settings icon
share icon
Kérdés

Van bizonyíték a Biblia ihletettségére?

Válasz


Az alábbiakban néhány bizonyítékot találunk arra, hogy a Biblia ihletett (Isten lehelte ki), ahogy azt a 2Timóteus 3:16-ban olvassuk.

1. Beteljesedett prófécia. Isten előre megmondta az embereknek, hogy mik fognak történni a jövőben. Ezek közül több már be is következett. A többi még nem. Például az Ószövetség több mint 300 próféciát tartalmaz Jézus Krisztus első eljövetelét illetően. Ezek minden kétséget kizáróan isteni kijelentések voltak, hiszen a kéziratok jóval Krisztus születése előtt keletkeztek. Nem az események megtörténte után írták le őket, hanem előtte.

2. A Szentírás egysége. A Bibliát körülbelül 40 ember írta egy körülbelül 1600 éves időintervallumban. Ezek az emberek nagyon különbözőek voltak. Mózes politikai vezető volt, Józsué katonai vezető, Dávid pásztor, Salamon király, Ámos állattenyésztő és gyümölcstermesztő, Dániel miniszterelnök, Máté vámszedő, Lukács orvos, Pál rabbi és Péter halász, hogy csak néhányat említsünk. Ezen kívül a Biblia különböző körülmények között született. Három különböző kontinensen íródott: Európában, Ázsiában és Afrikában. Mégis, a Szentírás nagyobb témái minden írásban megjelennek. A Biblia nem mond ellent magának. Kizárt, hogy a Szentlélek Isten felügyelete nélkül ez megvalósulhatott volna.

Vessük ezt össze az iszlám szent könyvével. A Koránt egy személy válogatta össze, Zaid bin Thabit, Mohamed apósának, Abu Bakrnak a felügyelete alatt. Aztán Kr.u. 650-ben arab tudósok egy csoportja készített egy egységes változatot, és minden más változatot megsemmisített, hogy megőrizze a Korán egységességét. A Biblia már írása pillanatától kezdve egységes volt. A Koránra emberek erőltették rá az egységességet.

3. A Biblia valósághűen mutatja be a hőseit, hibáikkal és gyengeségeikkel együtt. Nem isteníti az embereket, ahogy más vallások teszik a hőseikkel. A Biblia olvasása során rájövünk, hogy a szóban forgó szereplők ugyanúgy problémákkal kerülnek szembe, és ugyanúgy hibáznak, mint mi. Jó példa erre Dávid, akiről azt olvassuk, hogy „az Úr szíve szerint való ember" volt (1Sámuel 13:14). Dávid mégis házasságtörést (2Sámuel 11:1-5) és gyilkosságot (2Sámuel 11:14-26) követett el. Ezeket az információkat könnyen elhallgathatta volna a Szentírás, de az igazság Istene mégis belefoglalta.

4. Az archeológiai leletek alátámasztják a Szentírás történelmiségét. Noha a történelem során sok hitetlen megpróbált régészeti bizonyítékokat találni a Biblia eseményeinek megcáfolására, de mindhiába. Könnyű azt állítani, hogy a Szentírás nem helytálló. Bebizonyítani, hogy nem helytálló már egy más tál tészta. Ami azt illeti, eddig még nem sikerült. A múltban, valahányszor a Biblia ellentmondott egy aktuális „tudományos" elméletnek, mindig beigazolódott, hogy a Bibliának volt igaza, nem a tudományos elméletnek. Jó példa erre az Ézsaiás 40:22. Míg a tudomány azt hirdette, hogy a föld lapos, a Biblia azt állította, hogy Isten „a föld kereksége fölött" ül. Amikor a Biblia azt állítja, hogy Istentől származik, nem egy körkörös érvelést használ. A megbízható szemtanúk – különösen Jézus, de az Ószövetségben Mózes, Józsué, Dávid, Dániel és Nehémiás, míg az Újszövetségben János és Pál – bizonyságtétele mind a Szentírás tekintélyét és szóbeli ihletettségét támasztja alá. Vegyük például a következő szakaszokat: 2Mózes 14:1; 20:1; 3Mózes 4:1; 4Mózes 4:1;5Mózes 4:2; 32:48; Ézsaiás 1:10, 24; Jeremiás 1:11; Jeremiás 11:1–3; Ezékiel 1:3; 1Korinthus 14:37; 1Thesszalonika 2:13; 2Péter 1:16–21; 1János 4:6.

Ugyanígy figyelemre méltók lehetnek Titus Flavius Josephus, egy zsidó történész feljegyzései, aki a Kr.u.-i első században tevékenykedett. Josephus több eseményt feljegyez, amely megegyezik a Szentírásban feljegyzettekkel. A bizonyítékokra való tekintettel nyugodt lélekkel elfogadhatjuk, hogy a Biblia Istentől származik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Van bizonyíték a Biblia ihletettségére?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries