settings icon
share icon
Kérdés

Kik írták a Biblia könyveit?

Válasz


Az emberi szerzőkön túl végső soron Isten írta a Bibliát. A 2 Timóteus 3:16-ban azt találjuk, hogy a Bibliát Isten „lehelte”. Ő felügyelte a Biblia íróit, hogy míg megmaradnak saját stílusuknál és személyiségüknél, mégis pontosan azt írják le, amit ő akar. Isten nem tollba mondta a Bibliát, de tökéletesen és teljesen ő ihlette, ő irányította a megírását.

Az emberi oldalról elmondható, hogy különféle háttérből származó körülbelül 40 szerző 1500 év leforgása alatt írta a Bibliát. Ézsaiás próféta volt, Ezsdrás pap, Máté vámszedő, János halász, Pál sátorkészítő, Mózes pásztor, Lukács pedig orvos. Noha sokféle szerző 15 évszázad alatt készítette el, a Biblia mégsem mond ellent önmagának és nincsenek benne hibák. A szerzők különböző nézőpontról tanúskodnak, de mindannyian az egy igaz Istent hirdetik, és ugyanazt az üdvösségre vezető utat: Jézus Krisztust (János 14:6; Cselekedetek 4:12). Kevés bibliai könyv nevezi meg az íróját. Íme, a Biblia könyvei a bibliatudósok által legvalószínűbbnek tartott szerzők nevével és a keletkezésük hozzávetőleges dátumával:

1–5 Mózes = Mózes — Kr.e. 1400
Józsué = Józsué — Kr.e. 1350
Bírák, Ruth, 1–2 Sámuel = Sámuel/Nátán/Gád — Kr.e. 1000–900
1–2 Királyok = Jeremiás — Kr.e. 600
1–2 Krónika, Ezsdrás, Nehémiás = Ezsdrás — Kr.e. 450
Eszter = Mordokaj — Kr.e. 400
Jób = Mózes — Kr.e. 1400
Zsoltárok = több szerző; legtöbb Dávidtól — Kr.e. 1000–400
Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke = Salamon — Kr.e. 900
Ézsaiás = Ézsaiás — Kr.e. 700
Jeremiás, Jeremiás siralmai = Jeremiás — Kr.e. 600
Ezékiel = Ezékiel — Kr.e. 550
Dániel = Dániel — Kr.e. 550
Hóseás = Hóseás — Kr.e. 750
Jóel = Jóel — Kr.e. 850
Ámósz = Ámósz — Kr.e. 750
Abdiás = Abdiás — Kr.e. 600
Jónás = Jónás — Kr.e. 700
Mikeás = Mikeás — Kr.e. 700
Náhum = Náhum — Kr.e. 650
Habakuk = Habakuk — Kr.e. 600
Zofóniás = Zofóniás — Kr.e. 650
Haggeus = Haggeus — Kr.e. 520
Zakariás = Zakariás — Kr.e. 500
Malakiás = Malakiás — Kr.e. 430
Máté = Máté — Kr.u. 55
Márk = János Márk — Kr.u. 50
Lukács = Lukács — Kr.u. 60
János = János — Kr.u. 90
Cselekedetek = Lukács — Kr.u. 65
Róma, 1–2 Korinthus, Galata, Efézus, Filippi, Kolossé, 1–2 Thesszalonika, 1–2 Timóteus, Titusz, Filemon = Pál — Kr.u. 50–70
Zsidók = ismeretlen; legvalószínűbb: Pál, Lukács, Barnabás, vagy Apollós — Kr.u. 65
Jakab = Jakab — Kr.u. 45
1–2 Péter = Péter — Kr.u. 60
1–3 János = János — Kr.u. 90
Júdás = Júdás Lukács = Lukács — Kr.u. 60
Jelenések = János — Kr.u. 90

English



Vissza a magyar oldalra

Kik írták a Biblia könyveit?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries