settings icon
share icon
Kérdés

Mit fejez ki pontosan Jézus Krisztus megtestesülése, vagyis az inkarnáció?

Válasz


Az inkarnáció, avagy megtestesülés, egy olyan teológiai fogalom, mely Isten Fia, Jézus Krisztus, testté válását jelöli. Ez a fogalom tartalmilag rokon a hüposztatikus egység fogalmával, azzal a fő különbséggel, hogy míg az előbbi arra fókuszál, hogy Jézus isteni és emberi természete hogyan alkotott közös egységet, addig az inkarnáció kifejezetten Jézus Krisztus emberi mivoltát hivatott igazolni.

Maga a megtestesülés szó a “testté válás” eseményét fejezi ki. Eredetét tekintve János evangéliumának 1:14 igerésze vezethető vissza, ahol a latin változatban az “incarnare” szó szerepel. Károli Gáspár magyar fordításában így hangzik az igerész: “És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk”. Mivel a középkorban szinte kizárólag csak a Szentírás latin nyelvű, Vulgata nevű fordítása volt elérhető, így egyes neo-latin nyelvekben, de más nyelvekben - így az angolban is - mindmáig fennmaradt a kifejezés.

A Biblia számos esetben igazolja, hogy Jézus Krisztus teljességgel emberré vált. Az evangéliumokban több feljegyzést is találunk az Úr Jézus olyan emberi szükségleteiről, mint az alvás (Lukács 8:23), az étkezés (Máté 4:2; 21:18), valamint a fizikai biztonságra való igény (Máté 2:13-15; János 10:39). Utalást találunk arra is, hogy Krisztus izzadt (Lukács 22:43-44), valamint hogy teste vérzett (János 19:34). Jézus olyan emberi érzelmeket is kifejezésre juttatott, mint az öröm (János 15:11), vagy a bánat (Máté 26:37), és olykor haragos is volt (Márk 3:5). Földi szolgálata idején Jézus végig emberként hivatkozott magára (János 8:40), mint ahogyan emberi mivolta testbeni feltámadása után is világosan kirajzolódott (Apostolok Cselekedetei 2:22).

A megtestesülésnek azonban messze magasabb célja volt, mint hogy az Úr megízlelhesse egyes ételek ízét, vagy hogy az emberek bánatában osztozhasson. Isten egyszülött Fia azért öltött testet, és azért született meg emberként e világra, hogy a teljes emberiség Megváltója legyen. Az ember Isten képére formáltatott, azonban eredendően bűnös állapotunkban egyikőnk sem képes maradéktalanul betartani Isten parancsolatait. Ezért volt szükség arra, hogy az Ember Fia tökéletesen betöltse a törvényt. Ehhez azonban az is elengedhetetlen volt, hogy Jézus Krisztus a “törvény alatt szülessen”meg (Galátziabeliekhez 4:4), azaz emberi test hasonlatosságában jöjjön el közénk. Jézus tehát testben kellett megszülessen, hogy a törvény uralma alá vetve mindannyiunk helyében is betöltse a törvényt (Máté 5:17; Galátziabeliekhez 4:5).

Ezen felül csak a Megváltó kiontott vére volt képes tisztára mosni minket bűneinkből (Zsidókhoz 9:22). A véráldozat bemutatásához persze testre és vérre is szükség van. Bikák és bakok vére soha sem volt képes eltörölni a bűnt, céljuk pusztán annyi volt, hogy szüntelen emlékeztette az embereket, hogy az ő gyarlóságaik miatt egy ártatlan élőnynek kell szenvednie és letét adnia. Minden ószövetségi véráldozat Jézus Krisztus tökéletes áldozatának volt az előképe. Isten terve tehát már a kezdetektől fogva így hangzott: “Azért [Jézus Krisztus] a világba bejövetelekor így szól: [az Ószövetség szerinti] áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem” (Zsidókhoz 10:5 - betoldva). A megtestesülés nélkül Krisztus meg sem halhatott volna igazából, vagyis keresztáldozata minden értelmét és jelentőségét vesztené.

Isten elképesztő munkát végzett egyszülött Fia által: Jézus Urunk földi küldetése során önszántából tette le életét minden valaha élt és születendő emberért, hogy ezáltal a megváltás azon ajándékában részesítsen minket, amit valójában egyikünk sem érdemel(t). Adjunk hát Istennek hálát azért, hogy “az Íge testté lett”. A “drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén” lettünk mindannyian megváltva (1.Péter 1:9).

Kétség nem fér hozzá, az Úr Jézus Krisztus teljességgel ember volt, és teljességgel Isten.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit fejez ki pontosan Jézus Krisztus megtestesülése, vagyis az inkarnáció?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries