settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontos a Bibliát kontextusában tanulmányozni? Mi a baj azzal, ha igeverseket kiragadunk a kontextusból?

Válasz


Fontos, hogy a Biblia szakaszait és történeteit a szövegkörnyezet fényében tanulmányozzuk. Ha kiragadjuk a verseket a kontextusukból, az mindenféle tévedéshez és félreértéshez vezet. A szövegkörnyezet megértésének négy alapköve van: szó szerinti jelentés (azt jelenti, amit ír), történelmi háttér (milyen események zajlottak, kik voltak a címzettek, hogyan értelmezték az adott üzenetet eredetileg), nyelvtan (a mondat vagy bekezdés, amelyben az adott szó vagy kifejezés szerepel), és szintézis (hogyan illeszkedik a Szentírás egészébe). A biblikus exegézis szempontjából a szövegkörnyezet elengedhetetlen. Miután megvizsgáltuk a szakasz szó szerinti, történelmi és nyelvtani aspektusát, meg kell néznünk az adott könyv, fejezet és bekezdés felépítését. Ez mind része a szövegkörnyezet elemzésének. Olyan ez, mint mikor a Google térképet használjuk, és fokozatosan ráközelítünk egy adott házra.

A versek és kifejezések kiragadása a kontextusból szinte mindig félreértéshez vezetnek. Például, ha kiragadjuk az „Isten szeretete" kifejezést (1János 4:7-16) a szövegkörnyezetből, arra a következtetésre juthatunk, hogy Isten mindent és mindenkit, minden időben olvadozó, romantikus jellegű szeretettel szeret. Ám a szó szerinti és nyelvtani kontextusból kiderül, hogy a „szeretet" itt az agapé szeretetre vonatkozik, amelynek a másokért hozott áldozat a lényege, nem pedig holmi szentimentális és romantikus érzelem. A történelmi háttér szintén nagy jelentőséggel bír, hiszen János az első századi egyház híveihez intézte szavait, és nem magáról az isteni szeretetről beszélt, hanem arról, hogy miként tudják megkülönböztetni az igazi hívőket a hamis tanítóktól. A valódi hívők ismertetőjele a valódi szeretet – az áldozatos, mások hasznát kereső szeretet (7.v.). Azok, akik nem szeretnek, nem tartoznak Istenhez (8.v.). Isten már az előtt szeretett minket, hogy mi szerettük volna Őt (9-10.v.), ezért nekünk is szeretnünk kell egymást, ezzel „igazolni", hogy az övéi vagyunk (11-12.v.).

Továbbá, ha az Isten szeretete kifejezést a teljes Szentírás fényében vizsgáljuk (szintézis), akkor nem jutunk arra a hamis és nagyon elterjedt következtetésre, hogy Isten csak szeretet, vagy hogy a szeretete minden más tulajdonságánál nagyobb. Sok más igeszakaszból kitűnik, hogy Isten ugyanúgy szent és igazságos, hűséges és megbízható, irgalmas és kegyelmes, együtt érző és kedves, mindenható, mindenütt jelenvaló és mindentudó, és még sok más. Más szakaszokból azt is tudjuk, hogy Isten nemcsak szeret, hanem gyűlöl is (Zsoltárok 11:5).

A Biblia Isten igéje, amit Isten lehelt ki (2Timóteus 3:16), és fontos, hogy helyes bibliatanulmányozó módszerek segítségével és a Szentlélek vezetésére hagyatkozva (1Korinthus 2:14) olvassuk, tanulmányozzuk és értelmezzük a szakaszokat. Sokkal bővebb ismeretre teszünk szert, ha a szakaszokat szorgalmasan a szövegkörnyezetükben tanulmányozzuk. Nem nehéz rámutatni olyan igehelyekre, amelyek látszólag ellentmondanak a Szentírás más szakaszainak, de ha figyelmesen megvizsgáljuk a kontextust, és az egész Szentírást vesszük alapul, megérthetjük a szakasz jelentését, és a látszólagos ellentmondásra is magyarázatot találunk. A „kontextus az úr" kifejezés azt jelenti, hogy gyakran a szövegkörnyezet határozza meg az adott kifejezés jelentését. Ha figyelmen kívül hagyjuk a kontextust, hátrányos helyzetbe hozzuk magunkat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontos a Bibliát kontextusában tanulmányozni? Mi a baj azzal, ha igeverseket kiragadunk a kontextusból?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries