settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy a Bibliát Isten lehelte ki?

Válasz


A 2Timóteus 3:16-ban Pál azt mondja: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre". Ez az egy alkalom, amikor a Biblia a görög theopneusztosz szót használja, amelynek jelentése: „Isten által kilehelt, Isten által ihletett, Isten ihletésének köszönhető", de más igeszakaszok is alátámasztják azon alapfelvetést, miszerint a Szentírást Isten ihlette.

Isten leheletének ereje az isteni ihletést illetően átitatja az egész Szentírást. Isten „az élet leheletét lehelte" Ádámba (1Mózes 2:7), és Jézus „rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket"" (János 20:22). A 2Péter 1:21-ben azt olvassuk, hogy „sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek". Látjuk, hogy itt a Szentírás igazságai közvetlenül Istentől származnak, nem azoknak az íróknak az akaratából, akiket Isten az írásra használt.

Péter felhívja a figyelmet arra, hogy Pál „a neki adott bölcsesség szerint" írt, és ha nem hallgatunk az üzenetére, a magunk vesztére tesszük (2Péter 3:15-16). A Szentírás a Szentlélektől származik, így a hirdetése „Lélektől jött tanítással" zajlik, „a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva" (1Korinthus 2:13). Ami azt illeti, a béreai hívők hűségesen használták Isten ihletett igéjét, hogy megvizsgálják Pál megbízhatóságát: „napról napra kutatták az Írásokat", hogy megtudják, igaz-e, amit Pál mond (ApCsel 17:11).

A hit központi szerepet kap abban, hogy az illető miként fogadja Isten ihletett igéjének érvényességét vagy értékét. „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni" (1Korinthus 2:14). Lelki ember az, aki lelkének üdvösségére vonatkozóan megkapta a hit ajándékát (Efezus 2:8-9). A Zsidók 11:1 szerint a hit "a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." A Szentírásban kijelentett evangélium hordoz magában egy fajta igazságosságot, de a mi igazságosságunkat kizárólag a hit szüli és tartja fenn. „Az igaz ember hitből él" (Róma 1:17).

Habár a 2Timóteus 3:16 az egyetlen hely, ahol a Biblia az „Isten lehelte ki" kifejezést használja az igére, a Szentírás bővelkedik hasonló kijelentésekben. Ezek ténylegesen Isten szavai, emlékeztetvén minket arra, hogy az Ő igazsága és szeretete találhatóak meg bennük, hogy vezessenek minket az élet minden területén. Jakab apostol akár a Szentírás természetére is utalhatott (sok egyéb mellett), amikor azt mondta: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jakab 1:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy a Bibliát Isten lehelte ki?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries