settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a Q evangélium? Van bármilyen bizonyíték a Q evangélium létezésére?

Válasz


Az ún. "Q" evangélium nevét a német "Quelle" szóra vezethetjük vissza, melynek jelentése, "forrás". A "Q" evangélium elképzelése mögött meghúzódó feltételezés a következő: mivel a szinoptikus (együttlátó) három evangélium (Máté, Márk, és Lukács) annyira hasonlít egymásra, nyilvánvaló hogy vagy egymást-, vagy valamilyen külső forrást kellett másoljanak ahhoz, hogy ennyire egybecsengő beszámolót közöljenek. Ezt a feltételezett külső forrást nevezték el "Q"-nak. A "Q" evangélium létezése mellett szóló érvek így hangzanak: (1) Máté, Márk, és Lukács evangéliuma Kr.u. 70 után keletkezett, így kizárható, hogy valóban Máté, Márk, és Lukács doktor írta volna azokat. (2) Mivel az evangélium írói nem voltak közvetlen szemtanúi az eseményeknek, melyekről írtak, így nyilvánvalóan más forrás(ok)ra kellett hagyatkozniuk. (3) Mivel Márk evangéliuma terjedelmileg a legrövidebb, és benne található a legkevesebb eredeti anyag (vagyis olyan történések, melyekről más evangelisták nem emlékeztek meg), így Márk evangéliuma kellett először íródjon, Máté és Lukács pedig nyilván Márk írását vette alapul. (4) Mivel Máté és Lukács evangéliumában sok olyan hasonlóság van, ami Márk evangéliumából hiányzik, így Máténak és Lukácsnak nyilván más forrása (is) kellett legyen. (5) Ez a forrás, a "Q" evangélium, minden bizonnyal Jézus (példa)beszédeinek gyűjteménye lehetett, hasonlóan mint Tamás evangéliuma (apokrif irat - a fordító megjegyzése).

Mikor a "Q" evangélium esetleges befolyását mérlegeljük, akkor már az elején fontos leszögeznünk, hogy létezésére soha semmilyen bizonyítékot nem találtak. Nem, hogy egy töredékszöveget sem került elő, de a korai egyházatyák még ahhoz hasonlót sem említettek, ami esetleg valóban a "Q" evangélium lehetne. Továbbá szilárd bizonyítékunk van arra nézve, hogy Máté, Márk, és Lukács evangéliuma Kr.u. 50 és 65 között keletkezett, nem pedig 70 után. Azt sem szabad elfelednünk, hogy a korban lényegesen közelebb álló egyházatyák Máténak, Márknak és Lukácsnak tulajdonították a nevükkel fémjelzett evangéliumokat. Mivel tehát az evangéliumokat Máté, Márk, és Lukács írta, így azok közvetlen szemtanúk tollából származnak, vagy olyan embertől, aki közeli kapcsolatban állt ilyen szemtanúkkal, ennélfogva természetes, hogy vannak hasonlóságok, átfedések a beszámolókban. Ha tehát az evangéliumok a Jézus Krisztus által szólt szavakat örökítették meg, akkor nyilvánvaló, hogy a jelenlevő tanuk Jézusnak ugyanazon igéit rögzítették.

Végül pedig rávilágítanánk arra is, hogy önmagában még semmi baj nincs azzal az elképzeléssel, mely szerint az evangélium írói egymás munkásságát vették alapul. Lukács azzal indítja evangéliuma első fejezetét, hogy feketén-fehérén leírja: mások beszámolójára (is) támaszkodott. Nem zárható ki, hogy Máté és Lukács valóban Márk írásait használta forrásul, mint ahogyan az sem, hogy rajta kívül még további forrásuk is volt. A "Q" evangélium elvi építménye nem azért ferde, mert élből ki akarjuk zárni, hogy létezhetett más forrás is. Egy olyan forrás használata ugyanis, ami ténylegesen Jézus Krisztus példázatait tartalmazta, cseppet sem vonja kétségbe a Szentírás isteni ihletettségét. A "Q" evangélium elméletének feltételezéseit sokkal inkább azért kell elutasítsuk, mert azon az alapvetésen nyugszanak, amit az elmélet szószólói kimondatlanul is sugallnak, vagyis hogy az evangéliumokat nem Isten ihlette.

A "Q" evangélium elmélete mellett kardoskodó felebarátaink legtöbbje tehát nem hiszi, hogy a Biblia Igéje valóban Isten szájából származik, hogy az Ő Szent Lelke járja át annak minden ízét. Az elmélet hirdetőinek döntő hányada nem hiszi, hogy az evangéliumok az apostolok-, illetve közeli társaik keze nyomán keletkeztek, mint ahogyan azt sem, hogy a könyvek az apostolok életének idejében íródtak. Azt sem tudják elképzelni, hogy két, vagy három író ugyanazon szavakat idézze egy elhangzott tanításból anélkül, hogy egymás írását hívnák segítségül. Azonban legalább ennyire beszédes az is, hogy a "Q" evangélium elméletének képviselői kizártnak tartják, hogy Isten Szent Lelke idézte az Úr Jézus Krisztus szavait és tetteit az emberi írók emlékezetébe, hogy Ő irányította-, és Ő őrködött az egész folyamat felett. Tisztázzuk még egyszer, nem egy ma már ismeretlen-, a történelem ködébe veszett esetleges forrással, vagy egy ilyen forrás használatának az eshetőségével van gond. A gond azzal van, hogy a "Q" evangélium elméletének képviselői kifejezetten azzal a céllal hangoztatják feltételezéseiket, hogy aláássák és elhiteltelenítsék a Szentírás isteni ihletettségének szilárd realitását (Máté 5:18; 24:35; János 10:35; 16:12–13; 17:17; 1.Korinthusbeliekhez 2:13; 2.Timótheus 3:15–17; Zsidókhoz 4:12; 2.Péter 1:20–21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a Q evangélium? Van bármilyen bizonyíték a Q evangélium létezésére?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries