settings icon
share icon
Kérdés

Miért keresztelkedett meg Jézus? Miért volt fontos, hogy Jézus megkeresztelkedjen?

Válasz


Első ránézésre úgy tűnik, hogy Jézus megkeresztelkedésének semmi értelme nem volt. János keresztsége a megtérés keresztsége volt (Máté 3:11), de Jézus bűntelen volt, ezért nem volt szüksége megtérésre. Még János is meglepődött, amikor Jézus hozzá jött. János elismerte a maga bűnét, és tudatában volt, hogy ő, mint olyan, akinek magának is megtérésre van szüksége, nem alkalmas Isten szeplőtlen Bárányának megkeresztelésére. „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám" (Máté 3:14)? Jézus azt felelte, hogy erre azért van szükség, hogy „így töltsünk be minden igazságot" (Máté 3:15).

Több oka is van, amiért úgy „illett", hogy János megkeresztelje Jézust annak nyilvános szolgálata megkezdésekor. Jézus épp most kezdte el nagyszerű munkáját, és helyénvaló volt, hogy előfutára nyilvánosan elismerje Őt. János volt a „kiáltó szó", akit Ézsaiás megjövendölt, és aki megtérésre szólította fel a népet, ezzel készítvén elő a Messiás eljövetelét (Ézsaiás 40:3). Az által, hogy megkeresztelte Jézust, János mindenki előtt nyilvánvalóvá tette, hogy itt van az, akire vártak: az Isten Fia, aki „Szentlélekkel és tűzzel keresztel" (Máté 3:11).

Még egy dolog figyelemre méltó abban, hogy János bemerítette Jézust: János a Lévi törzséből való és Áron egyenes ági leszármazottja volt. Lukácstól megtudjuk, hogy mindkét szülője Áron papi vonalából származott (Lukács 1:5). A papok egyik feladata az Ószövetségben az volt, hogy áldozatokat mutassanak be az Úr előtt. Azzal, hogy Keresztelő János bemerítette Jézust, azt is üzenhette, hogy most bemutatja a végső áldozatot. János a bemerítést követő napon egy határozottan papi hangot ütött meg: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét" (János 1:29)!

Jézus megkeresztelése azt is jelképezte, hogy azonosul a bűnösökkel. Keresztsége azt szimbolizálta, hogy a bűnösök megkeresztelkednek a Krisztus igazságosságába, vele együtt halván meg és a bűntől szabadon támadva fel, hogy megújult életet folytathassanak. Tökéletes igazságossága a törvény minden követelményének eleget tett azon bűnösök érdekében, akik soha nem is álmodhattak arról, hogy maguktól eleget tegyenek annak. Amikor János hezitált megkeresztelni Isten bűntelen Fiát, Jézus azt felelte, hogy illik, hogy „így töltsünk be minden igazságot" (Máté 3:15). Ezzel az általa felajánlott igazságosságra utalt, amelyet bárki megkaphat, aki szeretné bűnét a Krisztus igazságosságára cserélni (2Korinthus 5:21).

Továbbá azzal, hogy odament Jánoshoz, Jézus elismerte János keresztségét, tanúsítván, hogy a mennyből való volt, és Isten jónak ítélte. Ez később vált fontossá, amikor az emberek kételkedni kezdtek János tekintélyében, különösen az után, hogy Heródes letartóztatta (Máté 14:3-11).

De talán a legfontosabb az, hogy a nyilvános bemerítés minden eljövendő generáció számára megörökítette a Háromság Isten mennyei dicsőséget tükröző, tökéletes megtestesülését. Az által, hogy az Atya közvetlenül a mennyből bizonyságot tesz a Fiú mellett, és a Szentlélek rászáll Jézusra (Máté 316-17), egy csodás képet kapunk Isten hármas jellegéről. Arról is képet kapunk, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek együtt munkálkodnak azok üdvösségén, akikért Jézus eljött. Az Atya a világ kezdete előttől szereti a választottakat (Efezus 1:4), elküldi a Fiát, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet (Lukács 19:10), míg a Lélek meggyőz a bűnről (János 16:8), és a Fiú által az Atyához vonzza a hívőket. Jézus Krisztus megkeresztelkedésében Isten irgalmának minden dicsőséges igazsága megnyilvánul.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért keresztelkedett meg Jézus? Miért volt fontos, hogy Jézus megkeresztelkedjen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries