settings icon
share icon
Kérdés

Mi Barnabás evangéliuma?

Válasz


Mindenekelőtt fontos, hogy Barnabás evangéliumát (kb. Kr.u. 1500) jól elkülönítsük Barnabás levelétől (Kr.u. 70-90). Barnabás levele az első század második felében keletkezett, de minden valószínűség szerint nem az Újszövetségben említett Barnabás keze nyomán. Jól tesszük tehát, ha annak tekintjük, ami, vagyis egy további ál-evangéliumnak, mely adott esetben még akár rendelkezhet is némi történelmi hitelességgel. Tény azonban, hogy a Barnabás levelét a korai egyház, és egyik zsinat sem tekintette a bibliai kánon részének.

A Barnabás evangéliuma, a valós bibliai szereplő, Barnabás kora után jó 1400 évvel keletkezett, így nem csodálkozunk rajta, hogy nem rendelkezik az apostolok által közvetített isteni Ige tekintélyével, mint ahogyan azon sem, hogy az apostolok még csak nem is utalnak rá, vagy idéznek belőle. Azonban nem, hogy az apostolok, hanem a 16. század előtt egyetlen olyan egyházatyát vagy egyháztörténészt sem találunk, aki tudna ezen irat létezéséről! Ez egy igen beszédes tény.

Tény továbbá, hogy az Újtestamentum könyvei kivétel nélkül Kr.u. 100 előtt keletkeztek, mégpedig Jézus Krisztus földi szolgálatának közvetlen szemtanúinak beszámolói alapján (1.János 1:1-5; Lukács 1:1-4), vagy pedig olyan ember tollából, aki a közvetlen szemtanuk tanúbizonyságait dokumentálta. Ezt már pusztán azért is érdemes vizsgálódásaink homlokterében tartanunk, hogy legyen némi összehasonlítási alapunk, mikor Barnabás evangéliumának ihletettségét tesszük analízisünk tárgyává. Mindemellett az is igaz, hogy az Újszövetségben található négy evangélium hitelességét sosem vonták kétségbe.

Ha azonban Barnabás evangéliuma még az apostolok korában íródott volna is (mint ahogyan nem), akkor sem emelték volna az Istentől ihletett élő Igét megillető helyre, hiszen tanítása nem konzisztens a Biblia szellemével, a bennefoglalt történelmi tévedésekről nem is beszélve. Elég csak a felszínt kapargassuk, hogy az aranyfesték lepattogzzon az üresen zengő ércről: Barnabás evangéliuma azt tanítja, hogy Jézus sosem állította magáról, hogy Ő a Messiás (ellenben lásd az igazságot: Máté 26:63-64, továbbá annak párhuzamos igéit – pl. Márk 14:61-62). Barnabás evangéliuma azt is kijelenti, hogy Jézus Krisztus Pilátus római helytartó uralkodása idején született (azt viszont komolyan vehető történész nem vitatja, hogy Pilátus Kr.u. 26.-27. évben kezdte betölteni hivatalát).

Szintén sokat mond, hogy Barnabás evangéliuma a muzulmánok körében népszerű. Ez pontosan arra vezethető vissza, hogy "valami vak véletlen" folytán éppen úgy festi le Jézust-, illetve szolgálatát, mint ahogyan azt a Korán teszi: Barnabás evangéliuma szerint Jézus Krisztus valójában nem is halt meg a kereszten! A Korán 4:157-es szúrájában ugyanezt találjuk. Barnabás evangéliumát a történészek egyhangúan a 15.-16. századra datálják. Írói valószínűleg olyan muszlim ember(ek) lehettek, aki(k) fő célja a Biblia központi tanításának tagadása volt (Jézus Krisztus az emberiség bűneiért való véráldozata, halála, és a halál legyőzése testbeni feltámadása által – lásd, hogy a Szent Lélek milyen határozott szavakkal hangsúlyozza ennek jelentőségét Pál apostolon keresztül - 1.Korinthusbeliekhez 15:12-19), esetleg a Biblia és a Korán szintézisét kísérelték meg, melynek célja az volt, hogy a Koránt a Bibliához hasonló rangra emeljék.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi Barnabás evangéliuma?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries