settings icon
share icon
Kérdés

Melyek Isten ígéretei?

Válasz


Isten sok ezer ígéretét találjuk élő Igéjében, a Szentírásban. Minden egyes ígéret esetében Isten afelől biztosít bennünket, hogy valami jót megad, megtesz, vagy valóra vált (ezekhez hasonlóan persze olyan példa is szép számmal van, mikor azt ígéri, hogy negatív dolgok nem érnek el bennünket, hogy a kárunkat kívánó erők és szellemi hatalmasságok nem lesznek sikeresek, és terveik nem állnak meg). Isten nem a visszavonás Istene, vagyis Ő nem adja olyan könnyen és meggondolatlanul szavát, mint mi emberek, csak hogy aztán visszakozva ne teljesítse azt, mint mi szoktuk. Isten ígéretei sziklaszilárd alapon állnak, olyan önmaga vállalt elköteleződésről van szó, mely meg nem inog, melyhez kétség nem fér. Mivel a mi Istenünk hű Isten, ezért ígéreteinek kedvezményezettjei teljesen biztosak lehetnek abban, hogy az Ő ígéretei valóra is válnak (4.Mózes 23:19).

Jelen cikkünk terjedelme sajnos nem engedi meg Isten minden ígéretének felsorolását, így az alábbiakban egy “tömörebb kivonat” összeállítására törekedtünk.

Isten ígéretei az Ószövetségben.

Isten megígérte Ábrahámnak, hogy megáldja mind őt, mind pedig az utódait, valamint egy konkrét leszármazottjában (Jézus Krisztus) az egész világot (1.Mózes 12:2-3; 1.Mózes 22:18). Ezt az ígéretet az Ábrahámi szövetség névvel szokás illetni. Ezen a szövetségen keresztül Isten a Messiás eljövetelét jelezte előre, Akinek "napját" Ábrahám valami természetfeletti módon már akkor meglátta (János 8:56).

Isten megígérte Izráelnek, hogy az Ő Istenük lesz, ők pedig az Ő népe (3.Mózes 26:12-13). Az Ószövetség csak úgy hemzseg ezen ígéret beteljesülését mutató bizonyságoktól.

Isten újra és újra megígéri nekünk, hogy amennyiben teljes szívünkből és teljes lelkünkből keressük jelenlétét, úgy meg is találjuk Őt (5.Mózes 4:29). Ő nem játszik bújócskát. A mi Istenünk ugyanis közel van “valahányszor hozzá kiáltunk” (5.Mózes 4:7).

Isten védelme felől is biztosította gyermekeit (Zsoltár 121). Ő az éber őrszem Izráel háza-, és mindenki felett, aki az Ő Nevét hívja segítségül.

Isten megígérte, hogy az Ő irgalmas szeretete sosem vall kudarcot (1.Krónikák 16:34). Ő pedig minden Útjában “hű és igaz”.

Isten arra is szavát adta választott népének, hogy Ő hajlandó és képes minden bűnü(n)ket megbocsátani, mint ahogy képes az életszükségre való dolgokat megadni, mint ahogy afölött is mindent. Isten a mi orvosunk, mind személyes, mind pedig a teljes nemzet szintjén is (így Ízráel sebeit is egyedül Ő kötözi be). A bűnök megbánása megnyitotta-, és mind mai napig megnyitja az utat az Istenünkkel való belsőséges közösség-, és minden Ő áldása előtt.

A Mózesi szövetség értelmében, Isten választott népe engedelmessége esetén jólétet és virágzást-, míg engedetlenségükben elvetemedve pusztulást ígért nekik (5.Mózes 30:15-18). Izráel azonban számos alkalommal fellázadt, így az ismételt figyelmeztetések újabb ismétlése után végtére átengedte őket azon istenek kezébe, akikhez elfordultak. Azok ekkor - foguk fehérjét kimutatva - asszíriai és babiloni tisztelőik keze által pusztították a zsidó nemzetet.

Isten áldását ígéri mindenkinek, akik az Ő Igéjében gyönyörködnek, akik nem szűnnek meg soha annak rendelésein és gyakorlati alkalmazásán gondolkodni (Zsoltárok 1:1-3). A nemességében egyszerű hit jutalma el nem marad.

Isten ígéretei az Újszövetségben.

Isten ma is megváltást ígér mindazoknak, akik az Ő egyszülött Fiában hisznek (Rómabeliekhez 1:16-17). Isten ingyen vehető kegyelménél nagyobb áldás nincs.

Isten megígérte, hogy azoknak, akik Őt szeretik, azaz parancsolatát megtartják, az életük legeslegrosszabb élményét is a javukra forgatja (Rómabeliekhez 8:28). Adja Isten, hogy ezen ígérete szívünk kövér földjébe hulljon, hogy minden viszontagságaink között is képesek legyünk fejünket felemelve ezt a teljesebb képet látni.

Isten azt is megígérte, hogy minden megpróbáltatásunkban vigasztaló Szent Lelkével lesz jelen (2.Korinthusbeliekhez 1:3-4). Az Ő tökéletes terve teljességre jut, és egy napon talán mi is képesek leszünk azzal a vigasszal gyámolítani csüggedő felebarátunkat, amivel mi is vigasztaltattunk.

Isten új életet ígért nekünk az Úr Jézus Krisztusban (2.Korinthusbeliekhez 5:17). A megváltásunk valójában az öröklétünk, és ezzel a teljességgel új életünk kezdete.

Isten minden szellemi áldással megáldott minket Jézus Krisztusban (Efézusbeliekhez 1:3). Míg az ószövetségi időkben Izráelt első sorban a fizikai életre való áldásokkal látta el, addig Krisztus testéé-, vagyis az egyházé, minden lelki áldás “a mennyekben a Krisztusban”. Romolhatatlan örökségünket pedig személyesen Isten őrzi meg nekünk (1.Péter 1:4).

Isten egyszer és mindenkorra szavát adta, hogy a bennünk elkezdett munkát teljességre is viszi (Filippibeliekhez 1:6). Isten pedig sosem végez fél munkát. Ő volt az, Aki elkezdett bennünk munkálkodni, és Ő lesz az, Aki az elkezdettet célhoz is viszi.

Imádságainkra adott válaszul Isten olyan békét ígért nekünk, mely minden emberi értelmet felülhalad (Filippibeliekhez 4:6-7). Az Ő békéje egyben oltalmunk is, ugyanis éppen ezáltal képes megőrizni szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban.

Isten azt is megígérte, hogy betölti minden szükségünket (Máté 6:33; Filippibeliekhez 4:19). Ez persze nem azt jelenti, hogy minden a miénk lesz, amit önnön vágyainkat édesgetve annyira, de annyira akarunk, azt viszont igen, hogy semmiben nem fogunk hiányt szenvedni. Nyilvánvaló, hogy az ember mennyivel értékesebb az ég apró kis madarainál. Ha azonban mennyei Atyánknak még ezen kis teremtményeire is gondja van, akkor a saját képére alkotott főművét, az embert, tán elhagyva elhanyagolná (Máté 6:26)? Hogy ez milyen képtelenség, azt Jézus Krisztus egész világért tett önkéntes áldozata jól mutatja.

Jézus Krisztus ígéretei, amint azokat az evangéliumokban találjuk.

Jézus nyugalmat ígért nekünk (Máté 11:28-30) Ő a Kálvárián már minden terhünket magára vette.

Isten túláradóan bőséges életet ígért minden egyes követőjének (János 10:10). Az Úr Jézus Krisztus követése nagyobb szellemi beteljesülést hoz, mint azt valaha álmodni mertük volna.

Jézus örök életet ígért mindazoknak, akik Őrá bízzák életüket (János 4:14). Jó pásztorunk azt is megígérte, hogy ő biztos kézzel tart minket: “...senki ki nem ragadja őket az én kezemből ” (János 10:28).

Jézus mennyből jövő erőt is ígért követőinek (Apostolok Cselekedetei 1:8). Ez a rajtuk keresztül megnyilvánuló mennyei erő pedig képes az egész pogány világot a feje tetejére állítani (Apostolok Cselekedetei 17:6).

Jézus azt is megígérte, hogy vissza fog jönni értünk (János 14:2-3), attól a dicső naptól fogva pedig mindörökké Vele leszünk.

Istennek számos más ígérete is van, melyet itt felsorolni sajnos nem tudunk. Az viszont minden ígéretre igaz, hogy végső beteljesedésüket Jézus Krisztus személyében érték/érik el, Aki maga az Isten “dicsőségének visszatükröződése”, és “valóságának képmása” (Zsidókhoz 1:3). “Mert Istennek valamennyi igérete ő benne [azaz Jézus Krisztusban] lett igenné és ő benne lett Ámenné..." (2.Korinthusbeliekhez 1:20 - betoldva).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek Isten ígéretei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries