settings icon
share icon
Kérdés

Melyik fajhoz tartozott Jézus? Milyen etnikumú volt Jézus? Tesz a Biblia említést arról, hogy Jézus melyik fajhoz tartozott?

Válasz


A Biblia nem osztja meg velünk, hogy pontosan milyen volt Jézus Krisztus külleme, mikor emberként itt járt közöttünk, azt azonban tudtunkra adja, hogy Bethlehem városában született, valamint hogy Izráel egyik északi tartományában, a galileai Názáretben nevelkedett (Máté 2:1; Lukács 2:4–7; 4:16; János 7:42). Jézus Krisztus tehát egy közel-keleti, héber származású zsidó ember volt.

Jézus Krisztus vérvonalát visszakövetve azt is meg tudjuk állapítani, hogy Ő valójában egy többetnikumú zsidó ember volt. Vérvonala más népek és népcsaládok lenyomatát is hordozta, így moábita befolyást Ruthon-, és kánaánita befolyást Ráhábon keresztül.

A Jézus Krisztust ábrázoló legkorábbi műalkotások sötét bőrű emberként festik le őt. Csak a középkorban kezdik el európai mesterek europid testi jellemzőkkel ábrázolni, ekkor kap fehér bőrszínt, szakállat, és hosszú, egyenesszálú, világosbarna hajat. Mindezek ellenére Jézus Krisztusnak – közel-keleti ember lévén – minden bizonnyal sötét haja és olivabarna bőre volt, és a sémi népcsoportokra jellemző más fizikai jegyeket is viselt. Mivel egy ács fiaként nőtt fel, ezért a szabadban és a tetőn végzett munka következtében minden bizonnyal napbarnított bőre volt.

A történelem hosszú századai alatt az emberek gyakorlatilag minden kultúrában és népcsaládban saját képükre formálták Jézus küllemét. Még az is elképzelhető, hogy Isten mindezt előre látván éppen ezért nem rögzítette Igéjében egyszülött Fia bőrszínét. A Biblia tanítása szerint Isten alkotta a világ minden népet és ágazatát, vagyis Ő tette mindegyiket egyedivé (Apostolok Cselekedetei 17:26-27). Az pedig minden kétség felett áll, hogy Jézus Urunk minden egyes emberi rasszal azonosul (Máté 28:19). Az Atya Isten minden embert és népcsaládot szeret, így tehát azért küldte el a Fiút, hogy az egész világot megmentse Általa (János 3:16; Jelenések 5:9).

Jézus Krisztus faji hovatartozásának beazonosításánál lényegesen fontosabb, hogy helyesen megértsük küldetését, vagyis hogy miért vállalta egyáltalán azt, hogy megtestesülve tagja lesz az emberi fajnak (János 1:14; Filippibeliekhez 2:6-7). Az Úr Jézus azért jött e faji határok mentén tördelt világunkba, hogy a szeretet, a hit, a remény és az igazság által egyesítse azt (János 13:34; Kolossébeliekhez 1:4). Isten akarata az, hogy az Ő kegyelmes szeretete által képesek legyünk elfogadni egymást, minden külső és belső különbségünkkel együtt (Galátziabeliekhez 5:22).

A faji hovatartozás és minden nemzeti örökségünk egyszerre háttérbe szorul, mikor Krisztus testének tagjaiként köszönettel elfogadjuk azt a messze magasabb rangot, amit Isten gyermekeiként kapunk, és azt az állampolgári jogot, ami örök mennyei polgároknak nyilvánít minket (Filippibeliekhez 3:20; János 1:12). Ha Isten kegyelmi ajándékának nagyságát valóban felértük, akkor Pál apostollal egyetemben mi is szívből mondhatjuk a következőket: “Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galátziabeliekhez 3:28; lásd még Efézusbeliekhez 2. fejezet).

Ahelyett a kérdés helyett, hogy “Melyik fajhoz tartozott Jézus?”, célravezetőbb volna tehát azt kérdezni, hogy “Melyik fajhoz tartozott Jézus szíve?” Erre pedig harsongva azt felelhetjük, hogy a teljes emberi fajhoz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyik fajhoz tartozott Jézus? Milyen etnikumú volt Jézus? Tesz a Biblia említést arról, hogy Jézus melyik fajhoz tartozott?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries