikor Isten azt mondta, hogy "Legyen világosság", akkor egyszerre világosság lett (1.Mózes 1:3). Mikor az Úr Jézus azt mondta, hogy "Hallgass, némulj el!", akkor "elállt a szél, és lőn nagy csendesség" a háborgó tengeren (Márk 4:39). Isten Igéje mindig győzedelmeskedik, Isten minden vállalkozását sikerre viszi, és mindazok, akik befogadják az Őt szívükbe, hit által legyőzik a világot (1.János 5:4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy Isten Igéje nem tér vissza üresen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries