settings icon
share icon
Kérdés

Milyen különböző bibliatanulmányozási módszerek léteznek?

Válasz


Több különböző Biblia-tanulási módszer is támogat minket abban, hogy szervezett módon, jól rendszerezve sajátíthassuk el a Szentírás tanításait. Cikkünk terjedelmi kereteit figyelembe véve ezeket két széles kategóriára bontjuk: könyv tanulmányozásra, és tematikus tanulmányozásra. Mielőtt azonban részletesebben vizsgálnánk a Biblia tanulmányozásának különböző megközelítéseit, fontos megjegyeznünk, hogy a módszerek között átfedés van. Ez abból a szükségszerűségből ered, hogy minden metódusnak követnie kell bizonyos értelmezéstani elveket és szabályokat (hermeneutika), hogy kizárhassák - de legalább is minimálisra csökkentsék - a Biblia félreértelmezésének lehetőségét. Bármely Bibliatanulmányozási módszer mellett tegyük is le voksunkat fontos, hogy a szövegelemzés során körültekintően figyelembe vegyük az igevers-,vagy az adott téma szövegkörnyezetét. Ezalatt egyaránt értjük a közvetlen szövegkörnyezetet, és a Biblia teljes, átfogó kontextusát. Az első célunk az igei passzus eredeti jelentésének feltárása, a beszélő szándékának megállapítása. Mi volt tehát Isten szándéka, pontosan mit akart közölni, és vajon az eredeti célközönség hogyan értette azt? Ezen elv mögött annak a felismerése húzódik meg, hogy a Biblia tanítása nem egy légüres térbe áradt ki, hanem egy olyan kordokumentum, mely az emberi történelem jól elkülöníthető szakaszaiban keletkezett, mely konkrét célközönséggel bír, és egy jól körülhatárolható szándékkal íródott. Mikor aztán megértettük egy adott igeszakasz igaz jelentését, akkor a továbbiakban annak kell szenteljük időnket, hogy minél jobban átgondoljuk, hogy az pontosan hogyan vonatkozik ránk, és miképp alkalmazható életünk gyakorlati területein.

Könyv-tanulmány: Ezt a bibliatanulmányozási módszert vagy a Biblia egy teljes könyvére-, vagy annak konkrét részeire, úgy mint egy fejezetre, egy tartalmilag egybefüggő igeszakaszra, vagy pedig egy adott igére szokták alkalmazni. Vegyünk akár egy adott fejezetet górcső alá, vagy haladjunk sorról sorra a teljes könyv tanulmányozásában, a szövegelemzésünket vezérlő elvek és célok azonosak. Egy könyv alapos megismeréséhez azonban értelemszerűen elengedhetetlen, hogy az egyes fejezetek és igeversek kontextusát is tüzetesen megvizsgáljuk. Ez fordítva persze legalább ennyire igaz: ahhoz, hogy helyesen értsünk egy konkrét igeverset, annak a fejezetnek és könyvnek a teljes üzenetét is figyelembe kell vegyük, melyben az adott vers található. Legyen azonban szó az ige szintjéről, vagy egy egész könyvről, azt muszáj mindig a teljes Biblia kontextusába visszaillesszük, vagyis mindig meg kell vizsgáljuk, hogy fejtegetéseink egybecsengnek-e a Biblia szellemével.

A tematikus Bibliatanulmányozásnak szintén számos különböző változata van. Egyes esetekben még biográfiai vizsgálatok is teret kapnak. Ezeknek az a céljuk, hogy általuk számba vegyünk és rendszerezzünk minden olyan dolgot, amit a Bibliából egy-egy adott személyről megtudhatunk. Földrajzi elemzéseket is szokás folytatni, melyek során jobban megismerhetjük a bibliai helyszíneket, legyen szó akár városról, vagy országról, de még egy adott nép sajátosságainak, szokásainak feltárása is lazán ide kapcsolódik. A szótanulmányok szintén ide sorolandóak, melyek annak a felderítésében segítenek minket, hogy egy adott kifejezés (eredeti nyelven) hol és milyen sűrűn fordul elő a Bibliában. Ha az adott szó összes előfordulási helyét feltárjuk, akkor a vizsgált szó jelentése is egyre és egyre pontosabb lesz, és sokszor olyan árnyalattal színesedik, amire előzetesen nem is gondoltunk volna. Arra azonban mindig ügyelnünk kell, hogy a leszűrt tanulság ne csupán egyetlen, szövegkörnyezetéből kiragadott igeversen alapuljon, hogy nehogy valami olyan következtetésre jussunk, amit a teljes könyv elemzése, vagy egy versről-versre való Bibliatanulmányozás már kicsit sem támasztana alá. A tematikus Bibliatanulmányozás segítségünkre lehet abban, hogy rendszerbe szedjük és ezáltal jobban megértsük, hogy a Biblia pontosan mit tanít egy-egy konkrét témáról.

Bibliatanulmányozásunk nagyon gyümölcsöző tud lenni, ha még egyazon könyvön, igén, kijelentésen is több különböző elemzést végzünk. Van olyan, hogy sok időt szentelünk egy könyv beható feltárására, más szempontból viszont épp ennyire célravezető lehet egy tematikus, kivonatos jellegű tanulmány. Válasszuk bármelyik megközelítést is, vannak olyan egyszerű vezérelvek, melyek rendre a helyes irányba kalauzolnak minket. Ezeket így lehet röviden összegezni: 1-Megfigyelés-Mit mond a Biblia pontosan? 2-Értelmezés-Mi az értelme az adott szövegrésznek, mit akar kifejezni? 3-Alkalmazás-Hogyan viszonyul a kijelentett bibliai igazság az életemhez, mit mond ez az adott ige ma, személyesen nekem? Bármely módszert válasszuk is, helyes alkalmazására szánjunk időt és figyelmet, hogy képesek legyünk becsületes hit-munkás módjára helyesen hasogatni az igazságnak beszédét (2.Timótheus 2:15).

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen különböző bibliatanulmányozási módszerek léteznek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries