settings icon
share icon
Kérdés

Az Újszövetség emberi írói maguk is Istentől ihletett Írásnak tartották az általuk közvetített Igét?

Válasz


Timótheus második levelének 3:16-17 igerésze ma is így tanít minket: “A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. ” Ahhoz kétség sem fér, hogy a korai egyház a teljes Ószövetséget Istentől ihletett Írásnak tekintette. Péter apostol második levelének 1:20-21 igeversei is ezt erősítik: “Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. ”

Kérdés azonban, hogy ez a megállapítás az újszövetségi iratokra hasonlóan igaz-e. Az Újszövetség emberi írói vajon tudatában voltak az általuk közvetített Írás valós szellemi forrásának? Egyesek szerint ezt közvetlenül nem lehet bizonyítani, számos igerész mégis arról tanúskodik, hogy erről nagyon is tudtak. Péter második levelének 3:15-16 igerészét így olvassuk: “És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.” Semmi kétség sem fér tehát ahhoz, hogy Péter apostol Pál írásait Istentől ihletett szent kijelentésnek tartotta.

Egy további bizonyíték arra, hogy az Újszövetség emberi írói a Szentírás szerves részeként tekintettek az általuk közvetített Istentől való üzenetre az 1.Timótheus 5:18 igehelyen található, ahol a következő kijelentéssel találkozunk: “Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.” Az idézett szöveg első fele az 5.Mózes 25:4-ből, azaz Mózes öt könyvének egyikéből származik, míg a második fele Lukács evangéliumából (10:7). Világos tehát, hogy a Szent Lélek vezetése alatt álló Pál apostol, aki, mai kifejezéssel élve, az ószövetségi Írások professzora volt, ugyanolyan jelentőséget és szellemi hatalmat tulajdonított a Lukács által közvetített Írásnak, mint a Mózes által közölt Pentateuchnak, azaz Mózes öt könyvének. Figyeljük meg, hogy Lukács evangéliumának igerészére ugyanúgy “Írás”-ként hivatkozik, mint Mózesére, akivel Isten színről színre beszélt, mint ember a barátjával.

Tanulságként levonhatjuk, hogy szilárd bibliai alapja van annak a nézetnek, mely szerint az Újszövetség emberi írói Istentől inspirált, szent Írásnak tekintették egymás írói munkásságát. Olyan Írásnak, ami valóban “hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített (2.Timótheus 3:16-17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Az Újszövetség emberi írói maguk is Istentől ihletett Írásnak tartották az általuk közvetített Igét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries