settings icon
share icon
Kérdés

Jézus tényleg valós?

Válasz


Jézus Krisztus egy nagyon is valós személy. Semmi kétség, hogy a történelem egyik legösszetettebb, legmélyebben tisztelt, és egyik legmegosztóbb alakjáról van szó. A legtöbb tudós – legyen akár keresztény, vagy nem hívő, szekuláris vagy spirituális beállítottságú – egyetért abban, hogy Jézus Krisztus egy valós történelmi szereplő volt, bár mondjuk a lehengerlő bizonyítékok fényénél igen nehéz más komolyan vehető következtetésre jutni. Jézusról Josephus és Tacitus antik történetírók is beszámoltak. A történelemtudomány lencséje alatt vizsgálva nem sok kétség férhet hozzá, hogy valóban létezett egy Jézus nevű férfi, aki az első századbeli Izráelben élt.

Az Ószövetség világosan megjövendölte a Messiás (Isten felkentje)-, azaz egy olyan valós személy eljövetelét, Aki minden ellenségétől megszabadítja majd Izráelt. Az ihletett Ige tanúsága szerint a Messiásnak Dávid sarjaként (1.Mózes 49:10), a júdabeli Bethlehem városában kellett megszületnie (Mikeás 5:2). Egy Mózeshez hasonló nagy próféta Ő (5.Mózeshez 18:18), a szegények örömhírmondója (Ézsaiás 61:1), a betegek bajainak enyhítője (Ézsaiás 35:5-6). A Messiás azonban egyben egy olyan szenvedő szolga is, Aki kemény viszontagságokon megy keresztül, mielőtt teljes dicsőségében tér vissza (Ézsaiás 53. fejezet). Jézus Krisztus az egyetlen olyan valós személy, Aki hiánytalanul betöltötte ezeket a próféciákat.

Az újszövetségi iratok több száz alkalommal hivatkoznak valós személyként az Úr Jézus Krisztusra. A legkorábban lejegyzett evangélium (valószínűleg Márk evangéliuma) kb. 10 évvel Jézus halála és feltámadása után keletkezett, míg Pál apostol Szent Lélek lehelte levelei pedig nagyjából 25 évvel ezen események után. Ez persze azért is annyira jelentőségteljes, mert ebben az időben még számos olyan szemtanú volt életben, aki maga is igazolhatta az evangéliumi beszámolók helyességét (lásd 1. Korinthusbeliekhez 15:6).

Az Újszövetség szövege elképesztő mennyiségű korai kéziratban maradt ránk, szám szerint kb. 25 ezer átiratban. Összehasonlításképpen a Julius Caesar tollából származó A gall háború Kr.e. első századból származó írása mindössze 10 kézirat formájában lelhető még fel, melyek közül az egyik másolat az eredeti keletkezése után ezer évvel vettetett papírra. Arisztotelész Poétika című írását mindössze öt korai kézirat közvetíti, melyek között olyan is található, mely az eredeti példány keletkezése után 1400 évvel lett lejegyezve. Egyáltalán nem elrugaszkodott tehát azt állítani, hogy akik Jézus Krisztus létezését kétségbe vonják, azok Julius Cézár és Arisztotelész létezését még sokkal inkább kétségbe kellene vonják.

A Szentírás hasábjain kívül Jézus a Koránban-, valamint a judaizmus, a gnoszticizmus, és a hinduizmus írásaiban is feltűnik. A Jézus Krisztus földi szolgálatának idejéhez korban közel élő korai történészek valós személyként emlegették Jézust, de az első századbeli római író, Tacitus, még Jézus Krisztus követőiről is írt. Josephus Flavius a A zsidók története című művében említi Jézust, de személye Hadrianus császár főtitkára, Suetonius, írásaiban is feltűnik. Julius Africanus, Thallust idézve-, Samosatai Lukianosz, a második századbeli görörg író-, a fiatal Plinius-, és Mara Bar-Serapion, a feltételezett szír sztoikus gondolkodó, is beszámol róla.

Nincsen még egy olyan történelmi szereplő, aki akkora hatást gyakorolt volna a világra, mint Jézus Krisztus. Használjuk akár az "időszámitásunk előtti és utáni"-, akár a "Krisztus előtti és utáni" kifejezéseket, egy biztos, mégpedig hogy az egész nyugati világ (és majdnem teljes világ) Jézus Krisztus születéséhez képest számítja az időt. Elég nagy felhajtás volna ez egy a valóságban nem is létezett személy miatt... Mivel emberek millió számolnak be ma is arról, hogy számos módon és esetben találkoztak/találkoznak életükben az Úr Jézussal, ezért az is érthető, hogy sokan a lelküket megváltó isteni kegyelemre válaszolva hálából, valamint az Ő nevének magasztalása végett, árvaházakat, hajléktalanszállókat, segélyszervezeteket, adománygyűjtő alapokat, kórházakat, klinikákat, iskolákat és egyetemeket neveztek el Róla.

A világi és a bibliai történelemírásban egyaránt lehengerlő mennyiségű és minőségű bizonyítékot találunk arra, hogy Jézus Krisztus valós személy volt. Ezek közül azonban talán mégis a legkiemelkedőbb a korai egyház tanúbizonysága. Az első században sok tízezernyi testvérünk volt hajlandó kínhalált magára vállalni, mert ők megingathatatlanul tudták, hogy Jézus Krisztus nem csupán létezett, hanem pontosan az, akinek a Biblia kijelenti Őt, vagyis maga az Isten. Nyilvánvaló, hogy az emberek csak azért hajlandóak életüket adni, amiről mélyen meg vannak győződve, hogy az a színtiszta igazság. A tizenkét apostol legtöbbje is erőszakos mártírhalált halt, és igen sokat szenvedett Jézus Krisztus megváltó örömhírének szent ügyéért.

Istenünknek ma is az az akarata, hogy higgyünk abban, Akit a megváltásunkra küldött, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Nem azt kívánja tőlünk, hogy vak hittel meneteljünk valami fantázia-szülte történet mesebeli hőse után, hanem hogy igaz és valóságos hitünk legyen abban a valós személyben, Akiről nem csupán számos történelmi tény tanúskodik, hanem Akinek el nem múló szeretetét maga a Szent Lélek teszi jelenvaló tapasztalati ténnyé számunkra. Ez a hús-vér férfi, az Ember Fia, teljességgel Isten volt, mint ahogyan azt hatalommal teljes tanítása-, valamint számos csoda és jel bizonyítja. Jézus Krisztus valójában sokkalte valósabb, mint a minket körülvevő anyagi világ, hiszen az egyszer elmúlik, míg Ő örökké megmarad. Ha tehát nem kételkedünk annak a készüléknek a valósságában, amin ezt a cikket olvassuk, valamint a fizikai szemeink létezésében, amivel egyáltalán láthatunk, akkor az Ő létezésében se kételkedjünk! A több, mint 300 ószövetségi próféciát betöltő Úr Jézus a rómaiak által állított kereszten tette le értünk életét, egy zsidó ember sírkamrájából pedig az örök életre támadott fel, hogy a bűnös emberiség az Ő minden korra elegendő áldozata által igazulhasson meg. "...Boldogok, a kik nem látnak és hisznek" (János 20:29)

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus tényleg valós?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries