Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdések


Jézus az egyetlen út a mennybe?

Kicsoda Jézus Krisztus?

Isten-e Jézus? Jézus állította valaha, hogy ő Isten?

Krisztus isteni jellege biblikus?

Jézus valóban lézetett? Van történelmi bizonyíték Jézus létezésére?

Igaz Jézus Krisztus feltámadása?

Mit jelent az, hogy Jézus Isten fia?

Miért olyan fontos a szűztől való születés?

Jézust valóban pénteken feszítették keresztre? Ha így van, akkor hogyan töltött három napot a sírban, ha vasárnap támadt fel?

Hol volt Jézus három napig a halála és a feltámadása között?

Jézus leszállt a a pokolba halála és feltámadása között?

Követhetett volna-e el Jézus bűnt?

Miért annyira eltérő Jézus családfája Máté és Lukács evangéliumában?

Voltak Jézusnak testvérei?

Ha Jézus isten volt, akkor hogyan imádkozhatott Istenhez? Vajon Jézus önmagához imádkozott?

Miért akkor küldte el Isten Jézust, amikor elküldte? Miért nem korábban? Miért nem később?

Mi a hiposztatikus egység? Hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember?

Nős volt-e Jézus Krisztus?

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie?

Mit jelent az, hogy Jézus az Isten Báránya?

Hol jövendöli meg az Ószövetség Krisztus eljövetelét?

Mit jelent az, hogy Jézus az Emberfia?

Miért higgyek Krisztus feltámadásában?

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „vagyok"?

Volt Jézus valaha dühös?

Mi Jézus Krisztus mennybemenetelének jelentése és jelentősége?

Mi történt Jézus gyermekkorában?

Mit jelent, hogy Jézus a Főpapunk?

Jézus zsidó volt?

Hogy néz ki Jézus?

Jézus egy mítosz? Jézus csak egy utánzata a többi ókori vallás pogány isteneinek?

Miért tanított Jézus példázatokban?

Mit jelent, hogy Jézus a Dávid fia?

Mi volt Jézus megkísértésének a jelentése és célja?

Milyen bírósági tárgyalásai voltak Jézusnak a keresztre feszítés" előtt?

Miért mondható Jézus Krisztus egyedinek?

Mit jelent a János 1:1 és 14, amelyben azt olvassuk, hogy Jézus Isten igéje?

Mit jelent a kenózis szó?

Mit takar a Krisztus szeretete?

Melyek Jézus Krisztus különböző nevei és címei?

Mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia?

Ki volt a valódi, történelmi Jézus?

Melyek voltak Jézus Krisztus utolsó szavai a kereszten, és mit jelentenek?

Melyek a keresztút állomásai, és mit tanulhatunk belőlük?

Az Ézsaiás 53-ban említett szenvedő szolga egy utalás Jézusra?

Mi a megdicsőülés jelentése és fontossága?


Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdések