settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a Biblia könyvei? Mit jelent, hogy a Biblia különböző könyvekből áll?

Válasz


A szent Biblia egy írásgyűjtemény, amely 66 könyvet foglal magában. A Biblia két részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből. Az Ószövetség 39 könyvet tartalmaz, az Új pedig 27-et.

Az Ószövetség négy nagyobb részre osztható. Az első részt a Pentateuchus képezi, amely Mózes öt könyvét foglalja magában.

A második részt történeti könyveknek nevezik, és tizenkét írás tartozik közéjük: Józsué, Bírák, Rúth, 1-2 Sámuel, 1-2Királyok, 1-2Krónikák, Ezsdrás, Nehémiás és Eszter.

A harmadik rész a költői könyvek (más néven bölcsességirodalom), és Jób, a Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor és az Énekek Éneke tartozik közéjük.

A negyedik részt prófétai írásoknak nevezik, amelyek öt nagy prófétai könyvet (Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel és Dániel), illetve tizenkét kispróféta (Hóseás, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás) művét tartalmazzák.

Az Újszövetség szintén négy nagyobb részre osztható. Az első rész az evangéliumokat (Máté, Márk, Lukács és János) tartalmazza.

A második rész egy történeti könyvből, az Apostolok cselekedeteiből áll.

A harmadik részt a levelek képezik. Ide tartozik a tizenhárom páli levél (Róma, 1-2Korinthus, Galata, Efezus, Filippi, Kolossé, 1-2Thesszalonika, 1-2Timóteus, Titusz és Filemon), valamint a nyolc egyetemes levél (Zsidók, Jakab, 1-2Péter, 1-3János és Júdás).

A negyedik rész a profetikus könyvet foglalja magában, a Jelenéseket.

Ezt a 66 könyvet mintegy 1400 éven át írta 40 különböző szerző héber, arám és görög nyelven. Az írásokat a korai egyházi vezetők fogadták el (az ószövetségi iratok esetén a zsidó vezetők). A Biblia 66 könyve Isten ihletett szava, amelyet ma tanítványnevelésre (Máté 28:18-20) és hitetlenek megtérésére (2Timóteus 3:16-17) használunk. A Bibliát nem pusztán emberi bölcsesség szülte, hanem Isten ihlette (2Péter 1:20-21), és örökké fog állni (Máté 24:35).

Noha a Biblia számos témával foglalkozik, a központi üzenete az, hogy a zsidó Messiás, Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy elkészítse az üdvösség útját az emberek számára (János 3:16). Az ember egyedül a bibliabeli Jézus Krisztus által üdvözülhet (János 14:16, ApCsel 4:12). „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" (Róma 10:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a Biblia könyvei? Mit jelent, hogy a Biblia különböző könyvekből áll?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries