settings icon
share icon
Kérdés

Mi a megvilágosodás biblikus tana?

Válasz


Egyszerűen fogalmazva, a felvilágosodás lelki értelemben olyan, mint amikor felkapcsoljuk a lámpát, hogy valamire rávilágítson és megérthessük. Amikor az isteni megvilágítás új ismerettel vagy eljövendő dolgokkal foglalkozik, azt próféciának nevezzük. Amikor a megvilágosodás már korábban kijelentett ismeret megértésével és alkalmazásával függ össze, az „megvilágosodásnak" hívjuk. Felvetődik a kérdés: „Hogyan világosítja meg Isten azok elméjét, akik az igét tanulmányozzák?"

A megvilágosodás legalapvetőbb szintje a bűn felismerése. E nélkül az ismeret nélkül minden egyéb értelmetlen. A Zsoltárok 18:29-ben ez áll: „Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben." A 119. zsoltár, a Biblia leghosszabb fejezete egy ének Isten igéjéről. A 130. vers ezt mondja: „Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket." Ez a vers elmondja, miként világosít meg Isten. Amikor Isten igéje megérinti az ember szívét, fényt visz be és értelmet ad. Ebből kifolyólag folyamatosan azt a buzdítást kapjuk, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. A Zsoltárok 119:11 ezt mondja: „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." A 98-99. versekben pedig ez áll: „Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem."

Isten igéjének rendszeres tanulmányozása útmutatást és megértést nyújt az élet kérdéseiben. Ez az első módja annak, ahogy Isten megvilágosít minket, és ez a kiindulási pont mindnyájunk számára. A 119. zsoltárban még egy példát találunk Isten megvilágosító munkájára. A 18. vers ezt mondja: „Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed."

Itt nem új dolgok meglátásáról van szó, hanem olyanokéról, amelyek már jóval korábban megírattak, de az olvasó csak most érti meg. A 73. vers ugyanezt mondja: „Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!" Ez a könyörgés arra vonatkozik, hogy személyesen megértse és alkalmazhassa Isten törvényeit. Ebben a zsoltárban 15 alkalommal kéri a szerző, hogy Isten értesse meg vele a törvényeit.

Egyike azon szakaszoknak, amelyek vita tárgyát képezik a megvilágítással kapcsolatban a János 14:26: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." Jézus a felső szobában az utolsó utasításokat adja a tanítványainak, mielőtt meghalna. Ez a különleges csoport volt felelős azért, hogy a Jézus Krisztusról szóló jóhír az egész világon elterjedjen. Három és fél évet töltöttek vele, és látták a csodáit, hallották a tanításait. Ahhoz, hogy ezeket a tanításokat megoszthassák a világgal, szükségük volt Isten különleges segítségére, hogy pontosan emlékezzenek a dolgokra. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek megtanítja őket, és eszükbe juttatja, hogy miket hallottak, hogy másoknak is továbbadhassák. Noha ez a vers azt tanítja, hogy az apostolok isteni segítséget kapnak az evangéliumok megírásához, azt nem tanítja, hogy a Lélek minden hívőnek ilyen fajta segítséget nyújt.

Akkor miben nyilvánul meg a Szentlélek megvilágosító munkája a hívőkben? Az Efezus 1:17-18 szerint a Lélek bölcsességet és kinyilatkoztatást ad Jézus Krisztust illetően, és felnyitja a megértés szemét, hogy megláthassuk Isten célját az életünkben. Az 1Korinthus 2:10-13-ban Isten feltárja a tervét a Lelke által, aki megtanít a lelki dolgokra. A szövegkörnyezet úgy utal itt Isten igéjére, mint ami már kijelentetett. Isten Lelke mindig az Isten igéjéhez fog irányítani útmutatásért. Ahogy Jézus mondta a tanítványainak a János 16:12-15-ben, a Lélek egyszerűen megismételi, amit az Atya és a Fiú már elmondott. Ez az ismétlés segít emlékezni és teljesen meghallani, amit Isten már mondott nekünk. Néha többször is hallanunk kell dolgokat, mielőtt tényleg meghallanánk őket. Itt lép be a Lélek a képbe.

Amikor a megvilágosodásról beszélünk, gyakran szem elől tévesztjük annak célját. Néhány érv alapján úgy tűnhet, hogy a megvilágosítás célja az, hogy pontosan és tudományosan megértsük Isten igéjét. Isten kétségtelenül azt szeretné, ha pontosan megértenénk, amit mondani akar. A szavaknak jelentése van, és oda kell figyelni a részletekre, amelyeket a szavak hordoznak. A dolgok tudományos megértése viszont semmit sem ér, ha ezeket a dolgokat nem alkalmazzuk.

Visszatérve a 119. zsoltárhoz, a megvilágosítással kapcsolatban célt is találunk. Ez a cél az, hogy „elmélkedjem csodáidon" (27.v.), „megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel" (34.v.), „megismerjem intelmeidet" (125.v.), és „éljek" (144). A megvilágosodás mindig cselekvésre mutat. Miért segít Isten abban, hogy megértsük az igéjét? Azért, hogy az Ő világosságában járhassunk. Az 1János 1:6 szerint „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot." Így lehetne ezt átfogalmazni: „Ha azt mondjuk, hogy világosságot nyertünk, de még mindig sötétségben járunk, akkor csak hazudjuk, hogy megértettük Isten igéjét." Isten Lelke, aki megvilágosít minket, hogy megértsük Isten igéjét, fogja az adott ismeretet, és segít megélni azt. A Róma 8:14-ben ez áll: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." A Szentlélek megvilágosító munkája azt igazolja, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a megvilágosodás biblikus tana?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries