settings icon
share icon
Kérdés

Jézus most is imádkozik értünk?

Válasz


Az ima nem más, mint az Istennel való párbeszéd, lelkünk légzése. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus földi életének meghatározó részét szintén az ima tette ki (Lukács 6:12; Márk 14:32; Máté 26:36), vagyis meglehetősen sok időt töltött együtt az Atyjával. A legtöbb esetben csak találgathatjuk, hogy Urunk mit kért imában, de persze azért olyan újszövetségi igerészek is vannak, amelyek tudtunkra adják, hogy pontosan kikért és miért fohászkodott. Máté evangéliumának 19:13 igehelyének bizonysága szerint Jézus a gyermekekért imádkozott (Máté 19:13). Lukács evangéliumának beszámolója szerint pedig Péter apostol hitének erősségéért járult az Atya trónja elé lélekben (Lukács 22:32). Főpapi imájában, melyet János evangéliumának 17. fejezetében találunk, azokért is könyörgött, “a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem” (János 17:20), vagyis mindazokért, akik az apostolok által közvetített üzenet miatt hisznek Istenben. Ezek pontosan mi vagyunk! Az Úr Jézus immáron felszállt a mennybe, de ez még messze nem jelenti azt, hogy ne imádkozna értünk. Az értünk való közbenjáró szolgálata jelen pillanatban is folytatódik (Zsidókhoz 7:25).

Jézus Krisztus a mi “Szószólónk az Atyánál” (1.János 2:1). A szószóló, vagy szóvivő, egy olyan személy, aki mások ügyében jár el, aki másokat képvisel. A szószóló rendre olyan személyek helyében áll, akik nem tudják önmagukat képviselni. Az Úr Jézus tehát a mi szószólókként áll az Atya színe előtt, és a mi legjobb érdekeinket képviseli. Krisztus értünk való közbenjárása minden bizonnyal hatékony, hiszen maga az Atya is így nyilatkozik egyszülött Fia személyéről: “...Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm” (Máté 3:17). Jézus szakadatlanul imádkozik értünk, és minden, amit kér, tökéletes.

Hasonlóan, mint ahogyan Jézus Krisztus személyében biztos szószólót tudhatunk oldalunkon, úgy a vádlónk sem alszik. Sátán nem szűnik meg éjjel és nappal Isten megváltottjait ócsárolni (Jelenések 12:10; Zakariás 3:1). Ez a szellemi ellenségünk, aki halálra keresi minden ember lelkét, nagy hangon hirdeti bűneinket Istennek, és minduntalan csúfolja és sértegeti azokat, akiket Jézus Krisztus önnön drága vérén már megváltott. Isten Szent Lelke a Rómabeliekhez írt levél 8:33-34 igehelyén viszont afelől biztosít minket, hogy nem kell Sátán gonosz ármánykodásai miatt aggódnunk, mert a mi szószólónk, minden tekintetben nagyobb, mint vádlónk: “Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít; Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk.”

János evangéliumának 17. fejezetében található imából következtethetünk arra, hogy Jézus Krisztus jelenleg miért imádkozik értünk, hogy mit kér nekünk az Atyától. Jézus azért fohászkodik...

• hogy megismerjük Istent, és Fiát, az Úr Jézus Krisztust (3. igevers)

• hogy a hitelhagyás útját messze elkerüljük (11. igevers)

• hogy egy Lélekben járjunk, ahogy az Atya és a Fiú is egy (11. igevers)

• hogy Isten öröme járjon át minket (13. igevers)

• hogy megőriztessünk a Gonosztól (15. igevers)

• hogy Isten Igéje által megszentelődjünk (17. igevers)

• hogy Jézus Krisztus egységét a századok hosszú során keresztül is megőrizhessük (20–21. igevers)

• hogy szeretet által legyünk képesek Krisztus Urunk örömhírét a világ felé közvetíteni (23. igevers)

• hogy örökre vele lehessünk a mennyben (24. igevers)

• hogy közöttünk is az szeretet uralkodjon, amin az Atya és a Fiú is osztozik (26. igevers)

A Zsidókhoz írt levél 4:14-16 igerésze Jézus Krisztust nagy mennyei főpapunknak nevezi. Mi magunk tulajdonképpen csak azért járulhatunk az Atya színe elé, mert Ő szüntelen közbenjárt-, és mind a mai napig közbenjár értünk. Így olvassuk az igét: “Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Bármin is menjünk keresztül földi életünk során, ha átadtuk már életünket Jézus Krisztusnak, akkor annak a biztos tudatában élhetünk, hogy Ő mindig imádkozik értünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus most is imádkozik értünk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries