settings icon
share icon
Kérdés

Jézus Krisztus fehér volt?

Válasz


Jézus Krisztust nyugati ábrázolásokban fehér bőrű és világos hajú személyként festik le. Felmerül azonban a kérdés, hogy valóban így nézett-e ki? És amennyiben a válasz nem, akkor miért ábrázolják olyan sűrűn így?

Először is fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a Biblia sehol sem részletezi Jézus fizikai jellemzőit. A Szentírás semmit sem árul el Urunk termetéről, alkatáról, bőre-, haja, vagy szeme színéről. Ez pontosan azért lehet így, mert ezek a külsőségek teljesen mellékesek Jézus Urunk mind bensőségesebb, valós megismerésénél. Az egyetlen olyan igehely, ami érintőlegesen körvonalazza Jézus kinézetét, Ézsaiás próféta ihletett könyvének 53:2 igéje, amit így olvasunk: “...nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!” Itt azonban nem arról van szó, hogy Jézus Krisztus kellemetlen megjelenésű lett volna, hanem azon emberi elvárásnak cáfolatát láthatjuk itt, melynek értelmében Izráel fiai fehér paripán beügető, daliás hercegként várták a Messiást. A zsidók persze nem tévedtek nagyot, mert második eljövetelekor valóban valahogy így fog megjelenni ítélni az Úr. Első alkalommal viszont szenvedő szolgaként jött el közénk: a mindenható Isten magatehetetlen csecsemő szintjére üresítette magát, hogy emberként megszületve az Atya kedves esztendejét-, és az egész világra kiterjedő kegyelmét hirdesse. Mindennek tudatában megállapíthatjuk, hogy az Ézsaiáshoz kiment ezen Ige gyakorlatilag semmit nem árul el Jézus Krisztus kinézetéről, kivéve azt, hogy Urunk egy teljesen átlagos fazon volt. Isten kellő hangsúlyt fektet a visszafogott megjelenésére. Egyes megközelítések szerint a Jelenések könyve 1:14-16 igerészben található leírást sem érdemes szó szerint értenünk. Ezek szerint ugyanis a megdicsőült Krisztusnak hófehér haja és tűzzel izzó szemei vannak, hangja pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Ha ezt a leírást szó szerint vesszük, akkor azt is szó szerint kell értsük, hogy jobb kezében hét csillagot tart, hogy kétélű éles kard jön ki szájából (lásd Isten beszéde), és hogy arca olyan, mint a Nap ereje teljében (Jelenések 1:16) – mondják.

A Biblia pontos tanítása szerint Jézus izraelita-, azaz zsidó (héber) származású volt. A mai Közel-Kelet területén született, és zsidóként a sémi nyelvcsaládhoz/népcsoporthoz tartozott. Ennek megfelelően - minden valószínűség szerint világos-, vagy középbarna bőre, barna szeme, és sötétbarna-, vagy hollófekete haja volt. Bár igaz, hogy a közel-keleti népcsoportok körében is előfordul a fehér bőrszín, de például az európai népekkel való összehasonlításban náluk lényegesen ritkábban figyelhető meg ez a fenotípus. Mit mondhatunk tehát, Jézus Krisztus fehérbőrű volt? Minden bizonnyal nem, hangzik határozott válaszunk.

Ha tehát Jézus Krisztus minden valószínűség szerint nem is fehér bőrű volt, akkor vajon miért ábrázolják Őt olyan sűrűn ekképpen? Ha a világ minden tájáról származó Jézus ábrázolásokat hasonlítunk össze, akkor azt találjuk, hogy Jézus képét mindig az adott etnikai csoportok hasonlatosságára alakítják. Az európai Jézus-ábrázolás európai emberek vonásait hordozza magán, az afrikai ábrázolás afrikai emberek testi sajátosságait viseli, míg az ázsiai ábrázolásokon ázsiai vonások figyelhetők meg a képeken. Az emberi gyarlóságunk arra késztet minket, hogy Istent hozzánk hasonlónak képzeljük el, miközben teljesen megfeledkezünk róla, hogy az az Isten, Akit mi, emberek, el tudunk képzelni, nemes egyszerűséggel nem létezik. Isten minőségileg és mennyiségileg is messze afelett van, ami korlátolt kis emberi állapotunkba valaha is beleférne. Mivel pedig a Jelenések könyvében foglalt igerészen kívül nincsen más fizikai leírásunk Jézusról, ezért az emberek saját küllemüket alapul véve képzelik el Isten egyszülött Fiát.

Mégis hogyan vélekedjünk erről? Helytelen ezt tenni? Ha egy mély levegővétel után, nagyot nyelve, felülemelkedünk annak tényén, hogy Istent egyáltalán nem kellene ábrázolni, és a fent említett jelenségben irgalmasan észrevesszük az eredendő bűnben leledző emberi lényünk korlátait, akkor a válasz az, hogy nem, ez a dolog nem feltétlenül rossz. Ha azonban ez az ember alkotta kép egy bálvány szerepét kezdi el betölteni életünkben, akkor köntörfalazás nélkül kimondhatjuk, hogy az nyíltan sátáni, azaz rögtön mehet a szemétégetőbe! Az Úr Jézus Krisztus “minden nemzetek” Üdvözítője (Máté 28:19; Galátziabeliekhez 3:8). A megváltás szempontjából tehát teljesen mindegy, hogy Isten teremtménye milyen bőrszínű, melyik etnikum-, vagy nagyrassz tagja, vagy éppen melyik országba született. Az egyetlen dolog, ami számít, a szívünk állapota. Ha valaki töredelmes lélekkel kéri Isten feloldozását, akkor bűnei bocsánatában részesül, és az Úr Jézus Krisztus véráldozata és feltámadása által örökre megbékül az Atyával. Jézus irántunk való szeretete nem ismer bőrszínt, irányítószámot, vagy nyelvájárást, hanem csak egy nyelvet-, az irgalom és kegyelem nyelvét beszéli, azt viszont nagyon jól érthetően és folyékonyan.

Helyes tehát foggal-körömmel ragaszkodni egy adott Jézus Krisztus ábrázoláshoz? Mivel a Biblia sehol sem részletezi Jézus Urunk külsejét, belső valója viszont gyakorlatilag az egész Szentírás témája, láthatjuk hogy Isten mit tartott fontosnak közölni magáról. Aki vélt emberi bölcsességére és félismeretei repedt nádszálára támaszkodva valami dogmát akar gyártani Jézus külső megjelenéséről, az végtére csak magából csinál bolondot. Semmi, de semmi jelentősége nincs annak, hogy Jézus Krisztus valójában hogy nézett ki, testi megjelenése ugyanis semmit el nem vesz-, vagy hozzá nem tesz ahhoz a megmásíthatatlan tényhez, hogy Ő a világ Megváltója (János 3:16).

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus Krisztus fehér volt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries