settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar a bibliai hermeneutika?

Válasz


A bibliai hermeneutika a szentírási szöveg értelmezésének az alapelveivel és módszereivel foglalkozó tudomány. A 2Timóteus 2:15 felszólítja a hívőket, hogy végezzenek hermeneutikát: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki... helyesen fejtegeti az igazság igéjét." A bibliai hermeneutika célja, hogy segítsen nekünk helyesen értelmezni, megérteni és alkalmazni a Bibliát.

A bibliai hermeneutika legfontosabb törvénye az, hogy a Bibliát szó szerint kell értelmezni. A Biblia azt mondja ki, amit gondol, és azt gondolja, amit mond. Amikor például Jézus az ötezer megvendégeléséről beszél a Márk 8:19-ben, a hermeneutika törvénye szerint szó szerint 5000 emberre kell gondolnunk: ott volt egy rakás éhes ember, szám szerint 5000, akiket igazi kenyérrel és hallal vendégelt meg egy csodatevő Megváltó. Ha bármi módon megpróbáljuk spiritualizálni ezt a számot, vagy tagadni a csodát, akkor igazságtalanul járunk el a szöveggel szemben, és figyelmen kívül hagyjuk a nyelvezetet, aminek célja a kommunikáció. Néhány magyarázó elköveti azt a hibát, hogy megpróbál a Szentírás sorai között olvasni, hogy egy ezoterikus jelentést találjon, amely valójában nincs benne a szövegben. Ez a hozzáállás azt tükrözi, hogy minden szöveg egy rejtett lelki igazságot tartalmaz, amelyet meg kell fejtenünk. A bibliai hermeneutika segít megmaradni a Szentírás eredeti jelentése mellett, és távol tart attól, hogy olyan igeverseket allegorizáljunk, amelyeket szó szerint kell értenünk.

A bibliai hermeneutika második fontos törvénye az, hogy a szakaszt történelmi, nyelvtani és szövegkörnyezeti szempontból kell értelmezni. Történelmi szempontból törekednünk kell a szakasz kulturális hátterének és kiváltó eseményeinek megértésére. Ahhoz, hogy például a Jónás 1:1-3-ban Jónás menekülését megértsük, utána kell néznünk Asszíria és Izrael viszonyának. Nyelvtani szempontból a szakaszokat a nyelvtan törvényei szerint kell értelmeznünk, és fel kell ismernünk a héber és görög nyelv árnyalatait. Amikor a Titusz 2:13-ban például Pál „a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus" személyéről ír, a nyelvtan szabályai szerint Isten és az üdvözítő párhuzamos fogalmak, és mindkettő Jézus Krisztusra vonatkozik. Más szóval, Pál világosan „nagy Istenünknek" nevezi Jézust. Kontextuális szempontból a szakasz vagy vers szövegkörnyezetét kell figyelembe vennünk a jelentés meghatározásában. A szövegkörnyezet magában foglalja a vizsgált részt közvetlenül megelőző és követő verseket, az adott fejezetet, az egész könyvet, és tágabb értelemben az egész Bibliát. A Prédikátor számos rejtélyes kijelentése például világosabbá válik, ha figyelembe vesszük a kontextust: ez a könyv egy földi perspektívából íródott, „a nap alatt" (Prédikátor 1:3). Ami azt illeti, „a nap alatt" kifejezés mintegy harminc alkalommal fordul elő a könyvben, amivel megteremti a kontextust: minden hiábavaló ezen a földön.

A hermeneutika harmadik törvénye az, hogy mindig a Szentírás magyarázza legjobban a Szentírást. Ezért, amikor egy szakasz jelentését keressük, a Szentírást mindig össze kell vetnünk a Szentírással. Amikor Ézsaiás például elítéli, hogy Júda Egyiptom segítségében és erős lovasságában bízik (Ézsaiás 31:1), ezt részben azért teszi a próféta, mert Isten világosan azt parancsolta a népnek, hogy ne Egyiptom lovaiban bízzon (5Mózes 17:16).

Némelyek mellőzik a bibliai hermeneutika alkalmazását, mondván – tévesen –, hogy ez által kevésbé lesznek képesek új igazságokra szert tenni Isten igéjében, vagy lefojtják a Szentlélek megvilágosító munkáját. Ezek a félelmek megalapozatlanok. A bibliai hermeneutika arról szól, hogy megtaláljuk az ihletett szöveg pontos értelmezését. A bibliai hermeneutika célja az, hogy megvédjen a Szentírás téves alkalmazásától vagy az igazság megértésének kiszínesítésétől a saját elképzeléseinknek megfelelően. Isten igéje igazság (János 17:17). Legjobb tudásunk szerint szeretnénk kutatni az igazságot, megismerni az igazságot és megélni az igazságot, ehhez pedig a bibliai hermeneutika elengedhetetlen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar a bibliai hermeneutika?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries