Hozzá lehet-e még tenni más könyveket is a Bibliához?


Kérdés: Hozzá lehet-e még tenni más könyveket is a Bibliához?

Válasz:
Nincs okunk azt hinni, hogy Isten további kinyilatkoztatást kívánna hozzá tenni az Igéjéhez. A Biblia az emberiség eredetével kezdődik (a Teremtés könyve), és az emberiség végével ér véget (Jelenések könyve). Minden, ami közötte van, a mi hasznunkra van, hogy mindennapi életünk során Isten igazságában járhassunk. A 2 Timóteus 3:16–17-ből tudjuk, hogy „a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Ha további könyveket adnának a Bibliához, akkor a Biblia ma ismert formájában nem lenne teljes, azaz akkor nincs meg most benne minden, amit tudnunk kell. Noha közvetlenül csak a Jelenések könyvére vonatkozik, de a Jelenések 22:18–20 szakasz egy fontos igazságot tanít meg velünk Isten Igéjével kapcsolatban: „Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból…”

Minden szükséges benne van a Biblia jelenleg rendelkezésre álló 66 könyvében. Nincs egyetlen egy élethelyzet sem, amire ne találnánk választ a Szentírásban. Ami a Mózes 1. könyvében elkezdődött, az a Jelenések könyvében befejeződik. A Biblia teljes és elégséges. Adhatna-e Isten még valamit a Bibliához? Természetesen. Ugyanakkor nincs semmilyen bibliai vagy teológiai okunk azt hinni, hogy ezt meg is fogja tenni, vagy hogy erre egyáltalán szükség lenne.

English
Vissza a magyar oldalra
Hozzá lehet-e még tenni más könyveket is a Bibliához?