settings icon
share icon
Kérdés

Mi a jelentősége Jézus emberi voltának?

Válasz


Jézus emberi volta ugyanannyira fontos, mint isteni volta. Jézus úgy lett ember, hogy közben teljesen megőrizte isteni voltát. Az emberi és isteni természet ötvözésének kérdését nehéz felfogni a véges emberi elmével. Mindazonáltal Jézus természete – teljesen ember és teljesen Isten – bibliai tény. Vannak, akik elutasítják ezt a bibliai igazságot, és azt állítják, hogy Jézus ember volt, de nem Isten (ebionizmus). A doketizmus azt tartja, hogy Jézus Isten volt, de nem ember. Mindkét nézet bibliátlan és hamis.

Jézusnak több okból kifolyólag is emberré kellett válnia. Az egyik okot a Galata 4:4-5-ben találjuk: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Csak egy ember lehetett alávetve a törvénynek. Egy állat vagy angyali lény sincs a törvény alatt. Csak az emberek vannak alávetve a törvénynek, és csak egy emberi lény képes megváltani a többi emberi lényt, akik ugyanannak a törvénynek vannak alávetve. Mivel minden ember Isten törvényének van alávetve, minden ember vétkes ennek a törvénynek a megszegésében. Csak egy tökéletes ember, Jézus Krisztus, tudta tökéletesen megtartani és betölteni a törvényt, és ez által megváltani minket. Jézus a kereszten szerezte meg számunkra a megváltást, tökéletes igazságosságát adva cserébe a mi bűneinkért (2Korinthus 5:21).

Egy másik oka annak, hogy miért kellett Jézusnak teljesen embernek lennie az, hogy Isten úgy rendelte el, hogy a bűn eltörlése érdekében vérnek kell omlania (3Mózes 17:11, Zsidók 9:22). Az állatok vére, noha ideiglenesen a tökéletes Isten-Emberre előremutatóan betöltötte ezt a szerepet, a bűn végleges eltörléséhez nem volt elegendő, mivel „lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el" (Zsidók 10:4). Jézus Krisztus, Isten tökéletes báránya, feláldozta földi életét és kiontotta emberi vérét, hogy elfedezze azoknak a bűnét, akik valaha hisznek benne. Ha nem lett volna ember, ez nem lett volna lehetséges.

Továbbá Jézus emberi volta lehetővé teszi számára, hogy úgy viszonyuljon hozzánk, ahogy az állatok és angyalok nem képesek. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt" (Zsidók 4:15). Csak egy ember képes együtt érezni velünk a gyengeségeinkben és kísértéseinkben. Emberként Jézus minden fajta próbán átesett, amin mi, ezért együtt tud érezni velünk, és segíteni tud. Megkísértették, üldözték, szegény volt, megvetették, fájdalmat érzett, és hosszadalmas és szörnyű kegyetlen halált szenvedett el. Csak egy ember tudja mindezt megtapasztalni, és csak egy ember tudja teljesen megérteni tapasztalat révén.

Végül azért is szükségszerű volt, hogy Jézus testben jöjjön el, mert ennek az igazságnak az elfogadása az üdvösség feltétele. Azt állítani, hogy Jézus testben jött el azt jelenti, hogy Isten lelke van bennünk, míg az Antikrisztus és követői tagadják ezt a tényt (1János 4:2-3). Jézus eljött testben, képes együtt érezni emberi gyengeségeinkkel, vérét ontotta értünk, és teljesen Isten és teljesen ember volt. Ezek tagadhatatlan bibliai igazságok.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a jelentősége Jézus emberi voltának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries