settings icon
share icon
Kérdés

Létezik egy alapvető idővonal a Biblia eseményeiről?

Válasz


Legalapvetőbb értelemben a Biblia idővonala végtelen és örök, a teremtéstől kezdődően (időpont ismeretlen, 1Mózes 1:1-31) az idők végezetéig (Máté 28:20). Gyakorlati szempontból a Biblia idővonala, amelyben a legtöbb tudós egyetért, Kr.e. 2166-ban, Ábrám elhívásával kezdődik, akit Isten később Ábrahámnak nevez el (1Mózes 17:4-6), és körülbelül Kr.u. 95-ig, a Jelenések könyvének megírásával zárul. Ábrahám születését megelőzően a Biblia idővonala magában foglalja a teremtést, Ádám és Éva történetét, az ember bukását, terjedelmes nezmetségtáblázatokat, a Nóé bárkájához vezető emberi vajúdás eseményeit és a nagy özönvizet (időpontja szintén ismeretlen), és sok egyebet.

A történelem segítségével az Ábrahám születése és János apostol Jelenések című könyve közötti időszakban számos ó- és újszövetségi esemény és személyiség időpontját meghatározhatjuk. Mózes például feltehetőleg Kr.e. 1526-ban született, és Józsué Kr.e. 1406 körül mehetett be az Ígéret földjére. Izrael tíz bírájának korszaka Kr.e. 1052 körül zárulhatott, amikor is színre lépett Saul király, akinek az uralkodásának konkrét ideje a legtöbb tudós szerint történelmileg meghatározható.

Saul király, a híres Dávid király (akinek családjában születik Jézus Krisztus) és Dávid fia, a bölcs Salamon király egy egységes Izraeli királyság felett uralkodott. Kr.e. 931-ben, Salamon király uralkodását követően Izrael egy északi és egy déli királyságra szakadt. Az északi királyság Kr.e. 722-es, és Jeruzsálem (a déli királyság fővárosa) Kr.e. 586-os bukásáig északon (Izraelben) és délen (Júdában) különböző királyok uralkodtak.

Júda száműzetése Kr.e. 638 körülig tartott, mikor is Círusz perzsa király arra utasította Ezsdrást, hogy térjen vissza Izraelbe, és építsen egy templomot Istennek Jeruzsálemben (Ezsdrás 1). Ez az időpont és körülbelül Kr.e. 432 között (ekkor íródott az utolsó ószövetségi könyv, Malakiásé) a zsidók újjáépítették Jeruzsálemet. Ezt követte a két szövetség közti (intertestamentális) időszak, amely körülbelül 430 évig tartott.

Kr.e. 5 körül Betlehemben megszületett Jézus Krisztus, Izrael Messiása. Kr.e. 4-ben, Nagy Heródes halálát követően Jézus és szülei visszatértek a galileai Názáretbe (Máté 2:19-23). Az ezt követő évtizedben semmit sem tudunk Jézus életéről, mígnem a 12 éves Jézust viszont nem látjuk, amint lenyűgözi a tanítókat a templomban (Lukács 2:40-52). Jézus Kr.u. 27 körül kezdte meg nyilvános szolgálatát a bemerítkezésével (Máté 3:13-17). Szolgálata körülbelül három és fél éven át tartott.

A Kr.u. 29-30 közötti időszakban Jézus a legtöbb időt Júdában töltötte prédikálván, tanítván, csodákat művelvén (beleértve Lázár feltámasztását a halálból), és felkészítvén a tanítványokat, hogy halála után folytathassák a munkáját. A 30-as év elején Jeruzsálem felé fordult. Életének utolsó hetében Jézus megünnepelte a páskát a barátaival, ahol létrehozta az úrvacsorát (Lukács 22:14-20), és elmondta búcsúbeszédét. Végül elárulták, letartóztatták, elítélték, keresztre feszítették, majd feltámadt (Máté 26:36-28:8). A feltámadott Krisztus még 40 napig szolgált, minek utána felment a mennybe (ApCsel 1:3-11, 1Korinthus 15:6-7).

Röviddel Jézus keresztre feszítése és feltámadása után tanítványai és követői megírták az Újszövetséget. Az első (megírt) újszövetségi könyv (vagy a Galaták, vagy a Jakab könyve) már Kr.u. 49-ben megíródhatott, vagy legalább is Jézus halálát és feltámadását követően egy évtizeden belül. Ez azt jelentette, hogy az eredeti szöveget szemtanúk írták, akik első kézből értesültek az eseményekről. Az Újszövetség utolsó könyvét, a Jelenéseket, János írta Kr.u. 95 körül.

Az alábbiakban található egy idővonal a Biblia nagyobb eseményeiről, mellettük a dátum. Megjegyzés: Minden dátum hozzávetőleges. Továbbá a korai (Ábrahámot megelőző) emberi történelem eseményeinek dátumai a fiatal föld nézőpontját tükrözik.
Kr.e. 4000 (?) — a világ teremtése
Kr.e. 2344 (?) — Nóé és a bárka
Kr.e. 2166 — Ábrám elhívása
Kr.e. 2141 — Izsák születése
Kr.e. 1526 — Mózes születése
Kr.e. 1446 — Izrael kivonulása Egyiptomból
Kr.e. 1406 — Izrael bevonulása az Ígéret földjére
Kr.e. 1420 — Józsué halála
Kr.e. 1052 — Saul király megkoronázása
Kr.e. 1011-971 — Dávid király uralkodása
Kr.e. 959 — Salamon befejezi a templom építését
Kr.e. 931 — a királyság kettészakadása
Kr.e. 875-797 — Illés és Elizeus szolgálata Izraelben
Kr.e. 739-686 — Ézsaiás szolgálata Júdában
Kr.e. 722 — az északi királyság Asszíria uralma alá kerül
Kr.e. 586 — a déli királyság Babilon uralma alá kerül
Kr.e. 538-445 — a fogság után a zsidók visszatérnek Jeruzsálembe
Kr.e. 515 — befejezik a második templom építését
Kr.e. 5 — Jézus Krisztus születése
Kr.u. 26-30 — Krisztus szolgálata, amely halálával és feltámadásával zárul
Kr.u. 34 — a tárzusi Saul megtérése
Kr.u. 44-47 — Pál első missziós útja
Kr.u. 49 — a Jeruzsálemi zsinat
Kr.u. 60 — Pál római bebörtönzése
Kr.u. 95 — János látomása Pátmosz szigetén és a Jelenések megírása

EnglishVissza a magyar oldalra

Létezik egy alapvető idővonal a Biblia eseményeiről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries