settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Jézus a bűnösök barátja?

Válasz


Az, hogy Jézus a bűnösök barátja azt jelenti, hogy Ő a mi barátunk, és arra vár, hogy elismerjük jelenlétét és megszólíthatóságát. Isten irántunk való szeretete szinte minden képzeletet felülmúl. Ha vesszük például Jézus megtestesülését (elhagyta a mennyet és tehetetlen emberi csecsemőként megszületett, hogy megtapasztalja az élethelyzeteinket), egy halvány betekintést nyerünk e szeretet mélységébe. Ha hozzátesszük ehhez áldozatkész halálát a kereszten, az döbbenetes.

Ahhoz, hogy a bűnösök barátja lehessen, Jézus vállalta, hogy egy bukott, romlott világban éljen, mivel „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3:23). Bűnös állapotunk ellenére Jézus vágyik a velünk való kapcsolatra.

A bűnösök barátja az evangéliumok párhuzamos szakaszaiból származik. „Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok: ördög van benne. Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja" (Lukács 7:31-34, vö. Máté 11:16-19).

Ebben az igeszakaszban Jézus rámutat azok lelki éretlenségének mértékére, akik igaznak és a leglelkibbnek tartották magukat. Helyzetüket a rituálék, a törvény és külsőségek megtartására alapozták, nem pedig Isten akaratának valódi megértésére és a vele való kapcsolatra. Azért kritizálták Jézust, mert időt szánt a számkivetettekre és a társadalom kitaszítottjaira, és emiatt a bűnösök barátjának nevezték.

Az elveszett bárány története az elveszett, sebezhető és biztonságos helyről kikerült emberek fontosságára világít rá. Isten számára az elveszettek annyira fontosak, hogy addig keresi, míg meg nem találja, és vissza nem viszi őket biztonságos helyre. „A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: "Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük." Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: „Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?"" (Lukács 15:1-4)

Jézus világosan megmondta, hogy azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet" (Lukács 19:10). Kész volt közösséget vállalni azokkal, akik az önigazult farizeusok mércéje szerint nem voltak elég jók. De ezek voltak azok, akik nyitott szívvel hallgatták Krisztust, és Isten számára fontosak voltak!

A Máté 9:10-13-ban olvasunk egy másik alkalomról, amikor a farizeusok kigúnyolták Jézust a kapcsolatai miatt. De Ő ezt felelte nekik: „nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket" (13.v.).

A Lukács 4:18-ban Jézus az Ézsaiás 61:1-2-t idézi: „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Ahhoz, hogy a jó hírt hirdethesse a szegényeknek, a foglyoknak, vakoknak és elnyomottaknak, valamilyen kapcsolatban kellett velük lennie.

Jézus nem hunyt szemet a bűn felett, vagy nem vett részt az istentelenek pusztító viselkedésében. Az által, hogy a bűnösök barátja volt, megmutatta, hogy „az Isten jósága megtérésre ösztönöz" (Róma 2:4). Jézus tökéletes, bűntelen életet élt, és volt „hatalma... bűnöket megbocsátani a földön" (Lukács 5:24). Emiatt megváltozott szívet és életet kaphatunk.

Jézus, a barátunk, időt szánt a bűnösökre, nem azért, hogy részt vegyen bűnös életvitelükben, hanem hogy elmondja a jó hírt, hogy van megbocsátás. Sok bűnös ember élete megváltozott életadó szavai nyomán. Erre egy kiemelkedő példa Zákeus (Lukács 19:1-10).

Amikor ellenségei a bűnösök barátjának nevezték, sértésnek szánták. A maga dicsőségére és a mi örök jólétünk érdekében Jézus elviselte az ilyen bántalmakat, és olyan baráttá vált, aki „ragaszkodóbb a testvérnél" (Példabeszédek 18:24).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Jézus a bűnösök barátja?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries