settings icon
share icon
Kérdés

Milyen megnevezései vannak a Bibliának?

Válasz


Az Ó- és Újszövetségben több, mint egy tucat elnevezést találunk a Bibliára. Az alábbiakban felsoroljuk a legismertebbeket:

Törvénykönyv (5Mózes 31:26) – „Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek Isteneteknek, az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened." A Biblia egy törvénykönyv, amely nem olyan törvényeket tartalmaz, amelyeknek nem az a célja, hogy megkötözzenek bennünket vagy elfojtsák az Istennel való kapcsolatunkat, hanem hogy segítsenek jobban megérteni Isten igazságosságát, és rávezessenek Krisztusra.

Evangélium (Róma 1:16) – „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." A Biblia megismerteti velünk az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztusról szóló jóhírt. Isten Fia révén a bűneink megbocsátást, mi pedig üdvösséget nyerünk.

Szentiratok (Róma 1:2) – „amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért." A Biblia szent iratok gyűjteménye, amelyek azért szentek és tekintélyelvűek, mert Isten ihlette őket.

Az Úr törvénye (Zsoltárok 19:8) – „Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt." Az Úr törvényét semmilyen más törvénnyel nem téveszthetjük össze. Ezek az Úr parancsolatai, és csak az Úréi, nem pedig emberek koholmányai.

Élő igék (ApCsel 7:38) – „Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai-hegyen: ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk." A Biblia élő könyv – minden könyvét, fejezetét, versét maga Isten bölcsessége és tudása eleveníti meg.

Krisztus beszéde (Kolossé 3:16) – „A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." Krisztus beszéde az az üzenet, mely szerint van szabadulás a bűnből az által a személy által, aki egyedül képes ezt elérni.

Írás (2Timóteus 3:16) – „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre". Mivel Isten ihlette, a Biblia olyan írások gyűjteménye, amely semmi máshoz nem fogható. Ez az egyetlen könyv, amelyet olyan emberek írtak, akiket Isten Lelke indított (2Péter 1:21).

Könyvtekercs (Zsoltárok 40:8) – „Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam." Egy Jézusra vonatkozó próféciában a Biblia könyvtekercsként utal magára, egy felbecsülhetetlen értékű ismeretet tartalmazó pergamentekercsre, amely ismeretet generációról generációra tovább kellett adni.

A Lélek kardja (Efezus 6:17) – „Vegyétek fel ... a Lélek kardját, amely az Isten beszéde." A kardhoz hasonlóan a Biblia is képes elhárítani a támadásokat, és Isten igazságával bármin át tud hatolni. A Zsidók szerzője azt írja, hogy a Biblia élesebb minden „kétélű kardnál", mivel „áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait" (Zsidók 4:12).

Igazság (János 17:17) – „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság." Mivel a Biblia Isten szava, ezért igaz. Minden egyes szó Isten elméjéből származik. Mivel Ő igaz, a szavai is igazak.

Isten beszéde (Lukács 11:28) – „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják." A Biblia olyan, mint Isten szócsöve, hiszen minden könyv révén Isten közvetlenül szólít meg minket.

Élet igéje (Filippi 2:16) – „ha az élet igéjére figyeltek." A Biblia rávilágít, mi a különbség az élet és a halál között: az örök élet azokra vár, akik elfogadták Jézus Krisztust Megváltójukként, míg az örök halál azokra, akik nem fogadták el.

Az Úr beszédei (Zsoltárok 12:7) – „Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva." A Biblia szavai tökéletesek és hibátlanok, mivel az Úr szavai, amelyeket a próféták és apostolok által jelentett ki Isten, hogy bemutassa szeretetét és dicsőségét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen megnevezései vannak a Bibliának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries