settings icon
share icon
Kérdés

Ki írta a Bibliát?

Válasz


Azt állítani, hogy a Bibliát maga Isten írta, teljes mértékben megfelel az igazságnak. A 2.Timótheus 3:16 szerint a "teljes írás Istentől ihletett". A Napnál is világosabb, hogy a Biblia tele van az Isten szájából származó idézetekkel: csak az "így szól az Úr" szófordulat, több mint 400 alkalommal köszön vissza a Szentírás hasábjairól. A Biblia továbbá legalább egy tucatnyi alkalommal Isten Igéjeként hivatkozik magára (pl. 119. zsoltár; Példabeszédek 30:5; Ézsaiás 40:8; 55:11; Jeremiás 23:29; János 17:17; Rómabeliekhez 10:17; Efézusbeliekhez 6:17; Zsidókhoz 4:12). Meg van írva: az életet adó Ige az Úr szájából származik (5.Mózes 8:3; Máté 4:4).

Persze mikor azt mondjuk, hogy a Biblia írója maga Isten, akkor nem arra gondolunk, hogy fizikailag tollat és füzetet ragadva nekiült a Szentírás szövegének megírásához. Az tehát, ahogyan Ő "írta" a Szentírást, minden fizikai aktivitástól mentes volt. Isten szerzői mivolta sokkal inkább az inspiráció folyamatán keresztül nyilvánult meg, amint emberi tollfogók lejegyezték az Ő örök üzenetét.

Az előzőek ismeretében az a kijelentés is megállja a helyét, hogy Isten inspirált emberei írták a Bibliát. A Szentírás ihletettségéről szóló emberi tantétel szerint, Isten mintegy "felügyelte" az emberi írókat. Így személyes stílusuk megmaradt, de a végeredmény tűpontosan megfelelt Isten eredeti szándékának. Mikor, példának okáért, Máté elkezdte megörökíteni Jézus földi szolgálatának állomásait, akkor azon emlékeire támaszkodott, melyeket a Isten Szent Lelke idézett újra szívébe (János 14:26), hiszen közvetlen szemtanúja volt az eseményeknek. Mindeközben olvasóközönségét sem veszítette soha szem elől (Máté ugyanis első sorban zsidó hallgatóság felé közvetítette Isten Igéjét). Az eredmény Máté evangéliuma: a történet telve Máté szókincsével, nyelvtani és mondattani sajátosságaival, az ő stílusában, de mégis egy az egyben Isten Igéje. A Szent Lélek úgy igazgatta Máté írását, hogy minden helyet kapott benne, amit Isten közölni akart, de semmi sem fért bele, ami nem felelt meg Isten szándékának.

Péter apostol így ír a Szent Lélek által az isteni inspiráció folyamatáról: "Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek" (2.Péter 1:20-21 MÚF). Több próféta, így Jeremiás is, úgy jellemezte az isteni inspirációt, mintha az már-már "kényszerűen" késztetné Isten üzenetének hirdetésére. Általa egyben bepillantást is kapunk az igaz próféták sorsába: "Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az ÚR igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam" (Jeremiás 2:8-9 MÚF). Mindhiába, Isten szólt, Jeremiásnak pedig írnia kellett.

A Biblia nem minden könyve tartja fontosnak az emberi tollfogó nevének említését. A Zsidókhoz írt levél lejegyzője mind a mai napig ismeretlen, mint ahogyan a Szentírás más könyvei esetében sem lehetünk teljesen biztosak emberi íróik kiléte felől. Ez azonban cseppet sem változtat annak a tényén, hogy a könyv egyedüli szerzője Isten teljessége.

Híres írók a világirodalom egész történelme során igénybe vették írnokok, és titkárok szolgáltatásait, hogy műveiket rögzítsék. John Milton, a 17. századi angol író, 44 éves korára teljesen megvakult. Az Elveszett Paradicsom címet viselő kötetét barátoknak és rokonoknak mondta tollba a szerző, de gyakorlatilag bárki szóba jöhetett a szolgálatra, aki hajlandó volt tollat ragadni. A 10550 sorból álló epikus költemény teljes egészében így keletkezett. Közismert tehát, hogy Milton maga ebből egy sort sem vetett a papírra, azt azonban mégsem vonja senki kétségbe, hogy az Elveszett Paradicsom egyedül az ő műve. Az írnokok funkciója tehát világos előttünk. Míg Isten nem "diktálta" le szóról-szóra Igéjét választott emberi prófétáinak, az elv ugyanaz: Isten, a Biblia egyedüli szerzője, emberi mediátorokat indított arra, hogy "írnokként" álljanak be az Ő munkájába. Az eredmény pedig nem más, mint Isten ihletett Igéje.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki írta a Bibliát?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries