settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a bűn testének hasonlatosságában jött el közénk?

Válasz


A Rómabeliekhez írt levél 8:3-4 igerészét így olvassuk: “Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” Ahhoz, hogy helyesen megértsük azt, hogy mit is jelent pontosan “a bűn testének hasonlatossága”, először érdemes egy pár fogalmat tisztáznunk.

Mikor a Biblia a “test” szót használja (János 6:63; Rómabeliekhez 8:8), akkor ez alatt a legtöbb esetben a bűnre való emberi hajlamunkat érti, amit egyenesen Ádámtól örököltünk (Rómabeliekhez 5:12). Mikor Ádám és Éva az Istennel szemben való engedetlenség mellett döntött, és ezzel áthágta Isten rendelését, akkor maguk is “a bűn testének” hasonlatosságára változtak el. A bűn pontosan ekkor lépett be a világba, és ettől a naptól fogva kezdett el kihatni minden teremtett lényre és dologra (1.Mózes 3. fejezete). Mivel minden egyes ember Ádámtól származik, így mindnyájan örököljük bukott természetét is. Tetszék tehát viszkető füleinknek, vagy se, mindannyian bűnös emberként-, a szellemi halál állapotában látjuk meg a napvilágot. (Rómabeliekhez 3:10, 23).

A hasonlatosság szó, “hasonló formát” (Károli 2011), “hasonló állapotot”, és tágabb értelemben vett “hasonlóságot” jelent. Ha valamire azt mondjuk, hogy hasonlít valami másra, akkor azt fejezzük ki, hogy bár a két dolog lényegük és természetük tekintetében különböznek egymástól, megjelenésük mégis hasonló. A hasonlóság fogalma azonban mindig csak az eredeti mintához képest kap értelmet. Így például az állatok, az emberek, és a teremtett dolgok hasonlatosságára létrehozott képek, szobrok, vagy bálványok csupán hasonlítanak az eredetire (Rómabeliekhez 1:22-23; 2.Mózes 20:4-5). Egy fénykép szintén csak az azt ábrázoló dolog hasonlatossága. A Filippibeliekhez írt levél 2:6-8 igerésze azt állítja Jézusról, hogy Ő félretette értünk isteni előjogait, hogy az Általa teremtett emberek hasonlatosságát öltözze fel (lásd még János 1:3). Jézusnak azonban nem volt földi apja, így a többi emberrel ellentétben Ő nem örökölte eredendően bűnös természetünket (Lukács 1:35). Emberi testet öltött, de mégis megőrizte teljes isteni valóját. Olyan életet élt, mint közülünk egy, így az emberekhez hasonlóan megtapasztalta a szenvedést, az örömöt, tanult és gyarapodott, mint mindannyiunk, azonban mindeközben végig teljesen bűntelen maradt (Zsidókhoz 4:15; 5:7–8). Mivel az Ő Atyja maga az Úristen, ezért az Ő teste a bűnös testnek csupán a hasonlatossága volt. Emberi testét anyjától, Máriától, örökölte, József bűnös természetét azonban nem.

Jézus Krisztus azért vált emberré, hogy helyettünk mehessen fel a keresztre, hogy minket helyettesítve váltson ki minket az örök halálból. Míg testben volt, fizikailag szenvedett, meg kellett élje az érzelmi elutasítás-, és az Atyától való szellemi szeparáció fájdalmait is (Máté 27:46; Márk 15:34). Bár emberi teremtmények életét élte, Ő mégis olyan életvezetést valósított meg, amit ideális esetben mindannyiunknak kellene, azaz tökéletesen követte a Szent Istent (János 8:29). Mivel tehát a bűn testének hasonlatosságában jött el közénk, így magára vállalhatta az egész emberiség büntetését, és magát végső, tökéletes áldozatként ajánlhatta fel, hogy minden bűnünk örök tartozását kiegyenlítse (János 10:18; Zsidókhoz 9:11-15).

Ahhoz, hogy a teljes bűnbocsánat Istentől kapott ajándékában részesülhessünk, mindegyikőnk meg kell engedje Jézusnak, hogy személyesen helyettesítse őt a kereszten. Ezt azt is maga után vonja, hogy hittel járulunk szent színe elé, hiszen már felismertük, hogy Ő azért jött el a bűnös test hasonlatosságában, és azért vállalta fel a teljes világ bűneit a kereszten, hogy ezzel bűnünk minden tartozását kifizesse (2.Korinthusbeliekhez 5:21). A mi bűnös testünk már Vele együtt fel lett szegezve a keresztre, így immáron az Istennek való teljes engedelmességben követhetjük Szent Lelke vezetését (Rómabeliekhez 6:6-11; Galátziabeliekhez 2:20). A keresztények szellemi számláján Jézus Krisztus halálát és feltámadását írták jóvá, hiszen csak Ő képes az Istennek való minden tartozásunkat eltörölni (Kolossébeliekhez 2:14). Ezen kegyelem teljességéből merítve a hívők minden nap halálra kell adják bűnös testüket, azaz a bűnre halottnak kell tekintsék magukat. Mivel az Úr Jézus testében már legyőzte a bűnt és a halált, így mi már a Szent Lélek erejéből élhetünk. Ő pedig a Jézus Krisztusban bizakodó minden hívőben is diadalmaskodni fog a bűn és a halál felett (Galátziabeliekhez 5:16, 25; Rómabeliekhez 8:37).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a bűn testének hasonlatosságában jött el közénk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries