settings icon
share icon

Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdések

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Kicsoda Jézus Krisztus?

Isten-e Jézus? Jézus állította valaha, hogy ő Isten?

Krisztus isteni jellege biblikus?

Jézus valóban lézetett? Van történelmi bizonyíték Jézus létezésére?

Igaz Jézus Krisztus feltámadása?

Mit jelent az, hogy Jézus Isten fia?

Miért olyan fontos a szűztől való születés?

Jézust valóban pénteken feszítették keresztre? Ha így van, akkor hogyan töltött három napot a sírban, ha vasárnap támadt fel?

Hol volt Jézus három napig a halála és a feltámadása között?

Jézus leszállt a a pokolba halála és feltámadása között?

Követhetett volna-e el Jézus bűnt?

Miért annyira eltérő Jézus családfája Máté és Lukács evangéliumában?

Voltak Jézusnak testvérei?

Ha Jézus isten volt, akkor hogyan imádkozhatott Istenhez? Vajon Jézus önmagához imádkozott?

Miért akkor küldte el Isten Jézust, amikor elküldte? Miért nem korábban? Miért nem később?

Mi a hiposztatikus egység? Hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember?

Nős volt-e Jézus Krisztus?

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie?

Mit jelent az, hogy Jézus az Isten Báránya?

Hol jövendöli meg az Ószövetség Krisztus eljövetelét?

Mit jelent az, hogy Jézus az Emberfia?

Miért higgyek Krisztus feltámadásában?

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „vagyok"?

Volt Jézus valaha dühös?

Mi Jézus Krisztus mennybemenetelének jelentése és jelentősége?

Mi történt Jézus gyermekkorában?

Mit jelent, hogy Jézus a Főpapunk?

Jézus zsidó volt?

Hogy néz ki Jézus?

Jézus egy mítosz? Jézus csak egy utánzata a többi ókori vallás pogány isteneinek?

Miért tanított Jézus példázatokban?

Mit jelent, hogy Jézus a Dávid fia?

Mi volt Jézus megkísértésének a jelentése és célja?

Milyen bírósági tárgyalásai voltak Jézusnak a keresztre feszítés" előtt?

Miért mondható Jézus Krisztus egyedinek?

Mit jelent a János 1:1 és 14, amelyben azt olvassuk, hogy Jézus Isten igéje?

Mit jelent a kenózis szó?

Mit takar a Krisztus szeretete?

Melyek Jézus Krisztus különböző nevei és címei?

Mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia?

Ki volt a valódi, történelmi Jézus?

Melyek voltak Jézus Krisztus utolsó szavai a kereszten, és mit jelentenek?

Melyek a keresztút állomásai, és mit tanulhatunk belőlük?

Az Ézsaiás 53-ban említett szenvedő szolga egy utalás Jézusra?

Mi a megdicsőülés jelentése és fontossága?

Miért olyan fontos Jézus Krisztus testi feltámadásának valódisága?

Mi a töviskorona jelentése és jelentősége?

A héber iratok hol jövendölik meg a Messiás halálát és feltámadását?

Mely bibliai érvek szólnak legerősebben Krisztus istensége mellett?

Miért utasította Jézus arra az embereket, hogy nem meséljék el másoknak a csodáit?

Mi az üres sír jelentősége?

Mit jelent, hogy Jézus a bűnösök barátja?

Jézus testben megjelent Isten? Mi annak a jelentősége, hogy Jézus a testben megjelent Isten?

Mi a jelentősége Jézus emberi voltának?

Miért keresztelkedett meg Jézus? Miért volt fontos, hogy Jézus megkeresztelkedjen?

Miben különbözik Jézus a többi vallásos vezetőtől?

Mikortól tudta Jézus, hogy Ő Isten?

Mit jelent, hogy Jézus a közbenjárónk?

Jézus pacifista volt?

Beszél-e a Biblia Jézus imádatáról?

Hol volt József Jézus felnőttkorában?

Mi a kereszt jelentése?

Helytelen dolog-e, ha van Jézusról egy képem?

Mit jelent, hogy Jézus a békesség fejedelme (Ézsaiás 9:6)?

Mi a dicsőséges bevonulás jelentősége?

Bűntelen volt-e Jézus?

Melyik évben halt meg Jézus?

Melyik évben született Jézus Krisztus?

Mit jelent, hogy az ige testté lett (János 1:14)?

Mi a keresztre feszítés története? Milyen egy keresztre feszítés?

Jézus most is imádkozik értünk?

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus maga a velünk lévő Isten?

Honnan származik a mondás: ‘Feltámadt! Valósággal feltámadt’?

Pontosan milyen idős volt Jézus Krisztus, mikor meghalt?

Mit fejez ki pontosan Jézus Krisztus megtestesülése, vagyis az inkarnáció?

Hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus a mi szószólónk?

Hogyan lehetséges, hogy Jézus Krisztus szavai és tettei olyan helyzetekből is lejegyzésre kerültek az evangéliumokban, amelyekben teljesen egyedül volt?

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált?

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a drága szegletkő?

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a bűn testének hasonlatosságában jött el közénk?

Jézusnak tényleg hosszú haja volt?

Mennyi ideig volt Jézus Krisztus a kereszten?

Ha valóban Jézus Krisztus az engesztelő áldozatunk, akkor miért a páska ünnepén, és nem az engesztelés napján halt meg?

Miért olyan jelentős az, hogy Jézus a bűnösökkel is egy asztalhoz ült?

Mit ért a Szentírás élő reménység alatt?

Hogyan lehet a feltámadásról szóló négy evangéliumi beszámolót egymással összhangba hozni?

Jézus tényleg próféta volt?

Jézus Krisztus valóban fekete volt?

Jézus Krisztus fehér volt?

Pontosan mi a Krisztus szó jelentése?

Mit jelent az Immánuel név?

Melyik fajhoz tartozott Jézus? Milyen etnikumú volt Jézus? Tesz a Biblia említést arról, hogy Jézus melyik fajhoz tartozott?

Pontosan hol született Jézus?Vissza a magyar oldalra

Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdések
© Copyright Got Questions Ministries