settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Tóra?

Válasz


A Tóra egy héber eredetű szó, melynek jelentése "tanítani", "oktatni". A Tóra valójában Mózes öt könyvének összefoglaló neve. A héber nyelvű Ószövetség ezen könyvei alkotják a Talmudot: a Teremtés könyve, a Kivonulás könyve, a Léviták könyve, a Számok könyve, és a Második Törvénykönyv. A Tóra időszámításunk előtt 1400 körül keletkezett, és a hagyomány szerint egy sófer, azaz egy írástudó jegyezte le sajátkezűleg egy tekercsre. Ezt nevezik a "Sefer Tóra"-nak, míg a modernebb, nyomtatott változatot a "Chumash" névvel illetik (ezt a szót a héber "öt" szóra vezetik vissza).

A továbbiakban a Tóra öt könyvének rövid leírását vesszük sorra:

Genezis, vagy a Teremtés könyve: a Tóra időrendileg első könyve mintegy 50 fejezetből áll, és a mindenség megteremtésétől egészen a József haláláig és temetéséig való történéseket öleli föl. Beletartozik a teremtés leírása (1.-2. fejezet), a bűn eredete (3. fejezet), Noé és a bárka története (6.-9. fejezet), a Bábel tornyáról való elbeszélés (10.-11. fejezet), Ábrahám, Izsák és Jákób életének leírása, valamint a József életéről szóló részletes beszámoló.

Az Exodus, vagy a Kivonulás könyve: a Tóra második könyve 40 fejezetet számlál. A zsidóság egyiptomi szolgaságának kezdetétől egészen addig beszéli el a zsidók történetét, hogy Isten dicsősége valósággal leszállt a pusztában felállított szent sátorra. Bennefoglaltatik Mózes születése, Egyiptom isteneinek megverése (lásd a tíz csapás), a zsidóság kivonulása Egyiptomból, a Vörös tengeren való csodás átkelés, valamint az az esemény, mikor Isten a Sinai hegyen átadta törvényét Mózesnek.

A Léviták könyve, vagy Leviticus: a Tóra harmadik könyve 27 fejezetből áll, és főleg az Izráel népének adott törvényeket sorolja, melyek az áldozást, a felajánlások pontos menetét, és a jeles napok (lásd ünnepek) lebonyolításának módját szabályozták.

A Számok könyve, vagy Numeri: A Tóra negyedik könyve 36 fejezetből áll, és Izráel 40 éves pusztai vándorlásának idejét fedi le. Ebben könyvben kerül sor Izráel népének első népszámlálására, valamint némi betekintést is kaphatunk az ígéret földjére vezető út csodáiba és viszontagságaiba.

A Törvény summája, vagy Deuteronómium: a Tóra ötödik könyve 34 fejezetből áll. A könyv elnevezése görög eredetű, és szó szerint azt jelenti, a "Második Törvénykönyv". Ebben a könyvben annak lehetünk tanúi, amint Mózes mintegy megismétli a törvényt azon új generáció tagjainak, akik - szüleikkel szemben - birtokba vehették az ígéret földjét. A Második Törvénykönyvben azt is láthatjuk, amint Áron fiaira örökíti a papság intézményét (leszármazás szerinti papság), mint ahogyan azt is, amint Mózes Józsuénak (vagyis a következő nemzetségnek) átadja a stafétát.

A Tóra öt könyve egészen Mózes kora óta a judaizmus tanításainak szellemi alapját képezik. Későbbi ihletett írók, úgy mint Sámuel, Dávid, Ézsaiás, és Dániel sokszor és sokféleképpen utaltak vissza a Törvényre. A Tóra tanítását rendszerint az 5.Mózes 6:4-5-ben feljegyzett, ún. Shema (vagy “Halld Izrael”) imádsággal szokták összefoglalni. Ez így hangzik: "Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből". Jézus Krisztus ezt az "első és nagy" parancsolatnak nevezte (lásd Máté 22:36-38).

A Tórát mind a zsidóság, mind pedig a keresztények Isten ihletett Igéjének tekintik. A keresztények azonban Jézus Krisztusban az eljövendő Messiásra vonatkozó próféciák betöltését látják. Úgy hiszik, hogy Ő volt az, Akit az Írás megjövendölt, Aki tökéletesen megtartotta a Törvény összes rendelését. Jézus ma is így tanít minket: "Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem" (Máté 5: 17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Tóra?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries