settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy Jézus az Isten Báránya?

Válasz


Amikor Jézust Isten Bárányának nevezik a János 1:29-ben és a János 1:36-ban, akkor ez az arra utal, hogy ő a bűnért való tökéletes végső áldozat. Ahhoz, hogy megértsük ki volt Krisztus és mit vitt véghez, először az Ószövetségnél kell kezdenünk, ahol az eljövendő Krisztussal kapcsolatban találunk olyan próféciákat, amelyek szerint ő „feláldozza magát jóvátételül” (Ézsaiás 53:10). Sőt, az Ószövetségben bemutatott áldozati rendszer, amit Isten hozott létre, Jézus Krisztus eljöveteléhez teremtette meg a feltételeket, hiszen ő az a tökéletes áldozat, akit népe vétkeiért Isten engesztelésül elfogad (Róma 8:3; Zsidók 10).

A zsidó vallási életben, az áldozati rendtartásban a bárányáldozatoknak nagyon fontos szerepe volt. Amikor Bemerítő János Jézust az Isten Bárányának nevezi, „aki hordozza a világ bűnét” (János 1:29), akkor azok a zsidó emberek, akik hallották őt, azonnal valamelyik ilyen fontos áldozatra gondolhattak. A pászkaünnep közeledtével az első gondolatuk a pászkabárány lehetett. A pászkaünnep a zsidók egyik fő ünnepe volt, amikor arra emlékeztek, hogy Isten megszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból. A pászkabárány leölése és vérének ajtófélfákra felkenése (2 Mózes 12:11–13) Krisztus kereszten bemutatott engesztelő áldozatának csodálatos képe. Vére befedezi azokat, akikért meghalt — megvéd bennünket a (szellemi) halál angyalától.

Egy másik fontos bárányáldozat a jeruzsálemi templomban naponta bemutatott áldozat volt. Minden reggel és minden este egy-egy bárányt mutattak be áldozatul az emberek bűnéért (2 Mózes 29:38–42). Ezek a napi áldozatok is, mint az összes többi, az emberek figyelmét Krisztus kereszten bemutatott tökéletes áldozata felé irányítják. Jézus kereszthalálának ideje egybeesett a templomban bemutatott esti áldozat idejével. A zsidók az ószövetségi Jeremiás és Ézsaiás prófétákat is ismerték, akik előre megmondták, hogy jön majd egy „vágóhídra hurcolt Bárány” (Jeremiás 11:19; Ézsaiás 53:7), akinek szenvedése és áldozata Izráel számára megváltás lesz. Persze ez a valaki Jézus Krisztus, az Isten Báránya volt.

Lehet, hogy az áldozatok rendszere számunka manapság furcsának tűnik, de a megfizetés vagy kárpótlás fogalmával mi is tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy a bűnért járó fizetség a halál (Róma 6:23), és hogy bűneink elválasztanak bennünket Istentől. Azt is tudjuk, hogy a Biblia tanítása szerint mindnyájan bűnösök vagyunk, nincsen egyetlen igaz ember sem Isten szemében (Róma 3:23). Bűneink miatt elszakadtunk Istentől, és csak bűnösként tudunk elé ellni. Ezért csak abban reménykedhetünk, hogy ő maga gondoskodik egy olyan megoldásról, amelyen keresztül megbékülhetünk vele. Pontosan ezt tette, amikor elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon a kereszten. Azért halt meg Krisztus, hogy bűnért való engesztelő áldozat legyen, és lerója a bűn büntetését mindazok nevében, akik hisznek benne.

Bűnért bemutatott tökéletes áldozatként vállalt kereszthalála és három nappal később bekövetkezett feltámadása miatt lehet örök életünk, ha hiszünk benne. A tény, hogy maga Isten gondoskodott bűnért bemutatott áldozatról, része a dicsőséges evangéliumnak, amelyet az 1 Péter 1:18–21-ben olvashatunk: „tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.”

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy Jézus az Isten Báránya?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries