settings icon
share icon
Kérdés

Mi a kulcsa a Biblia alkalmazásának az életemre?

Válasz


A Biblia alkalmazása minden hívőnek kötelessége. Ha nem alkalmazzuk, a Biblia nem lesz több egy egyszerű könyvnél, régi kéziratok gyakorlatiatlan gyűjteményénél. Ezért mondja Pál: „Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene" (Filippi 4:9). Amikor a Bibliát alkalmazzuk, maga Isten lesz velünk.

Az első lépés Isten igéjének az alkalmazásában az olvasás. Az olvasással az a célunk, hogy megismerjük Istent, az Ő útjait, és hogy megértsük: mi a célja ezzel a világgal és velünk személyesen. A Biblia olvasása során megtudjuk, miként munkálkodott Isten a történelemben, mi az üdvterve, mit ígért, és milyen a jelleme. Azt is megtudjuk, milyen a keresztyén élet. Isten ismerete, amelyet a Szentírásból nyerünk, felbecsülhetetlen értékű alapot jelent a Biblia alapelveinek alkalmazásához az életünkre.

A következő cél az, amire a zsoltáros Isten igéjének elrejtéseként utal: „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened" (Zsoltárok 119:11, Károli). Isten igéjét úgy tudjuk a szívünkbe rejteni vagy zárni, ha tanulmányozzuk, megtanuljuk, és elmélkedünk azon, amit azelőtt olvastunk. Ez a négy lépés – olvasás, tanulmányozás, kívülről megtanulás és elmélkedés – lehetővé teszi, hogy sikeresen alkalmazzuk a Szentírást az életünkre.

Tanulmányozd: Noha az olvasás minden bizonnyal a tanulmányozás részét képezi, a kettő nem ugyanaz. Isten igéjének tanulmányozása azt jelenti, hogy imádságos szívvel időt és figyelmet szentelünk egy adott bibliai személy, téma, tárgy, szakasz vagy könyv mélyebb megismerésére. Rengeteg tanulmányozási eszköz áll rendelkezésre, beleérte a bibliai kommentárokat és bibliatanulmányokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Isten igéjének „húsán" lakmározzunk (Zsidók 5:12-14). Ismerkedjünk meg ezekkel a forrásokkal, majd válasszunk egy témát, egy szakaszt vagy könyvet, amely felkelti az érdeklődésünket, és ássuk bele magunkat.

Tanuld meg: Lehetetlen azt alkalmazni, amire nem emlékszünk. Ha szeretnénk szívünkbe rejteni az igét, először el kell oda juttatnunk tanulás által. Ha megtanulunk igeszakaszokat, egy forrás keletkezik bennünk, amelyből folyamatosan ihatunk, különösen olyankor, amikor nem tudunk Bibliát olvasni. Ahogy pénzt és más földi javakat halmozunk fel a jövőre nézve, ugyanúgy vegyük a szívünkre és lelkünkre ezeket az igéket (5Mózes 11:18). Készíts tervet azokról az igeversekről, amelyeket hetente meg szeretnél tanulni.

Elmélkedj: Edmund Burke író és filozófus mondta egyszer: „Ha nem gondolkodsz el azon, amit olvasol, az olyan, mintha úgy ennél, hogy nem emészted meg." Nem engedhetjük meg magunknak, hogy úgy együk Isten igéjét, hogy nem emésztjük meg. A négy fajta talaj példázatában (Máté 13:3-9, vö. 18-23) Jézus egy magvetőről beszél, aki kimegy, hogy elvesse a magot a mezőn, de észreveszi, hogy némelyek „sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak" (13:5-6). Jézus azt mondja, hogy ez az az ember, akibe „belehull" a mag, de nem ver gyökeret (13:20-21).

A Zsoltárok 1:2 szerint az, aki Isten igéjén elmélkedik, áldott. Donald S. Whitney a Spiritual Disciplines for the Christian Life c. könyvében azt írja: „A lelki életünk fája akkor virul leginkább, amikor elmélkedünk, mivel segít felszívni Isten igéjének vizét (Efezus 5:26). Ha például csak halljuk vagy olvassuk a Bibliát olyan, mint egy gyors zápor a kemény talajon. Mindegy, hogy mennyi eső hullott, a java szétfolyik, és csak kevés szivárog be a földbe. Az elmélkedés megnyitja a lélek talaját, és lehetővé teszi, hogy Isten igéjének vize mélyre szivárogjon. Az eredmény rendkívüli gyümölcstermés és lelki felüdülés."

Ha szeretnénk, hogy az ige gyökeret verjen az életünkben, hogy Istennek tetsző gyümölcsöket tudjon teremni (Máté 13:23), gondolkodnunk, töprengenünk és elmélkednünk kell azon, amit a Bibliában olvasunk. Elmélkedés során feltehetünk néhány kérdést:
1. Mi tanít ez a szakasz Istenről?
2. Mi tanít ez a szakasz az egyházról?
3. Mi tanít ez a szakasz a világról?
4. Mi tanít ez a szakasz magamról? Mit a vágyaimról és indítékaimról?
5. Kell-e e szakasz alapján valamilyen lépést tennem? Ha igen, milyent?
6. Mit kell megvallanom, miből kell megtérnem?
7. Mit tanultam ebből a szakaszból, ami segít jobban Istenre figyelni és a dicsőségére törekedni?

Alkalmazd: Amilyen mértékben tanulmányozzuk, tanuljuk és fontolgatjuk Isten igéjét, olyan mértékben fogjuk tudni, hogyan alkalmazzuk az életünkre. De megérteni, miként alkalmazhatjuk az igét, nem elég: ténylegesen alkalmaznunk kell azt (Jakab 1:22). Az alkalmazás cselekvést jelent, és az engedelmes cselekedet a végső lépés ahhoz, hogy Isten igéje megelevenedjen az életünkben. A Szentírás alkalmazása megerősíti és jobban megvilágítja a tanulmányozást, valamint élesíti az ítélőképességünket, hogy jobban különbséget tudjunk tenni jó és rossz között (Zsidók 5:14).

Végül, fontos megjegyeznünk, hogy Isten igéjének megértésére és alkalmazására nemcsak mi törekszünk. Isten betöltött Lelkével (János 14:16-17), aki beszél hozzánk, és elvezet minden igazságra (János 16:13). Ezért Pál arra inti a hívőket, hogy járjanak a Lélekben (Galata 5:16), mivel Ő nagyon is jelen van a szükség idején (Zsoltárok 46:1). Azáltal, hogy mindig arra késztet, ami a jó, a Lélek hűségesen elvezet minket Isten akaratának megismerésére (Ezékiel 36:26-28, Filippi 2:13). Ki alkalmasabb arra, hogy megtanítson, mikén éljünk a Bibliában megírtak szerint, mint az, aki a Bibliát ihlette – maga a Szentlélek? Ezért tegyük meg a mi részünket, és rejtsük az igét a szívünkbe, és engedelmeskedjünk a Szentléleknek, amint az igét felszínre próbálja hozni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a kulcsa a Biblia alkalmazásának az életemre?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries