settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Talmud?

Válasz


A "Talmud" szó jelentése: "tanítás", "útbaigazítás". A Talmud a judaizmus legelterjedtebb ágának a központi írása. Felépítését tekintve első sorban a zsidó történelem eseményeire vonatkozó kommentárokból és vitabeszédekből áll. Kiemelten foglalkozik a törvénnyel, illetve annak mindennapi gyakorlati alkalmazásával, de a szokások leírása, és a zsidó kultúra más mozzanatai is helyet kapnak benne. A Talmud két fő részre tagolható, a Gemárára és a Misnára.

Az Istentől ihletett héber írások mellett, melyek gyűjteményét a keresztények Ószövetség néven ismerik, a judaizmus szóbeli hagyománnyal is rendelkezik, melyet "Szóbeli Tan"-nak neveznek. Ez a szájról szájra átadott tanítás a szent iratok értelmezése-, valamint a törvények helyes gyakorlati adaptációja körül forog. Az ortodox zsidók hite szerint a Szóbeli Tant maga Isten adta át Mózesnek, ő pedig másoknak is közvetítette azt. Ez a lánc mind a mai napig töretlen - állítják. A Szóbeli Tan egészen a Kr.u. második századig valóban csak szájhagyomány útján maradt fent, ekkor azonban összegyűjtötték, és írásos formában is rögzítették. így jött létre a Misna. A következő századokban a leírtakhoz Jeruzsálemben és Babilonban is további kommentárokat és magyarázatokat fűztek. Ezek a betoldások Gemárá gyűjtőnéven ismertek. A Gemárá és Misna pedig együtt alkotja a Talmudot. Ez utóbbinak összeállítására csak a Kr. u. ötödik században került sor.

Valójában tehát két különböző Talmud létezik: a Jeruzsálemi Talmud, és a Babilóniai Talmud. A Babilóniai Talmud terjedelmét tekintve sokkal átfogóbb. Mikor további pontosítás nélkül a Talmudra hivatkoznak, akkor általában a Babilóniai Talmudra szoktak gondolni. A Talmud nem éppen egy könnyű olvasmány, okfejtésében ugyanis sokszor igen nagy logikai ugrások vannak. Ez arra vezethető vissza, hogy az író/k azt feltételezi/k, hogy az olvasó birtokában van az összes háttérinformációnak és hivatkozásnak, és így pontosan követni tudja, amiről szó van. Kacifántos gondolatmenetek sokszor csak kivonatos, jegyzetszerű formában szerepelnek benne, és az egy-egy adott tanítást alátámasztó bibliai igeversekre többnyire csupán pár szóval utalnak. A Talmud további sajátossága, hogy egy konkrét témát illetően párhuzamosan több nézetet is felvonultat, és nem mindig azonosítja be egyértelműen, hogy melyik a helyes, elfogadott válasz.

A kereszténység nem tekinti a Biblia 66 könyvével egyetemben Istentől "ihletett" írásnak a Talmudot (2.Timótheus 3:16), vagyis nem sorolja a bibliai kanonikus irodalomhoz. Míg persze találhatunk olyan tanokat a Talmudban, melyek éppen "összeegyeztethetőek" a Szentírás tanításával, addig ez a megállapítás más vallások irodalmára is igaz lehet. A Talmud tanulmányozása javára válhat a bibliai textusban mélyen lehorgonyzott hívő testvérnek, hiszen így akár többet is megtudhat a zsidó kultúráról, történelemről, és a zsidók emberi tanításairól. Azt viszont mindig jó szem előtt tartani, hogy a Talmud nem Isten élő és ható Igéje.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Talmud?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries