settings icon
share icon
Kérdés

Milyen érték rejlik a csoportos Bibliatanulmányozásban?

Válasz


A kis körben folytatott Bibliatanulmányozásaink már csupán azért is gyümölcsözőek szellemi életünkre nézve, mert ez az egész "keresztényesdi" sosem egy egyemberes bozótharcos akció valami képernyő előtt - akarom mondani - a bűn erdejének mélyén. Nem. Isten közösségben-, testének (a minden emberi felekezeten messze túlmagasló természetfeletti egyház – a fordító megjegyzése) szerves részeként képzelt el minket. A Szent Lélek vezetése alatt álló hittestvérekkel való közös igetanulmányozás valóban felbecsülhetetlen értéket rejt. A kis körben való ismeretátadás igen hatékony: nyilván nem véletlen, hogy az Úr Jézus is ezt a módszert választotta a leendő apostolok bölcsességben való érlelésére (Lukács 6:12-16; Márk 4:34).

A kereszténység kapcsolaton alapszik: mindenekelőtt Isten és önmagunk élő kapcsolatán, továbbá pedig a körülöttünk lévők és a mi kapcsolatunkon. A heti rendszerességű Bibliatanulmányozások nagyban segítenek minket abban, hogy a hétvégi istentisztelet viszonylag passzív szemlélőiből egy olyan hasonszőrű közösség aktív tagjai legyünk, amely elkötelezett a szellemi növekedés mellett.

Mikor együtt merítünk Isten kifogyhatatlan bölcsességének kútjából, akkor az egymással való szellemi érintkezés által lehetőségünk nyílik arra, hogy meglássuk, hogy a Szent Lélek milyen perspektívából világította meg testvéreink számára az adott igerészt. Holmi emberi vélemények ütköztetésével ellentétben ez valóban szélesebb szellemi látótér kialakulásához vezet. Az a tanulási folyamat, melybe tevőlegesen is bevonódunk, bizonyítottan hatékonyabb tanuláshoz vezet, arról sem hallgatva, hogy a testvérek így egymást és magukat is serkentik a Biblia olvasására. A tanultak gyakorlati alkalmazása, továbbá az, hogy emlékeztetés által ébresztgetjük egymást, képes Isten Igéjének magvát intellektusunk kietlen és köves szellemi hegyéről szívünk termékeny talajába plántálni. Az egyre inkább Jézus Krisztus hasonlatosságára történő szellemi "elváltozást" hittestvéreink is bátorítják (Rómabeliekhez 12:2), és életünk - Isten kegyelméből - megváltozik. Ha azonban a mi életünk megváltozik, akkor az a körülöttünk levő emberek életére is pozitívan fog kihatni.

Nyilvánvaló, hogy emberi kapcsolatok nem csak úgy, varázsütésre alakulnak ki, mint ahogy az is, hogy mindannyiunknak szüksége van emberi társakra (is), ha meg akarunk állni az élet viharaiban. Egy kapcsolatba időt kell fektetni. Egy kapcsolatban őszinték vagyunk magunkhoz és egymáshoz, és ezáltal sebezhetővé tesszük magunkat. Egy kapcsolat nem jöhet létre kölcsönös bizalom nélkül. A Zsidókhoz írt levél 10:24-25 igehelyén Isten ma is így tanít minket erről: "...ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget" (Zsidókhoz 10:24-25). Hol lehetne ezt inkább elérni, mint a Bibliatanulmányozó körök befogadó légkörében?

A Bibliakör az a hely, ahol testvéreinkkel együtt ünnepelhetjük a világosság kis és nagy győzelmeit életünkben a sötétség felett, ahol egymást vigasztalhatjuk és figyelmeztethetjük, ahol imában való közbenjárást kérhetünk testvéreinktől, és ahol egymás felé is elszámolhatunk személyes növekedésünkről. A Bibliakör tehát egy olyan - időben jól strukturált - Bibliatanulmányozás, melynek során jobban elmélyülhetünk azokban a témákban, melyek már szellemi fejlődésünk következő lépcsőfokát ostromolják. Isten kegyelmes gondviselése által mindig azt a szellemi eledelt kapjuk, amire éppen szükségünk van. Ez egyben az az alkalom, ahol az emberi érdeklődésünket furdaló bibliai témákat is kivesézhetjük. Olyan összejövetelről van tehát szó, ami nem csupán bátorít és épít, hanem leginkább egy üde oázishoz hasonlítható a hétköznapok sivatagjában a vasárnapi és a következő vasárnapi istentisztelet között. Olyan biztos hely ez, ahol az Ige-, és az Ige hívei által segítséget kapunk abban, hogy megállhassunk a világ kihívásaival szemben.

A hívők Jézus Krisztus testének tagjai (Rómabeliekhez 12:5). Ennek értelmében mi vagyunk Jézus Krisztus aratómunkásai, akik Szent Lelke által vesznek részt a munkában. A Korinthusbeliekhez írt első levél 12:4-12, a Rómabeliekhez írt levél 12:4-8, valamint az Efézusbeliekhez írt levél 4:11-13 mindazon szellemi ajándékokat sorolja, melyek Jézus testének adattak. A csoportos Bibliakör pontosan az a hely, ahol sok hívő először tapasztalja meg ezek működését (magában), és kezd el velük azonosulni. Amint Bibliaismeretünk gyarapszik, és egyre mélyebb kapcsolat alakul ki Isten és köztünk-, valamint hittestvéreink és közöttünk (Kolossébeliekhez 2:7), egyre inkább fel leszünk vértezve, hogy életünkkel és szavainkkal is hirdessük az evangéliumot, hogy megosszuk azt szomszédunkkal, padtársunkkal, vagy éppen a munkahelyi szünetben.

Már magához a Bibliakörhöz való ragaszkodásunk is lehet pozitív példa embertársaink előtt, hiszen ez azt bizonyítja, hogy szellemi növekedésünket annyira a szívünkön viseljük, hogy hajlandóak vagyunk azt rendszeresen serkenteni. Gyermekeink látják cselekedeteinket, így első kézből tapasztalhatják meg, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztus követése, az élő Ige felmagasztalása. Mikor látják, hogy annak megfelelően élünk, amit szánkkal hirdetünk, akkor a mi üdvösségre való elkötelezettségünk által is gazdagodnak (Filippibeliekhez 2:12).

Lehet, hogy egyesek eleinte kicsit tartanak attól, hogy belépjenek egy ilyen belsőséges körbe. Az elutasítástól és a sebezhetőségtől való természetes emberi félelmeink néha óriásokká nőhetnek szemünkben, melyek egyszerűen elállják azt az utat, amely Isten örömébe vezet. Ismerjük azonban fel, hogy egy ilyen csoportos Bibliatanulmányozás lehet, hogy éppen az a gyógyír, amit az űzött tempójú, személytelen világunkban folyton nyomunkba eredő magány ellen örök Orvosunk felírt nekünk.

Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy mind Őrá, mind pedig egymásra szükségünk van. Az ember társas lény - szellemi értelemben pedig még inkább. Igéjében arra tanít minket, hogy szeressük egymást, hogy keressük egymás társaságát. A Kolossébeliekhez írt levél 3:16 igerészén keresztül Ő ma is így szól hozzánk: "A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." A Bibliakörökben minderre kiváló alkalmunk nyílik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen érték rejlik a csoportos Bibliatanulmányozásban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries