settings icon
share icon
Kérdés

Igaz Jézus Krisztus feltámadása?

Válasz


Habár a Szentírás nem törekszik a feltámadás bizonyítására, mégis felsorakoztat néhány közvetett bizonyítékot amellett, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt. Jézus Krisztus feltámadása a következő helyeken lett feljegyezve: Maté 28:1-20; Márk 16:1-20; Lukács 24:1-53 és János 20:1-21:25. A feltámadt Krisztus a Cselekedetek könyvében is feltűnik (Csel 1:1-11). Ezekből a szakaszokból számos “bizonyítékot” nyerhetünk. Nézd csak a tanítványokban végbement drámai változásokat! Rémült és bújkáló emberekből bátor evangélium terjesztőkké váltak szerte a világon. Mi más magyarázhatná ezt, minthogy a feltámadt Jézus Krisztus jelent meg nekik?

Nézd csak meg Pál apostol életét. Mi tette őt az egyház üldözőjéből az egyház apostolává? Az az esemény, amikor a feltámadt Jézus Krisztus megjelent neki a damaszkuszi úton (Csel 9:1-6). A másik meggyőző bizonyíték az üres sír. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hol van a holtteste? A tanítványok és még mások is látták a sírt, ahová el lett temetve. Amikor visszatértek, a test már nem volt ott. Angyalok jelentették be, hogy feltámadt a halálból, amint azt megígérte (Máté 28:5-7). További bizonyíték a feltámadására az a számos ember, akiknek megjelent (Maté 28:5,9,16-17; Márk 16:9; Lukács 24:13-35; János 20:19,24,26-29; 21:1-14; Cselekedetek 1:6-8; 1 Korintus 15:5-7).

Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatos kulcsfontosságú szaksz az 1Korintus 15. Ebben a részben Pál elmagyarázza, miért is elengedhetetlenül fontos az, hogy higgyünk Jézus Krisztus feltámadásában. A feltámadás a következő okok miatt fontos: 1.) Ha Krisztus nem támadt fel, akkor a hívők sem fognak (15:12-15). 2.) Ha Krisztus nem támadt fel, akkor a bűnökésrt történő halála nem volt elégséges (15:16-19). Jézus feltámadása a bizonyíték arra, hogy Isten elfogadta az ő halálát a mi bűneinket helyettesítő áldozatként. Ha csak meghalt volna, de nem támad fel, az azt mutatná, hogy halála nem volt elégséges áldozatnak. Ami viszont azt jelentené, hogy a hívőknek nem bocsáttatik meg bűnük, és haláluk után halottak maradnának (1 Kor 15:16-19) – és örök élet sem létezne (János 3:16).

“Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Jézus Krisztus feltámadt a halálból” – Ő a feltámadás első gyümölcse (zsengéje).

3.) Mindaz, aki hisz Benne, feltámasztatik az örök életre, épp úgy, mint Ő (1 Kor 15:20-23). Az 1 Kor 15 továbbmegy, és azt magyarázza, Jézus Krisztus feltámadása hogyan bizonyítja a bűn feletti győzelmét és biztosítja számunkra a bűn felett való győzelemhez szükséges erőt (1 Kor 15:24-34). 4.) Leírja a feltámadás által megújuló test dicsőséges bűntelen természetét (1 Kor 15:35-49). 5.) Kijelenti, hogy Jézus Krisztus feltámadásnak következménye, hogy minden Benne hívő végső győzelmet arat a halál felett (1 Kor 15:50-58). Micsoda dicsőséges valóság Jézus Krisztus feltámadása! “Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 1Kor 15:58

EnglishVissza a magyar oldalra

Igaz Jézus Krisztus feltámadása?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries